​הפקת דוחות בדיקה תוך 24 שעות
קבלו מידע מקצועי על מגוון ליקויים נפוצים
077-4140034 phone
close
בדק בית בחריש
ראשי בדק בית בחריש

בדק בית בחריש

חוות דעת הנדסית

כתובת הנכס הנבדק: האלון 23 דירה____, חריש.

תיאור המבנה: בית מגורים. להלן: הבית.

תאריך הביקורת: 19/4/2016

תיאור המבנה

 1. מדובר בדירת מגורים הממוקמת בקומה 1 במבנה מגורים בן 4 קומות.
 1. חוץ המבנה חיפוי אבן.
  פנים המבנה מטויח וצבוע באופן קונבנציונלי, למעט קירות המחופים באופן חלקי באריחי קרמיקה.
 1. הדירה/הבית כולל/ת: חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, 3 חדרי שינה (אחד מהם ממ“ד), 2 חדרי רחצה, שירותי אורחים ו2 מרפסת דיור.
 1. ריצוף פנימי: גרניט פורצלן.

מטרת ביקורת בדק בית והערות כלליות:

 1. הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתכנית.
 2. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.
 3. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.
 4. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.
 5. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו‘.

חוות הדעת מסתמכת על:

 1. תקנות התכנון והבנייה תש“ל, 1970.
 2. התקנים הישראליים.
 3. תקנות הג“א – תקנות התגוננות האזרחית.
 4. הל“ת – הוראות למתקני תברואה.
 5. חוק החשמל.
 6. המפרט הכללי – הבין משרדי.
 7. המפרט הטכני של הדירה.
 8. תוכניות הדירה.

ממצאים

 1. עבודות איטום וליקויי רטיבות

  1. כתמי רטיבות

כתמי רטיבות במקומות שונים בדירה:

   1. מעל הפאנלים בכל הדירה עקב רטיבות כלואה בתשתית הריצוף.

הערה: לפני ביצוע הייבוש ממליץ לשלול אפשרות של שטיפה לא מבוקרת

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

 

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן:
תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: “קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ“.

עלות:10,000₪

  1. רטיבות תקרה

רטיבות בתקרה סביב הצינור וורטיקאלי באמבטיה.

נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

 

זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה – סעיף 5.33 (א) – “גגו של בנין, קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת קרקעיים ורצפות חדרי השרות למעט אלה שבקומה התחתונה יאוטמו בחומרים אספלטיים“.
וכן בניגוד לת“י 1476 על כל חלקיו.

עלות:2000₪

  1. איטום מרפסת שירות

איטום מרפסת שירות בוצע ללא רולקות וללא החלקת תשתית.

יש לבצע החלקה ורולקות ולאחר מכן לחדש איטום.

תי 1752 חלק 1 סעיף 3.2.2

עלות:1500₪

  1. לא בוצע פרט הגבהה סביב צנרת וורטיקאלית

עלות:500₪

סהכ העלות לפרק זה -14,000 ₪

 1. נגרות

  1. שיירי צבע/ לכלוך במלבן דלת

מלבן דלת משופע בשיירי צבע.

 

נדרש להסיר ובמידה ויישארו סימנים שאינם ניתנים להסרה, יש להחליף המלבן.

עלות:200₪

  1. עוצרי דלתות

חסרים עוצרי דלתות בדירה.

יש להרכיב, בכדי למנוע נזקים לקירות.

 

זאת בהתאם לפסיקת בימ“ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נגד אברהם יצחק בע“מ, ת.א. 2279/01 לפיו: “התקנת סטופר נכללת בגדר המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על הנתבעת להתקין אותו אף שהדבר לא צוין מפורשות במפרט“.

עלות:200₪

  1. פגמים בהלבשת דלת

קיימים פגמים בהלבשת דלת. / לדוגמא:

 • חדר ראשון

 • מקלחת

 • אמבטיה

 

נדרש להחליף ההלבשה הפגומה.

עלות:1000₪

  1. מתחכך עם רצפה

דלתות מתחככות ברצפה.

 • חדר הורים

נדרש להתאים דלתות.

עלות:200₪

סהכ העלות לפרק זה -1600 ₪

 1. מסגרות

  1. מסגרות ממ“ד

במכלולי המסגרות בממ“ד נמצאו ליקויים כמתואר להלן:

   1. מלבן דלת הממ“ד אינו צבוע היטב.

נדרש לשייף ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד.

 

זאת בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

עלות:300₪

   1. מנעול לחלון תפוס בצבע.

 

נדרש להסיר צבע ולחדש צביעה.

עלות:200₪

   1. כנף דלת ממד עם פגיעות בצבע.

נדרש לפרק ולבצע פחחות וצביעה במפעל.

זאת בניגוד לתי 4422 חלק 3.

עלות:700₪

   1. חסר מעצור לדלת הממ“ד.

 

יש להתקין מעצור דלת בכדי למנוע פגיעה בקירות.

עלות:200₪

   1. מלבן חלון הממ“ד לא דופן כראוי.

 

יש לדפנו בדייס בטון, ולחדש צביעה.

עלות:500₪

   1. מלבן חלון הממ“ד אינו צבוע כהלכה.

 

בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

עלות:300₪

   1. כנף חלון ממ“ד אינו צבוע כהלכה.

בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

עלות:200₪

   1. צינורות אוורור בממ“ד אינם צבועים כראוי.

 

נדרש לחדש צביעה.

עלות:200₪

 

  1. דלת כניסה ראשית

בדלת כניסה ראשית נמצאו הליקויים הבאים:

   1. בדלת כניסה ראשית חסרה עין הצצה ומנעול עליון.

 

יש להרכיב.

עלות:300₪

   1. מלבן דלת כניסה ראשית אינו צבוע כהלכה (פגום).

יש להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.

 

זאת בניגוד לת“י 5044 חלק 2 סעיף 3.3.1.

עלות:300₪

   1. יש להתקין אינסרט בדלת כניסה ראשית.

עלות:200₪

  1. חסרה ידית בדלת ממ“ד

עלות:300₪

  1. לא בוצע ניקוז לחלון ממ“ד

עלות:200₪

  1. כנף חלון ממ“ד תפוס

עלות:500₪

סהכ העלות לפרק זה – 4400 ₪

 1. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

  1. חסרים אביזרי קצה

חסרים ברזים/כיורים/אסלות ניאגרות/ מכסי אסלות/ מכסים לקופסאות ביקורת.

נדרש להשלים.

עלות:2000₪

 1. חיפוי קרמיקה/ פסיפס

  1. פגמים באריחים

פגמים באריחים (שברים, סדקים, בועות אויר, כתמים, נקבים, חוסר ו/או עודף זיגוג, שקערוריות, גבשושיות, סימני ליטוש) . במקומות הבאים:

 • אמבטיית הורים

 • אמבטיה ראשית

נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

 

זאת בניגוד לת“י 314.

עלות:3000₪

  1. חיתוך סביב צינור/אביזר

חיתוך סביב צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית./ לדוגמא:

 • אמבטית הורים

 • אמבטיה ראשית

 • שירותים

נדרש לתקן בצורה מקצועית.

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: “ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל“

וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: “פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע“י עיצוב חורים באריחים בעזרת מכשיר מתאים“.

עלות:1800₪

  1. מלט רובה

לא בוצע כראוי מלט רובה בין האריחים . מים עלולים לחדור לגרום לנזקים.

 

הליקוי הנ“ל בניגוד ל:

1.תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: “מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה אטום מים.

2. הל“ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: “המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ– 1.80 מ‘ מעל רום הרצפה “.

3.מפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו “חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו

אטימים,חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע.

עלות:2000₪

  1. אריחים בולטים/שקועים

אריחים בולטים / שקועים מכלל המשטח, בגלל מחסור במלט ו/או עבודה לקויה. לדוגמא:

 • שירותים

נדרש לפרק ולבצע מחדש בצורה אחידה וללא סטייה מהמישור.

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 10095 טבלה 3 המתיר סטייה בין אריחים של 1 מ“מ.

עלות:300₪

  1. צנרת שופכין גלויה

בחדר הרחצה הותקנה צנרת שופכין לחיבור אסלה כשהיא גלויה באופן היוצר פגם אסתטי בולט לעין.

יש לעטוף את הצנרת ברשת אקספנדר מגולוונת, לטייח ולחפות באריחי קרמיקה מסוג וגוון תואמים את הקיים.
יש להרכיב פתחי ביקורת בצנרת בפני החיפוי הקרמי תוך חיתוך האריחים בעת הצורך במכשיר מתאים.

 

 

בניגוד לתקדים של כבוד השופט א. טל בישיבתו בבית המשפט ברמלה.

עלות:1500₪

  1. פינת אמבטיה לקויה

עלות:500₪

  1. לא בוצע מרק בפינות הקרמיקה

עלות:700₪

  1. פינות אלומיניום לקויות

 • אמבטיית הורים

 • שירותים

עלות:1000₪

  1. פוגות שונות באמבטיה ראשית

עלות:500₪

סהכ העלות לפרק זה -11,300 ₪

 1. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות

  1. מכסים בקופסאות חשמל

טרם הורכבו מכסים בקופסאות חשמל בקירות וכבלי חשמל בולטים מפני הקיר .

נדרש להשלים.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה ( הספר הכחול ) סעיף 08.
ובניגוד לתקנות החשמל (התקנת מוליכים) משנת 1970 סעיף 42 הקובע כי: “תיבה ואבזר יהיו תקניים ובנויים באופן שיבטיחו את כל אלה או מקצתם לפי העניין… (2) הגנה בפני מגע מקרי בחלקים החיים שבתוכם; (3) אטימה נאותה בפני חדירת גזים, מים, אבק וחומרים מזיקים אחרים, הכל לפי מקום ההתקנה… “.

עלות:200₪

  1. לוח חשמל

לוח חשמל לא מושלם.

נדרש להשלים פסים מ P.V.C במקומות החסרים.

 

זאת בניגוד למפרט 165 (תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל) סעיף 4 .

עלות:200₪

  1. קופסת חשמל בולטת

קופסאות חשמל בולטות מפני הקירות.

 

יש לפרק את התיבות ולהתקינן כיאות כולל ביצוע תיקוני טיח וצבע כנדרש.

עלות:200₪

  1. נקודות חשמל בקו אחיד

נקודות חשמל סמוכות לא מורכבות בקו אחיד.

 

יש לפרק ולבצע בקו אחיד.

עלות:200₪

  1. שקע חשמל בארון תקשורת

לא בוצע שקע חשמל בארון תקשורת, חובה על פי תקנות חשמל.

תקנות תכנון ובניה התקנת מתקני תקשורתבקובץ תקנות 6898 מתאריך 21 ביוני 2010: ארון תקשורת דירתי בכל דירה יותקן ארון תקשורת דירתי במידות 40/30/90 ס“מ. ובו בית תקע חשמלי.

עלות:500₪

  1. לא הותקן מכשיר אינטרקום בדירה

עלות:1000₪

סהכ העלות לפרק זה -2500 ₪

 1. עבודות טיח וצבע

בטיח הדירה בקטעים מפוזרים נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. גליפים לקויים סביב החלונות

  1. תיקוני צבע

נדרש לבצע תיקוני צבע בגמר כל התיקונים.

 

זאת בהתאם לכללי המקצוע.

וכן בהתאם לפסיקה של כב‘ השופט וגנר, בימ“ש השלום בחיפה ת.א. 9604/00 ינקו (ינאי) דב נגד שיכון עובדים בע“מ לפיו: “באשר לצבע הדירה, יש לקבל את טענות התובע כי אומנם בגמר עבודות התיקונים יהיה צורך בצביעה או ליתר דיוק לתיקוני צבע …”

  1. צביעה לקויה בקירות ותקרה

צביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות והתקרה. לא בוצעה הכנה כראוי של הקירות לפני ביצוע עבודות הצביעה.

נדרש לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש בשלוש שכבות לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 11031 – לפיו “כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר“

וכן בניגוד לת“י 1922.

סהכ העלות לפרק זה -3000 ₪

 1. עבודות ריצוף קרמיקה/גרניט פורצלן

 

ברצפת הדירה באזורים מפוזרים, נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. פגיעות ופגמים

פגיעות ופגמים באריחים (שברים, סדקים, שריטות וכדומה). / במקומות הבאים:

 • סלון

 • אמבטיה

 • ממ“ד

 • מקלחת

 • מרפסת שניה

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 – הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות ת“י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות .

עלות:5400₪

  1. חיתוך וגימור

חיתוך וגימור לא מקצועי של אריחים/שיפולים צמוד למזוזות הדלתות./ לדוגמא:

 • סלון ליד הווטרינה

 • אמבטיה

 • מטבח

 • ממ“ד

 • מקלחת הורים

 • מרפסת

 • מרפסת שניה

 

וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה ( הספר הכחול) סעיף 10034 “משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו“.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10024 – לפיו “בקרבת פתחים, פינות, לאורך קירות וכיו“ב ייחתכו האריחים כדרוש“.
ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה סעיף 10025 הדורש כי: “… על יד מלבני דלתות יחתכו השיפולים בקו מפגש נקי בהתאם לפרט שבתוכנית…”

עלות:3300₪

  1. גימור לא אחיד

גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט (“רובה“) במישקים בריצוף.

נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

 

 

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו “המישקים ימולאו ב“רובה” חרושתית. אם לא צוינה דרישה אחרת גוון ה“רובה” יהיה כגוון האריחים“

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים.

ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת“י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן.

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

עלות:3000₪

  1. אריחים בולטים/ שקועים

אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח. לדוגמא:

 • חדר ראשון

נדרש לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות מהמישור.

נדרש הפרש גובה מקסימלי של 1.5 מ“מ כאשר רוחב המישק בין האריחים הוא 3-5 מ“מ.

והפרש גובה מקסימלי של 1.8 מ“מ כאשר רוחב המישק בין האריחים הוא גדול מ– 5 מ“מ.

 

זאת בהתאם לנדרשבת“י 1555 חלק 3 סעיף 5.2.2 ות“י 789.

עלות:300₪

  1. חיתוך גרונג לקוי במסדרון

עלות:300₪

  1. לא בוצע סף בדלת חדר הורים

עלות:500₪

  1. חסר פאנל במרפסת השניה

עלות:200₪

סהכ העלות לפרק זה -13,000 ₪

 1. אלומיניום

  1. אלמנטים (שסתומים) חד כיווניים

במסילות התחתונות של המכלולים חסרים אלמנטים (שסתומים) חד–כיווניים למניעת חדירת מים ורוח והדבר מהווה ליקוי תפקודי.

 

1. ת“י 1068 חלק 1 “חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה“, סעיף 201 על–פיו מבנה וגימור

החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון–תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת“י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על–ידי פקקים מתאימים.

2. ת“י 4068 חלק 1 “חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום“, סעיף 5.1 “תכנון ההתקנה” על–פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות

ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

עלות:200₪

  1. אטמים

חסרים אטמים בחלונות.

1. ת“י 1068 חלק 1 “חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה“, סעיף 201 על–פיו מבנה וגימור

החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון–תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת“י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על–ידי פקקים מתאימים.

2. ת“י 4068 חלק 1 “חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום“, סעיף 5.1 “תכנון ההתקנה” על–פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות

ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

עלות:200₪

  1. יש להשלים הלבשה בווטרינה

עלות:500₪

  1. יש להשלים ברגים במסגרת ווטרינה

עלות:300₪

  1. ידית ווטרינה תקולה

עלות:300₪

  1. דלת בחדר הורים לא נסגרת בכראוי ואינה אוטמת, יש לכוון

עלות:300₪

  1. גמר לקוי בין משקוף לקיר בדלת חדר הורים

עלות: 1500 ₪

  1. גומיות לקויות במקלחת

עלות:200₪

  1. חלון בולט וגמר לקוי עם הקיר באמבטיה

עלות:300₪

  1. גרונגים לקויים באמבטיה

עלות:500₪

 

סהכ העלות לפרק זה -3100 ₪

 1. עבודות אבן טבעית

  1. אריחים חלולים

אריחי חיפוי האבן חלולים (חוץ/פנים)– מפגע בטיחותי.

ניכר שביצעו החיפוי בחוסר כמות מלט מספקת ו/או עבודה לקויה.

מומלץלבצע בדיקת שליפה להידבקות האבן ע“י מעבדה מוסמכת.

זאת בניגוד לנדרש בתקנות התכנון והבניה סעיף 14.03 (א) לפיו “התקנת חיפוי על חזיתו של בנין או על קירותיו הפנימיים או החיצוניים, תעשה בהתאם לתקן ישראלי אם קיים לגבי סוג זה של חיפוי, לא קיים תקן כאמור, יותקן החיפוי באופן שימנע את נפילתו של החיפוי מחזית הבניין או מקירותיו ושיבטיח את בטיחות הבניין ובטיחות השוהים בתוכו ובסביבתו“/

עלות:5000₪

  1. חיפוי משופע בחומרי בניין

חיפוי קירות מאבן משופע בחומרי בניין.

 

נדרש להסיר עד קבלת חזית אחידה.

עלות:1000₪

  1. חיתוך לקוי סביב הצינור במעקה המרפסת

עלות:500₪

סהכ העלות לפרק זה -6500 ₪

פניה מהירה