​הפקת דוחות בדיקה תוך 24 שעות
קבלו מידע מקצועי על מגוון ליקויים נפוצים
077-4140034 phone
close
בדק בית בחיפה
ראשי בדק בית בחיפה

בדק בית בחיפה

הנדון: חמדה 22 דירה ____ חיפה

ליקויי בנייה

חוות דעת מקצועית לאחר ביצוע בדק בית

 1. תיאור הנכס ופרטים כלליים

  1. מדובר בדירת מגורים הממוקמת בקומה 5במבנה מגורים בן 6קומות.

  2. חוץ המבנה חיפוי טיח /אבן.

  3. הדירה/הבית כולל/ת: חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, 4 חדרי שינה (אחד מהם ממ“ד), 2 חדרי רחצה ומרפסת דיור.

  4. לנכס שתי חניות חיצוניות .

  5. לנכס מחסן בקומה -1.

  6. לפי בדיקה ויזואלית נראה כי הבניין שבו נמצא הנכס נבנה בשיטת ברנוביץאו שווי ערך משולב.

  7. במועד ביקורי הנכס מחובר למערכת מים , מחובר חשמל זמני.

  8. החקר נערך אחרי קבלתו מקבלן המבצע.

  9. עפ“י המידע שנמסר לי – בנכס לא בוצעו שינויים קונסטרוקטיביים ו/או אחרים מהתוכנית המקורית.

  10. המסמך אינו מתייחס להתאמות בין מצבו הפיזי של הנכס לבין הרישומים ברשויות שונות כגון עירייה, טאבו, מועצה מקומית \ אזורית, מנהל מקרקעי ישראל וכוולבדיקת חישובים סטטיים של המבנה, סיבולת ועמידות המבנה ברעידת אדמה, מדידות טכניות כגון מדידת קרינה , רמת בידוד תרמי ואקוסטי, גז רדון , עבודות מודד מוסמך וכו‘.

  11. החקר ערוך עפי דרישות תקנים (ישראל), תקנות ו/או מסמכים אחרים רלוונטיים שהיו בתוקף בעת ביקורי בנכס הנדון.

  12. החקר מתאר את מצב הנכס וליקויים הקיימים במועד הביקור. ייתכן שבעתיד יתגלו ליקויים נוספים ו/או יופיעו סדקים ו/או רטיבות ו\או מפגעים תרמיים ואקוסטיים ואו תקלות במערכות אינסטלציה, חשמל וכובנכס אשר לא קיימים במועד הביקור ויכולים להופיע בעת מגורים ו\או בשימוש מתמשך במערכות הנכס, ו\או ליקויים הנסתרים עי החפצים או רהיטים וכוולכן אינם נכללים בחוות דעת זו. חוות הדעת אינה מהווה אחריות לנזקים (ליקויים, אי התאמות וכו‘) שיתגלו ו\או יחמירו בעתיד.

  13. לחקר מצורפים צילומים שצולמו במהלך ביקורי בנכס הנדון.

  14. הוצגו בפניי בעת ביקורי בנכס המסמכים הבאים:

   1. תכנית המכר של הנכס.

  15. הבדיקה אינה הרסנית, ויזואלית בעיקרה תוך שימוש במכשירי מדידה מקובלים בענף (פירוט ראה סעיף 8 לדוח)

  16. החקר נערך בהתאם לממצאים שהיה ניתן לקבוע בזמן ביקורי ועל סמך מסמכים שהוצגו בפני בעת ביקורי בלבד.

  17. על פי חוק מכר (דירות) על הקונה להודיע למוכר על אי התאמות: (חוק המכר, תשל“ג 1973)

 1. יציבות המבנה

בעת ביקורי לא אותרו סדקים, שקיעות, תזוזות ו/או ממצאים אחרים בקירות והתקרות של הנכס הנבדק (ו\או ובחלקים אחרים של המבנה שבו נמצא הנכס ) המעידים על תזוזה או שקיעת רכיבי המבנה או על אי יציבותו. במידה והוצגו תכניות עבודה רלוונטיים של המבנה היה אפשר להבחין יותר בנושא.יש לציין שבלי בדיקות מדגמים ובדיקת מעבדה מאושרת לא ניתן לבדוק טיב החומרים שמהם נבנה שלד המבנה.

מומלץ לבצע בדיקה תקופתית לשלד המבנה על ידי מהנדס המומחה בתחום בתדירות הנדרשת.

 1. סטיות ואי התאמות

לא הוצגו בעת ביקורי תכניות בקשה להיתר הבניה המאושרות לכן לא היה ניתן לקבוע בוודאות האם קיימות סטיות ו/או אי התאמות חריגות במבנה. סטיות אל מול תקנות / הנחיות לתכנון / תקנים ומפרטים אחרים יוצגו בהמשך.

 1. שלד ובניה

  1. סדקים קונסטרוקטיביים לא נצפה .

ליקויים בעבודות גבס כמפורט להלן:

  1. נצפה גלים בתקרת גבס בחדר אמבט, לא במישור אחיד, מפגע אסתטי.(1500 ₪)

נדרש לתקן בצורה מקצועית, למרוח שפכטל אמריקאי ב-3 שכבות,לבצע שיוף ולחדש צביעה .

זאת בניגוד למפרט הכללי לעבודות בנייה סעיף 210493 סעיפים ב‘,ה‘.

ובניגוד למפרט הכללי ( הספר הכחול ) סעיף 22.03.05 לפיו: “בכל מקרה יעמדו מחיצות מתועשות בתכונות הבאות: יציבות בתנאי השירות השונים, התאמה לחלקי המבנה הסמוכים, דיוק מידות וגימור נאות…”
וכן בניגוד לסעיף 22.03.06.01 לפיו: “גימור פני השטח של המחיצה משני צדיה יהיו חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת שכבות צביעה…”
וכן בניגוד לסעיף 22.03.06.02 לפיו: “מראה מחיצה בנויה מרכיבים, שהחיבור ביניהם מתוכנן להיות נסתר, יהיה מישורי מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטח, לא יהיו בליטות, שקעים, סדקים במקומות החיבור או ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת החיבור”
וכן בניגוד לסעיף 22.04.12.02 לפיו: “את המישקים בין לוחות הגבס …יש לבצע את המרק במספר שכבות עד קבלת שטח אחיד וחלק“

 1. בטיחות:

ממ“ד

בנכס קיים ממ“ד.

  1. פתחי אוורור וסינון:

בנכס הנבדק, נמצא תקין.

במכלולי המסגרות בממ“ד נמצאו ליקויים כמתואר להלן:

  1. מלבן דלת ממד לא דופן כראוי משני צדדים.(820 ₪)

יש לדפנו בדייס בטון, ולחדש צביעה.

  1. צירים של דלת ממדעם שיירי צבע.(220 ₪)

נדרש לנקות או להחליף את הצירים.

  1. דלת ממד מורכבת בסטייה. לא ניתן לנעול את ממד באופן הרמטי.(750 ₪)

זאת בניגוד לתקנות ההתגוננות האזרחית(מפרטים לבניית מקלטים) התש“ן 1990 סעיף 202 הקובע כי: “הכניסה למרחב מוגן דירתי תהיה מתוך שטח הדירה ותותקן בה דלת הדף דירתית, אשר תהיה אטומה בפני גזים.”

  1. רוזטה של מנעול לא מחוזקת.(50 ₪)

נדרש לחזק.

חלון ממד:

  1. מלבן חלון ממד לא דופן כראוי מכל הצדדים.(820 ₪)

יש לדפנו בדייס בטון, ולחדש צביעה.

  1. נבדק גובה אדן חלון – נמצא תקין.

  2. איטום לקוי מסביב לחלון.(80 ₪)

נדרש לחדש את האיטום.

  1. לא בוצעו פתחים לניקוז מי גשם במסגרת לתריס אלומיניום.(170 ₪)

נדרש לבצע פתחים לניקוז מי גשם.

מעקות:

  1. לפי תקן 1142, סעיף 6.1.2:

נמדדו גבהי המעקותכדלהלן

  1. מרפסת – גובה 105 ס“מ – תקין.

  1. שריטות בפרופיל אלומיניום.(350 ₪)

יש לתקן בצורה מקצועית.

  1. חסר גומי בין פרופיל אלומיניום לזכוכית. (50 ₪)

נדרש להשלים.

  1. פלחים פתוחים בעמוד אלומיניום. (150 ₪)

נדרש לסגור ללא מרווחים.

 1. איטום וניקוז:

  1. נצפתה רטיבות במחסן.(850 ₪)

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן:
תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: “קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ.”.

  1. חדרים רטובים:

באזור חלק תחתון של הקירות הגובלים עם חדרים רטובים לא נראים סימני רטיבות.

לא מן הנמנע שהיו רטיבויות כאלה בעבר ויהיו בעתיד.

  1. תפרחות בפני השטח של האריחים ברצפה ובקירותבשיעור עד 90 נקודות ביחס ללחות באוור במכשיר פרוטימטר“. נמצא תקין.

נמדד בסלון:

נמדד בחדרים:

  1. לאנצפו כתמי רטיבות ונזילות מחלונות.

  2. לא נצפו סימני פטריות ועובש על הקירות והתקרה.

  3. לא קיימת חדירת מים מהמרפסת אל תוך הדירה.

  1. ריצוף במרפסת שמשבוצע בשיפועים תקינים לכיוון פתחי הניקוז.

זאת לפי ת“י 1555 חלק 3 – סעיף 3.2 –שבו נדרש שפני הרצפה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון כאשר בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם השיפוע הנדרש יהיה מינימום 1%, לכיוון פתחי ניקוז.

  1. שיפוע תקין במקלחון בחדר הרחצה.

לפי ת“י 1205.3 תא מקלחת ללא אגנית תנוקז כמפורט להלן

 • באמצעות מחסום רצפה ונקז

 • באמצעותמאסףהמצוידבמחברונקזשיחוברולמחסוםרצפהאשרימוקםמחוץלתאהמקלחת

שיפוע רצפת התא לכיוון הנקז יהיה בין 1%-4%.

 1. עבודות טיח וצבע

ציטוט:

  1. ישנם תיקוני שפכטל בולטים, לא מקצועיים ובשינוי מהטקסטורה הקיימת .(450 ₪)

נדרש לשייף ולחדש צביעה לקבלת מראה אחיד.

מסתור כביסה:

  1. נצפו במספר מקומות בנכס (חדר שירות) מרחק משתנה של שיפולים מהקירות.(680 ₪)

יש לפרק את השיפולים, להרכיב רשת חיזוק, לבצע טיח במישור אחיד ולהרכיב את השיפולים מחדש במרחק 1 ס“מ מפני הטיח.

נדרש לבצע תיקוני טיח מעל הפנלים.

חדר שירות:

  1. בגמר התיקונים כפי שמפורטים בחוות דעת זה יהיה צורך בצביעה חוזרת של אזורים נרחבים בנכס כדי למנוע טלאים, כתמי לכלוך. (1200 ₪)

נדרש לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש בשלוש שכבות לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 11031 – לפיו “כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר“

וכן בניגוד לת“י 1922.

  1. צביעת ועיבוד גליפים ליקוים (380 ₪)

נדרש לשפשף את הצבע ,להכין את גליף לצביעה ולצבוע מחדש תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 11031 – לפיו “כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר“וכן בניגוד לת“י 1922.

 

 1. נגרות

  1. קיימים פגמים במלבני הדלתות.(230 ₪)

זאת בניגוד לת“י 23 חלק 2 סעיף 4.9.

נדרש לתקן ולחדש את הצביעה.

חדר שינה:

  1. ידית פגומה בחדר אמבט.(350 ₪)

יש להחליף .

  1. חסרים עוצרי דלתות בדירה.(650 ₪)

יש להרכיב, בכדי למנוע נזקים לקירות.

זאת בהתאם לפסיקת בימ“ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נגד אברהם יצחק בע“מ, ת.א. 2279/01 לפיו: “התקנת סטופר נכללת בגדר המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על הנתבעת להתקין אותו אף שהדבר לא צוין מפורשות במפרט“.

  1. קנטים בדלתות לא מעובדים כראוי.(200 ₪)

זאת בניגוד לת“י 23 חלק 1.

נדרש לעבד את הקנטים בצורה מקצועית, להדביק אותם במקומות הנדרשים.

  1. לא בוצע איטום בין מלבן ורצפה, בניגוד להערה מס.5 עמוד 7 לפי תי 23.2. (280 ₪)

 
  1. הלבשות מורכבות בכיוון אנכי משני צדדי הדלת פתוחות בחלק חתוך עליוןזה יוביל להצטברות הלכלוך.(450 ₪)

נדרש להדביק קנט PVC 0.4 מ“מ תואם לגוון ההלבשה.

 1. מסגרות

בדלת כניסה ראשית נמצאו הליקויים הבאים:

  1. סגר בטחון של דלת הכניסה משופע בצבע.(220 ₪)

נדרש להסיר ובמידה וישארו סימנים שאינם ניתנים להסרה, יש להחליף .

זאת בניגוד לת“י 5044 חלק 1 סעיף 3.1.13.

וכן בניגוד לנדרש בטבלה 2 .

  1. מלבן דלת כניסה ראשית אינו צבוע כהלכה (פגום).(250 ₪)

יש להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.

זאת בניגוד לת“י 5044 חלק 2 סעיף 3.3.1.

  1. מלבן דלת הכניסה הראשית חלול משני צדדים.(820 ₪)

נדרש למלא בטון דייס.

זאת בניגוד לת“י 5044 חלק 2 סעיף 3.2.2 ו– 3.2.3.

 1. אלומיניום

  1. כנף ימין בחדר שינה לא ננעל.(270 ₪)

נדרש לכוון סגירה תקנית.

  1. גומי פגום בחדר הורים בחלון (פינה עליונה ימנית.(370 ₪)

נדרש לתקן בצורה מקצועית .

תריסים, ארגזי תריסים, זכוכית:

  1. נדרש אישור לביצוע זכוכית בטיחותית בחלונות הסמוכים לרצפה.

זאת בניגוד לת“י 1099 חלק 1 ות“י 938 חלק 3 סעיף 2.1.1.(סמוך לרצפה – הדרישה חלה עד גובה 0.8 מ‘ מהרצפה למעט אם השטח קטן מ– 0.5 מ“ר – ששם אפשר לא בטיחותי בתנאי שהעובי מינימום 6 מ“מ).

 1. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

  1. פתח לניקוז סתום במסתור כביסה.(150 ₪)

נדרשלנקות.

  1. חסר ברז למים חמים בחדר שירות.(250 ₪)

יש להרכיב ברז למים חמים.

  1. לא מורכבים אביזרי אינסטלציה וכיורים. (1500 ₪)

נדרש להשלים הרכבות כיורים ואביזרי אינסטלציה.

זאת בניגוד לת“י 238 – לפיו נדרש לשמור על האמבט מפני נזקי הובלה, אחסנה והתקנה ע“י המוכר, הקבלן ומי שמתקין את האמבט וכן אסור שיהיו באמבט פגמים שיפגעו בשימוש או בקיימותו ראה טבלה 3.

 1. חיפוי קרמיקה/ פסיפס קירות

  1. לא בוצע כראוי מלט רובה בין האריחים בחדרי רחצה.(750 ₪)

הליקוי הנ“ל בניגוד ל:

תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: “מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה אטום מים.

הל“ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: “המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ– 1.80 מ‘ מעל רום הרצפה “.

מפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו “חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו

אטימים,חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע.

  1. אריחי קרמיקה שבורים בחדר אמבט: (150 ₪)

יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים.

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: “ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל“.

וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: ” לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים הנוגעות במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה“.

ובניגוד לת“י 314 סעיף 3.2:

 
  1. זוויתנים אלומיניוםבוצעו משני חלקים, לא מודבקים בחיבורבגלל עבודה לקויה.(700 ₪)

נדרש לפרק ולבצע מחדש בצורה אחידה וללא סטייה מהמישור.

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 10095 טבלה 3 המתיר סטייה בין אריחים של 1 מ“מ.

לפי ת“י 1555.1 :

 

 1. עבודות ריצוף קרמיקה/גרניט פורצלן

ברצפת הדירה באזורים מפוזרים, נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. גימור לא אחיד,מחורר ובגוונים שונים של מלט (“רובה“) במישקים בריצוף.(1300 ₪)

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו “המישקים ימולאו ב“רובה” חרושתית. אם לא צוינה דרישה אחרת גוון ה“רובה” יהיה כגוון האריחים“

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים.

ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת“י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן.

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

 

הליקוי הנ“ל בניגוד ל:

 • תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: “מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה אטום מים.

 • הל“ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: “המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ– 1.80 מ‘ מעל רום הרצפה “.

 • הל“ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: “המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ– 1.80 מ‘ מעל רום הרצפה “.

 • מפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו “חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו אטימים,חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע בריצוף הדירה קיימים גוונים שונים של מלט (“רובה“) במישקים.

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

 1. עבודות אבן טבעית

  1. חסר גימור דבק שיש בין אריחי חיפוי מאבן. (75 ₪)

נדרש להשלים בצורה מקצועית.

  1. חסרים אפימים בתחתית יציקות בולטות.(1300 ₪)

יש לחרוץ אפי המים.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 100512 – לפיו נדרש כי “אדני חלונות, כרכובים, מעקות וכו‘, יעובדו לרבות שיני מדלף (אף מים)”.
ובניגוד למפרט הכללי – סעיף 10074 – לפיו נדרש כי “שפת האדן המובלטת מהקיר משלושת העברים תעובד עם שן מדלף“.

חיפוי קירות

  1. חיפוי קירות מאבן משופע בחומרי בניין.(1700 ₪)

נדרש להסיר עד קבלת חזית אחידה.

 1. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות

  1. מפסק תריס בחדר שינה מחובר הפוך.(50 ₪)

נדרש לחבר לעבודה תקינה.

  1. לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל.(220 ₪)

יש לבצע סימון הנתיכים על ידי חשמלאי מוסמך כנדרש בתקנות החשמל:

זאת בניגוד לתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) סעיף 14הקובע כי:
“(א) מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם.
(ב) בלוח בעל מבטח ראשי של 100 אמפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם
ההדקים והמוליכים המחוברים אליהם.

(ג) כבלים ומובילים המגיעים ללוח, למעט
במיתקן ביתי, יסומנו בהתאם לייעודם.

(ד) כל הסימונים יהיו ברורים ובני–קיימא.” .

  1. לוח תקשורת לא מושלם.(850 ₪)

יש לבצע סימון כבלי תקשורת ולהוסיף שקע חשמלי לתוך הלוח תקשורת, לנקות חלק פנימי של הלוח משיירי פסולת.

  1. חסרים שקעים עבור תנורי חימום.(750 ₪)

יש להשלים.

  1. שקעים חשמליים במטבח מעל השישחשופים לחדירות מים וזאת בניגוד לתקנון החשמל(התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט)פרק ד.סעיף מס.4: (280 ₪)

 
  1. שקעי חשמל הותקנו באופן רופף.(360 ₪)

יש לשפר את התקנת השקעים וקיבועם כנדרש.

זאת בניגוד לתקנות החשמל בדבר התקנת מעגלים סופיים – סעיף 5 (א) – לפיו “ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו…“

  1. נקודות חשמל סמוכות לא מורכבות בקו אחיד/לא מפולסים (270 ₪)

יש לפרק ולבצע בקו אחיד.

 1. שונות

  1. מומלץ לבצע תחזוקת הנכס לפי תדירות הבא:

 1. אומדן עלויות לתיקונים:

סה“כ עלויות [ש“ח]

22055

עבודות בלתי צפויות (5%)

1103

פיקוח הנדסי (10%)

2206

סה“כ לפי מע“מ

25363

מע“מ (17%)

4312

סהכ כולל מעמ

29675

 1. הערות:

 1. המחירים הנקובים לעיל הינם בהתאם לעלויות הידועות בעת עריכת חוות הדעת ומבוססים בין היתרעלמחירונים המקובלים בענף הבניה (כגון מחירון דקל , “) על הצעות מחיר ועל פי ניסיוני האישי. התמחורהינו על בסיס ביצוע תיקונים באמצעות קבלן פרטי, תוך התחשבות בכך שמדובר בעבודות בניה בהיקףקטן (או בנכס מאוכלס). כמו כן, יש לציין כי יתכנו פערים בין קבלנים שונים העשויים לייקר את ביצועהעבודות (בטווח עד/מעל %25 ) תלוי בתכנון הנכון, ניתוח המצב בצורה מקצועיתמדויקת ובסטנדרטביצוע העבודות. יתכנו במרוצת הזמן שינויים בהיקף הליקויים הקיימים, לרבות החמרה או הקלה בהם/ו או יתווספו ליקויים אחרים. יש לזמן את המומחה עורך חוות הדעת לביקורת נוספת בחלוף תקופהממושכת ממועד עריכתה (לרבות במידה ומדובר בפתיחה תהליכים משפטיים).

 2. חוות דעת זו אינה כוללת הערכה של שמאי מקרקעין, במידה ונדרש, עוגמת נפש, דיור חלופי וכו‘. יש להיוועץ בעורך דין בהקשר זה.

הריני מצהיר בזאת כי אין כל עניין אישי בנכס הנידון

פניה מהירה