​הפקת דוחות בדיקה תוך 24 שעות
קבלו מידע מקצועי על מגוון ליקויים נפוצים
077-4140034 phone
close
בדק בית בבאר יעקב
ראשי בדק בית בבאר יעקב

בדק בית בבאר יעקב

ביצוע בדק בית ומתן חוות דעת הנדסית

המזמין: ………………….

כתובת הנכס הנבדק: שוהם 16 דירה_____, באר יעקב.

תיאור המבנה: בית מגורים. להלן: הבית.

תאריך הביקורת: 24/2/2016

חוות דעת מומחה

תיאור המבנה

 1. מדובר בדירת מגורים הממוקמת בקומה 1 במבנה מגורים בן 17 קומות.

 1. חוץ המבנה חיפוי אבן.
  פנים המבנה מטויח וצבוע באופן קונבנציונלי, למעט קירות המחופים באופן חלקי באריחי קרמיקה.

 1. הדירה/הבית כולל/ת: חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, 4 חדרי שינה (אחד מהם ממ“ד), 3 חדרי רחצה, ומרפסת דיור.

 1. ריצוף פנימי: גרניט פורצלן.

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

 1. הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתכנית.

 2. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

 3. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.

 4. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.

 5. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו‘.

חוות הדעת מסתמכת על:

 1. תקנות התכנון והבנייה תש“ל, 1970.

 2. התקנים הישראליים.

 3. תקנות הג“א – תקנות התגוננות האזרחית.

 4. הל“ת – הוראות למתקני תברואה.

 5. חוק החשמל.

 6. המפרט הכללי – הבין משרדי.

 7. המפרט הטכני של הדירה.

 8. תוכניות הדירה.

ממצאים

 1. עבודות איטום וליקויי רטיבות

  1. כתמי רטיבות ונזילות מחלונות

כתמי רטיבות ונזילות מחלונות, במקומות שונים בדירה:

   1. חלון חדר הורים

1. ת“י 1068 חלק 1 “חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה“, סעיף 201 על–פיו מבנה וגימור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים.

מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון–תריס, כל

החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת“י

1509חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על–ידי פקקים מתאימים.

2. ת“י 4068 חלק 1 “חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום“, סעיף 5.1 “תכנון ההתקנה” על–פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

 

עלות: 500 ₪

  1. כתמי רטיבות

כתמי רטיבות במקומות שונים בדירה:

   1. מעל הפאנלים ביחידה נפרדת עקב רטיבות גבוהה בתשתית הריצוף, כנראה עקב ארוע הצפה

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן:
תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: “קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ“.

עלות: 5000 ₪

 1. נגרות

  1. שיירי צבע/ לכלוך במלבן דלת

מלבן דלת משופע בשיירי צבע.

 

נדרש להסיר ובמידה ויישארו סימנים שאינם ניתנים להסרה, יש להחליף המלבן.

עלות: 200 ₪

  1. עוצרי דלתות

חסרים עוצרי דלתות בדירה.

יש להרכיב, בכדי למנוע נזקים לקירות.

 

זאת בהתאם לפסיקת בימ“ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נגד אברהם יצחק בע“מ, ת.א. 2279/01 לפיו: “התקנת סטופר נכללת בגדר המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על הנתבעת להתקין אותו אף שהדבר לא צוין מפורשות במפרט“.

עלות: 200 ₪

  1. פגמים בדלת

קיימים פגמים בדלת. / לדוגמא:

 • חדר ילדים

 

זאת בניגוד לת“י 23 חלק 1.

עלות: 300 ₪

  1. פגמים בהלבשת דלת

קיימים פגמים בהלבשת דלת. / לדוגמא:

 • מקלחת יחידה

 • חדר יחידה

 • חדר הורים

 • חדר ילדים

 • אמבטיה

 • חדר כביסה

 

נדרש להחליף ההלבשה הפגומה.

עלות: 1500 ₪

  1. דלתות לא מותאמות

דלתות ארונות לא מותאמות:

– מטבח

– אמבטיה

יש להתאים דלתות ארונות בגבהים שווים ובצורה מקצועית.

עלות: 200 ₪

  1. יש להשלים צוקל במטבח

עלות: 100 ₪

  1. גמר לקוי בין ארונות לקיר

עלות: 200 ₪

  1. חסר לחצן נעילה בארון א‘

עלות: 100 ₪

  1. גמר לקוי בין ארון א‘ לשיש

עלות: 500 ₪

  1. פגם בארון אמבטיה, יש להחליף תחתית

עלות: 700 ₪

סהכ העלות לפרק זה -4000 ₪

 1. מסגרות

  1. מסגרות ממ“ד

במכלולי המסגרות בממ“ד נמצאו ליקויים כמתואר להלן:

   1. מלבן דלת הממ“ד אינו צבוע היטב.

נדרש לשייף ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד.

 

זאת בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

עלות: 300 ₪

   1. מנעול לחלון תפוס בצבע.

 

נדרש להסיר צבע ולחדש צביעה.

עלות: 200 ₪

   1. חסר מעצור לדלת הממ“ד.

 

יש להתקין מעצור דלת בכדי למנוע פגיעה בקירות.

עלות: 200 ₪

   1. מלבן חלון הממ“ד אינו צבוע כהלכה.

 

בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

עלות: 200 ₪

   1. כנף חלון ממ“ד אינו צבוע כהלכה/ פגום.

בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

עלות: 200 ₪

   1. צינורות אוורור בממ“ד אינם צבועים כראוי.

 

נדרש לחדש צביעה.

עלות: 200 ₪

 

  1. דלת כניסה ראשית

בדלת כניסה ראשית נמצאו הליקויים הבאים:

   1. מלבן דלת כניסה ראשית אינו צבוע כהלכה (פגום).

יש להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.

 

זאת בניגוד לת“י 5044 חלק 2 סעיף 3.3.1.

עלות: 300 ₪

   1. יש לכוון אינסרט בדלת כניסה ראשית.

עלות: 200 ₪

  1. דלת הממ“ד לא ננעלת בטריקה, יש לכוונה

עלות: 200 ₪

  1. לא בוצע ניקוז לחלון ממ“ד

עלות: 200 ₪

סהכ העלות לפרק זה – 2300 ₪

 1. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

  1. ספינקלר במסדרון חלוד

עלות: 300 ₪

  1. ישנם הצפות במקלחת יחידה נפרדת, יש לבדוק את מערכת הניקוז בבניין

עלות: 3000 ₪

הערה: הדירה אינה מחוברת למים

 1. חיפוי קרמיקה/ פסיפס

  1. חיתוך סביב צינור/אביזר

חיתוך סביב צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית./ לדוגמא:

 • מקלחת יחידה

 • מטבח

נדרש לתקן בצורה מקצועית.

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: “ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל“

וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: “פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע“י עיצוב חורים באריחים בעזרת מכשיר מתאים“.

עלות: 1800 ₪

  1. אריחי קרמיקה חלולים – באמבטיה מעל הכיור

בחדרי הרחצה נמצאו אריחי קרמיקה חלולים. יצוין כי ניתן להבחין בהקשה על קיומם של חללים ריקים מתחת לאריחים.

הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לנשירת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים אל תוך הקירות.

יש לפרק חיפויי קירות ולבצע מחדש כיאות בצורה מקצועית ואחידה. יש להקפיד על מישוריות, מישקים אחידים, מילוי מלט (“רובה“) וכד‘.

עלות: 1000 ₪

  1. מלט רובה

לא בוצע כראוי מלט רובה בין האריחים במטבח. מים עלולים לחדור לגרום לנזקים.

 

 

הליקוי הנ“ל בניגוד ל:

1.תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: “מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה אטום מים.

2. הל“ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: “המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ– 1.80 מ‘ מעל רום הרצפה “.

3.מפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו “חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו

אטימים,חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע.

עלות: 500 ₪

  1. אריחים בולטים/שקועים

אריחים בולטים / שקועים מכלל המשטח, בגלל מחסור במלט ו/או עבודה לקויה. לדוגמא:

 • מקלחת

נדרש לפרק ולבצע מחדש בצורה אחידה וללא סטייה מהמישור.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 10095 טבלה 3 המתיר סטייה בין אריחים של 1 מ“מ.

עלות: 600 ₪

  1. גמר לקוי סביב פתחי גישה

– מקלחת הורים

עלות: 400 ₪

  1. פינות קרמיקה לקויות

– אמבטיה

– מקלחת יחידה

עלות: 2000 ₪

  1. לא בוצע מרק בין האסלה לקיר

עלות: 200 ₪

  1. לא בוצע מרק בפינות הקרמיקה

עלות: 700 ₪

 1. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות

  1. מכסים בקופסאות חשמל

טרם הורכבו מכסים בקופסאות חשמל בקירות וכבלי חשמל בולטים מפני הקיר .

נדרש להשלים.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה ( הספר הכחול ) סעיף 08.
ובניגוד לתקנות החשמל (התקנת מוליכים) משנת 1970 סעיף 42 הקובע כי: “תיבה ואבזר יהיו תקניים ובנויים באופן שיבטיחו את כל אלה או מקצתם לפי העניין… (2) הגנה בפני מגע מקרי בחלקים החיים שבתוכם; (3) אטימה נאותה בפני חדירת גזים, מים, אבק וחומרים מזיקים אחרים, הכל לפי מקום ההתקנה… “.

עלות: 200 ₪

  1. לוח חשמל

לוח חשמל לא מושלם.

נדרש להשלים פסים מ P.V.C במקומות החסרים.

 

זאת בניגוד למפרט 165 (תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל) סעיף 4 .

עלות: 200 ₪

  1. גוף תאורה רופף

נקודות גופי תאורה מותקנות באופן רופף ואינן מקובעות כיאות לתקרה.

יש לחזק נקודות התאורה כיאות, מפגע בטיחותי.

 

זאת בניגוד לתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט) – סעיף 5 (א) – לפיו: “ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו…“.

עלות: 200 ₪

  1. קופסת חשמל בולטת

קופסאות חשמל בולטות מפני הקירות.

 

יש לפרק את התיבות ולהתקינן כיאות כולל ביצוע תיקוני טיח וצבע כנדרש.

עלות: 200 ₪

 

 

  1. נקודות חשמל בקו אחיד

נקודות חשמל סמוכות לא מורכבות בקו אחיד.

 

יש לפרק ולבצע בקו אחיד.

עלות: 200 ₪

  1. אביזרי קצה מסדרות שונות

הותקנו אביזרי קצה של חשמל ותקשורת מסדרות שונות ובגוונים שונים.

יש להחליף לדגם אחיד.

עלות: 200 ₪

  1. שקע חשמל בארון תקשורת

לא בוצע שקע חשמל בארון תקשורת, חובה על פי תקנות חשמל.

תקנות תכנון ובניה התקנת מתקני תקשורתבקובץ תקנות 6898 מתאריך 21 ביוני 2010: ארון תקשורת דירתי בכל דירה יותקן ארון תקשורת דירתי במידות 40/30/90 ס“מ. ובו בית תקע חשמלי.

עלות: 500 ₪

  1. חסר מכשיר אינטרקום בדירה

עלות: 1000 ₪

סהכ העלות לפרק זה -2700 ₪

 1. עבודות טיח וצבע

בטיח הדירה בקטעים מפוזרים נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. תיקוני שפכטל בולטים

תיקוני שפכטל בולטים, לא מקצועיים ובשינוי מהטקסטורה הקיימת.

 

נדרש לשייף ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד.

  1. מראה לא אחיד – בין חלונות בחדר הורים

מראה טיח לא אחיד.

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה.

זאת בניגוד לת“י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.

  1. טיח מתקלף

טיח וצבע מתקלפים.

נדרש להסיר טיח פגום,לבצע מחדש בצורה מקצועית תוך שימוש בערבים וכן לחדש צביעה .

 

זאת בניגוד לת“י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.

זאת בניגוד לת“י 1922 חלק 1 הדורש שהצבע יתאים לדרישות התפקוד בהתאם לתנאי הסביבה.

  1. צביעה לקויה בקירות ותקרה

צביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות והתקרה. לא בוצעה הכנה כראוי של הקירות לפני ביצוע עבודות הצביעה.

נדרש לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש בשלוש שכבות לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 11031 – לפיו “כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר“

וכן בניגוד לת“י 1922.

סהכ העלות הכוללת לפרק זה -3000 ₪

 1. עבודות ריצוף קרמיקה/גרניט פורצלן

 

ברצפת הדירה באזורים מפוזרים, נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. פגיעות ופגמים

פגיעות ופגמים באריחים (שברים, סדקים, שריטות וכדומה). / במקומות הבאים:

 • סלון

 • חדר הורים

 • ממ“ד

 • מרפסת

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 – הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות ת“י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות .

עלות: 1500 ₪

  1. הבדלי גוון – בחדר ילדים

הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף. קיים חשש כי בוצע ריצוף תוך שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות.

נדרש להחליף אריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף.

 

זאת בניגוד לת“י 1555.3 פרק ה‘ הדורש לוודא ולבדוק לפני התקנת הרצפה שמתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 5.1.2.

וכן בניגוד לסעיף 5.1.2 ששם נדרש שכל האריחים יהיו מאותה סדרת יצור, מאותו גוון ומאותה מידת יצור.

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף3.1 ששם נדרש – שהגימור והמראה הכללי של הריצוף יתאים למה שהוזמן.

עלות: 1500 ₪

  1. תפרחות – ביחידה נפרדת ובסלון (בחלק הצמוד ליחידה הנפרדת)

תפרחות בפני השטח של האריחים בשיעור של 9 במכשיר “פרוטימטר“. התפרחות נוצרו כתוצאה מרטיבות כלואה בשכבת החול אשר מתחת לאריחים.

נדרש לפרק הריצוף, לסלק שכבת מצע רטובה או ליבשה ולרצף מחדש על מצע יבש בצורה מקצועית בשיפועים תקינים לכיוון פתחי הניקוז.

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3סעיף 2.1.4 האומר שהחול לתשתית יהיה חול צורני נקי ויבש ומתיר תכולת רטיבות מקסימלית של 6% בבדיקה במעבדה בייבוש בטמפרטורה גבוהה
מ – 105 מעלות צלזיוס.

עלות: 5000 ₪

  1. חיתוך וגימור

חיתוך וגימור לא מקצועי של אריחים/שיפולים צמוד למזוזות הדלתות./ לדוגמא:

 • מקלחת הורים

 • ממ“ד

 • מסדרון

 • מקלחת יחידה

 • מרפסת

 

וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה ( הספר הכחול) סעיף 10034 “משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו“.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10024 – לפיו “בקרבת פתחים, פינות, לאורך קירות וכיו“ב ייחתכו האריחים כדרוש“.
ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה סעיף 10025 הדורש כי: “… על יד מלבני דלתות יחתכו השיפולים בקו מפגש נקי בהתאם לפרט שבתוכנית…”

עלות: 2100 ₪

  1. גימור לא אחיד

גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט (“רובה“) במישקים בריצוף.

נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו “המישקים ימולאו ב“רובה” חרושתית. אם לא צוינה דרישה אחרת גוון ה“רובה” יהיה כגוון האריחים“

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים.

ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת“י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן.

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

עלות: 3000 ₪

  1. אריחים בולטים/ שקועים

אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח. לדוגמא:

 • סלון

נדרש לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות מהמישור.

נדרש הפרש גובה מקסימלי של 1.5 מ“מ כאשר רוחב המישק בין האריחים הוא 3-5 מ“מ.

והפרש גובה מקסימלי של 1.8 מ“מ כאשר רוחב המישק בין האריחים הוא גדול מ– 5 מ“מ.

 

זאת בהתאם לנדרש בת“י 1555 חלק 3 סעיף 5.2.2 ות“י 789.

עלות: 900 ₪

  1. עקב הצפת ביוב הריצוף במקלחת יחידה נצבע ע“י חומרי בניין, יש לנקות או להחליף

עלות: 1000 ₪

סהכ העלות לפרק זה -12500 ₪

 1. אלומיניום

  1. שיירי צבע על תריסים

שיירי צבע ו/או חומרי בנין על תריסי החלונות/ החלונות.

 

זאת בניגוד לת“י 4068 חלק 1 סעיף 4.1 הדורש שכל המוצרים יהיו שלמים ונקיים.

עלות: 300 ₪

  1. מחסומי רוחות

חסרים מחסומי רוחות בתחתית ארגזי תריסים.

ע“פ ת“י 15009.2 סעיף 3.6.1 (1997),לא יעלה מרווח על 1.5 ס“מ באופן שיהיה סגור באמצעות זווית אלומיניום הכולל מברשת כדי לצמצם את המרווח עד פני התריסים

לאטימה מפני חדירת רטיבות ולמניעת חדירת חרקים ומזיקים פנימה.

חשוב לציין שביצוע סגירה ע“פ דרישות תקן יפתור גם חלק מבעיות פיח בדירה.

בנוסף לכך לא הודבקו חומרי בידוד על הדפנות של ארגז התריס ולא כפי הדרישה בת“י 1509.2 סעיף 3.6.3 (1997):

“יחידת הארגז תהיה מבודדת תרמית.הבידוד התרמי של יחידה יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת“י 1045 חלק 1 (לדוגמה:לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול (עם כיסוי)…ושעוביים 16 מ“מ לפחות),למעט בשטחי המגע בין הבידוד התרמי לבין הגלגלים או המסבים של מנגנון הגלילה,ולמעט מקום כניסתו של הסרט לתוך הארגז“.

עלות: 200 ₪

  1. אלמנטים (שסתומים) חד כיווניים

במסילות התחתונות של המכלולים חסרים אלמנטים (שסתומים) חד–כיווניים למניעת חדירת מים ורוח והדבר מהווה ליקוי תפקודי.

 

1. ת“י 1068 חלק 1 “חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה“, סעיף 201 על–פיו מבנה וגימור

החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון–תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת“י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על–ידי פקקים מתאימים.

2. ת“י 4068 חלק 1 “חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום“, סעיף 5.1 “תכנון ההתקנה” על–פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות

ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

עלות: 200 ₪

  1. אטמים

חסרים אטמים בחלונות.

1. ת“י 1068 חלק 1 “חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה“, סעיף 201 על–פיו מבנה וגימור

החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון–תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת“י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על–ידי פקקים מתאימים.

2. ת“י 4068 חלק 1 “חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום“, סעיף 5.1 “תכנון ההתקנה” על–פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות

ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

עלות: 200 ₪

  1. פגם בפרופיל חלון ביחידה נפרדת

עלות: 200 ₪

  1. גרונגים וחיתוכים לקויים:

– יחידה נפרדת

– חדר ילדים

עלות: 300 ₪

  1. חסרים אביזרי פלסטיק בידיות ווטרינה

עלות: 100 ₪

  1. חיתוך לקוי של מעקה המרפסת

עלות: 200 ₪

  1. זיגוג שבור במעקה המרפסת

עלות: 1000 ₪

  1. גומיה לקויה בחדר ילדים

עלות: 200 ₪

סהכ העלות לפרק זה -4700 ₪

 1. עבודות אבן טבעית

  1. אדני אבן נסורה

אדני אבן נסורה סדוקים ומשופעים בחורים. הליקויים יוצרים פגמים אסתטיים, מעידים על שימוש בחומר מאיכות ירודה ובגימור לא מקצועי ומהווים סיכון להתדרדרות מואצת של השיש ולהתערערות האדנים.

יש לפרק את האדנים הלקויים ולבצע מחדש תוך שימוש בחומרים תקינים, לוחות שלמים והקפדה על הביצוע.
יש לחרוץ את האדנים בתחתיתם ליצירת אפי מים.
יש לבצע פעולות גימור כולל תיקוני איטום, טיח, חיפוי וצבע כנדרש.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 14011 – לפיו “האבן תהיה מסוג אבן גיר או אבן דולומיט קשה…האבן תהיה בריאה וללא סדקים או גידים שנוצרו מהתרחבות, מים וכד‘”, וכן “האבן תהיה נקיה מכל חורים, מגידי עפר ומסדקים“.

עלות: 500 ₪

  1. אריחים סדוקים

אריחי חיפוי האבן סדוקים ומחוררים.

נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

 

זאת בניגוד לת“י 2378.1 סעיף 3.2.1 הדורש שהאבן צריכה להיות שלמה ללאסדקיםאו פגמים אחרים העלולים להשפיע על החוזק והמראה שלה.
(ניתן לעשות תיקונים קלים אם אושרו מבחינה הנדסית)

עלות: 500 ₪

  1. חיפוי בשופע בחומרי בניין

חיפוי קירות מאבן משופע בחומרי בניין.

 

נדרש להסיר עד קבלת חזית אחידה.

  1. כתמים על אדני שיש

עלות: 2000 ₪

פניה מהירה