​הפקת דוחות בדיקה תוך 24 שעות
קבלו מידע מקצועי על מגוון ליקויים נפוצים
077-4140034 phone
close
בדק בית בגן יבנה
ראשי בדק בית בגן יבנה

בדק בית בגן יבנה

חוות דעת הנדסית

המזמין: ………………

כתובת הנכס לביצוע בדק בית: השייטת 5 דירה____ , גן יבנה.

תיאור המבנה: בית מגורים. להלן: הבית.

תאריך הביקורת: 4/4/2016

חוות דעת מומחה

תיאור המבנה

 1. מדובר בבית מגורים צמוד קרקע ב– 4 מפלסים.

 1. חוץ המבנה חיפוי טיח.
  פנים המבנה מטויח וצבוע באופן קונבנציונלי, למעט קירות המחופים באופן חלקי באריחי קרמיקה ו/או שיש.

 1. הדירה/הבית כולל/ת: חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, 6 חדרי שינה (אחד מהם ממ“ד), 2 חדרי רחצה, שירותי אורחים מרפסת דיור וגינה.

 1. ריצוף פנימי: טראצו.

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

 1. הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתכנית.

 2. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

 3. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.

 4. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.

 5. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו‘.

חוות הדעת מסתמכת על:

 1. תקנות התכנון והבנייה תש“ל, 1970.

 2. התקנים הישראליים.

 3. תקנות הג“א – תקנות התגוננות האזרחית.

 4. הל“ת – הוראות למתקני תברואה.

 5. חוק החשמל.

 6. המפרט הכללי – הבין משרדי.

 7. המפרט הטכני של הדירה.

 8. תוכניות הדירה.

ממצאים

 1. עבודות איטום וליקויי רטיבות

  1. כתמי רטיבות

כתמי רטיבות במקומות שונים בדירה:

   1. מעל הפאנל ליד המשקוף ממד

   1. ליד משקוף האמבטיה עקב איטום לקוי בצמוד למשקוף

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

 

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן:
תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: “קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ“.

עלות:500₪

  1. סימני עובש– במקלחת הורים עקב בידוד תרמי לקוי של קירות החוץ

סימני פטריות ועובש על הקירות והתקרה.

נדרש לשייף ,למרוח שכבת פונגצ‘אק או ש“ע ולחדש צביעה.

עלות:7000₪

  1. איטום סביב אינטרפוץ

לא בוצע איטום בין קרמיקה לברזים סביב אביזרי אינסטלציה.

המים עלולים להיכנס מתחת לאיטום קיר ולגרום לנזקים. יש לאטום את הרווח בחומר איטום עמיד בפטרייה.

תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: “מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה אטום מים.

עלות:200₪

סהכ העלות לפרק זה -7700 ₪

 1. נגרות

  1. פגמים במלבני הדלתות

קיימים פגמים במלבני הדלתות. לדוגמא:

 

זאת בניגוד לת“י 23 חלק 2 סעיף 4.9.

עלות:2000₪

  1. פגמים בדלת

קיימים פגמים בדלת. / לדוגמא:

 

זאת בניגוד לת“י 23 חלק 1.

עלות:500₪

  1. פגמים בהלבשת דלת

קיימים פגמים בהלבשת דלת. / לדוגמא:

 

 

נדרש להחליף ההלבשה הפגומה.

עלות:2000₪

  1. שריטות

שריטות על ארון במטבח.

 

נדרש לחדש הארון עד לקבלת מראה אחיד וללא שריטות.

עלות:1000₪

  1. בוכנות של הקלפות במטבח פגומות

עלות:500₪

  1. דלת קלפה עם לוחות אשר נפתחו, יש להחליפה

עלות:700₪

סהכ העלות לפרק זה -6700 ₪

 1. מסגרות

  1. פרזול דלת הכניסה שחוק

עלות:200₪

 1. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

  1. ציפוי אמבט

בציפוי של האמבט בחדר רחצה נמצאו פגמים.

יש לפרק ולהחליף את האמבט.

 

זאת בניגוד לת“י 238 – לפיו נדרש לשמור על האמבט מפני נזקי הובלה, אחסנה והתקנה ע“י המוכר, הקבלן ומי שמתקין את האמבט וכן אסור שיהיו באמבט פגמים שיפגעו בשימוש או בקיימותו ראה טבלה 3.

עלות:3000₪

  1. גימור רובה

חסר גימור רובה סביב אמבט חדר רחצה כללי.

יש צורך במילוי סיליקון דוחה עובש.

 

זאת בניגוד להל“ת (קבועות שרברבות ומחסומים) סעיף 3.1.3 הדורש כי: “…במקרים בהם הקבועה נוגעת בקיר או ברצפה, יהיו שטחי המגע אטימי מים”
ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו “חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו אטימים, חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע בשלמות הקבועה. כל הברגים האומים ושאר אמצעי החיבור יהיו מפלדה מגלוונת, פליז וכד‘”.

עלות:200₪

  1. לחץ מים

לחץ מים חלש מדי.

נדרשת לתקן ע“י טכנאי מוסמך.

 

וזאת בניגוד לתקנות התכנון והבנייה(בקשה להיתר) , סעיף 1.06 לפיו: “אספקת מים תהא בכמות ובלחץ המאפשרים את פעולתם התקינה והשקטה בתנאי שימוש רגילים.”.
ובניגוד להוראות למתקני התברואה (הל“ת) סעיף 2.11 ששם נדרש לחץ של 1.5-6 למים חמים וקרים לצריכה.

עלות:700₪

סהכ העלות לפרק זה -3900 ₪

 

 1. חיפוי קרמיקה/ פסיפס

  1. פגמים באריחים

פגמים באריחים (שברים, סדקים, בועות אויר, כתמים, נקבים, חוסר ו/או עודף זיגוג, שקערוריות, גבשושיות, סימני ליטוש) . במקומות הבאים:

נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

זאת בניגוד לת“י 314.

עלות:300₪

  1. אריחים בגוון שונה

הותקנו אריחים בגוון שונה./ במקומות הבאים:

 

נדרש להחליף האריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר החיפוי.

זאת בניגוד לת“י 314 – סעיף 3.2 האוסר הבדלים מהותיים בין גווני האריחים.

עלות:600₪

  1. צנרת שופכין גלויה

בחדר הרחצה הותקנה צנרת שופכין לחיבור אסלה כשהיא גלויה באופן היוצר פגם אסתטי בולט לעין.

יש לעטוף את הצנרת ברשת אקספנדר מגולוונת, לטייח ולחפות באריחי קרמיקה מסוג וגוון תואמים את הקיים.
יש להרכיב פתחי ביקורת בצנרת בפני החיפוי הקרמי תוך חיתוך האריחים בעת הצורך במכשיר מתאים.

 

בניגוד לתקדים של כבוד השופט א. טל בישיבתו בבית המשפט ברמלה.

עלות:500₪

 1. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות

  1. לוח חשמל

לוח חשמל לא מושלם.

נדרש להשלים פסים מ P.V.C במקומות החסרים.

 

זאת בניגוד למפרט 165 (תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל) סעיף 4 .

עלות:200₪

  1. סימון

לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל.

יש לבצע סימון הנתיכים.

 

זאת בניגוד לתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) סעיף 14הקובע כי:
“(א) מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם.
(ב) בלוח בעל מבטח ראשי של 100 אמפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם
ההדקים והמוליכים המחוברים אליהם. (ג) כבלים ומובילים המגיעים ללוח, למעט
במיתקן ביתי, יסומנו בהתאם לייעודם. (ד) כל הסימונים יהיו ברורים ובני–קיימא.” .

עלות:200₪

 1. עבודות טיח וצבע

בטיח הדירה בקטעים מפוזרים נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. סדקים

קיימים סדקים בטיח במקומות פזורים.

 

הליקויים הנ“ל בניגוד ל:

תקן ישראלי ת“י 1920 חלק 2 – טיח: מערכת הטיח באתר, סעיף 3.1 לפיו מראה, גימור וגוון הטיח יתאימו למוזמן. במידה ומערכת טיח מיועדת לגימור על–ידי שכבת צבע, לא יהיו סדקים בעובי העולה על 0.3 מ“מ.”

  1. תיקוני צבע

נדרש לבצע תיקוני צבע בגמר כל התיקונים.

 

זאת בהתאם לכללי המקצוע.

וכן בהתאם לפסיקה של כב‘ השופט וגנר, בימ“ש השלום בחיפה ת.א. 9604/00 ינקו (ינאי) דב נגד שיכון עובדים בע“מ לפיו: “באשר לצבע הדירה, יש לקבל את טענות התובע כי אומנם בגמר עבודות התיקונים יהיה צורך בצביעה או ליתר דיוק לתיקוני צבע …”

  1. בידוד תרמי לקוי של קירות החוץ, ממליץ לבצע טיח תרמי על קירות החוץ

סהכ העלות הכללית לפרק זה -30,000 ₪

 1. עבודות ריצוףטראצו

 

ברצפת הדירה באזורים מפוזרים, נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. פגמים

פגיעות ופגמים באריחים (קילופים, שקעים, נקבים, שברים בפינות וסדקים באגרגטים).

נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

 

 

זאת בניגוד לסעיף 4 שבתקן 1629 הדורש בדיקה חזותית של האריחים לפני שימוש בהם ופסילה של אריחים שמתגלים בהם פגמים החורגים מהמותר ע“פ ת“י 6.

ובניגוד לת“י 6 – לגבי ליקויים מותרים באריחים מסוג א‘.

ובניגוד למפרט הכללי – סעיף 10024 – הדורש כי “האריחים יבדקו בדיקה חזותית לפני תחילת מלאכת הריצוף. כל אריח שפניו או מקצועותיו או פינותיו אינם עומדים בדרישות, לא ישמש לריצוף ויסולק מהאתר.

בנוסף יבוקר כל אריח עם הנחתו. כל אריח פגום, מוכתם או סדוק ייפסל ויסולק מהאתר, אפילו אם כבר נקבע במקומו“

עלות:1200₪

  1. חיתוך וגימור

חיתוך וגימור לא מקצועי של אריחים/שיפולים צמוד למזוזות הדלתות.

 

 

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10024 – לפיו “בקרבת פתחים, פינות, לאורך קירות וכיו“ב ייחתכו האריחים כדרוש“.
ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה סעיף 10025 הדורש כי: “… על יד מלבני דלתות יחתכו השיפולים בקו מפגש נקי בהתאם לפרט שבתוכנית…”

עלות:2100₪

  1. גימור לא מושלם

גימור לא מושלם של ריצוף/רובה סביב קופסאות ביקורת.

יש לבצע אריחים בחיתוך בקווים ישרים ובריחוק אחיד.

 

זאת בניגוד לדרישות ת“י 1629 סעיף 6 – לפיו הנחת האריחים תתבצע בצורה שתמנע עד כמה שאפשר אתההשתמשות במרצפות חלקיות ובאם נדרש להשתמש בחלקי מרצפות יש להשתמש רק במרצפות שנוסרו עם דיסק כאשר בעת ההנחה יש להניח כך שמקום הניסור לא יהיה נגלה לעין.

וכן בניגוד למפרט הכללי) סעיף 10024 לפיו: “במקומות בהם מותקן קולטן או אבזר אחר בריצוף, יש לחתוך את האריחים מסביב לקולטן או לאבזר בצורת מעגל או ריבוע קרוב ככל האפשר לאבזר או לקולטן. החיתוך ייעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום המרווחים יבוצע ב“רובה” חרושתית מתאימה, כאמור בסעיף 10013 לעיל“.

עלות:500₪

סהכ העלות לפרק זה -3800 ₪

 1. עבודות אבן טבעית

  1. פגמים

פגמים (שברים בהיקף, סדקים, כתמים) במשטח עבודה משיש

יש להחליף במשטח עבודה תקין.

זאת בניגוד לנדרש בת“י 4440 חלק 1 סעיף 4.9 טבלה 2.

עלות:700₪

 1. גג רעפים

  1. בידוד תחת גג רעפים

בידוד בתחתית גג רעפים קרוע.

 

זאת בניגוד לת“י 1556 סעיף 4.3.6 ב‘ האוסר מרווחים בין אלמנטי הבידוד על מנת שלא ייווצרו מעברי חום וקור והדורש שמזרני הבידוד יהיו יבשים ונקיים אשר במידה והם מורכבים בשיפוע נדרש יהא לחברם לקורות או לאגדים והדורש שהרכבת מזרני או יריעות הבידוד תעשה לפי הנחיות המתכנן והוראות היצרן.

עלות:3000₪

  1. יש לבצע תיקון יסודי, החלפת לוחות וצביעה של הארגז רוח

עלות:10,000₪

פניה מהירה