​הפקת דוחות בדיקה תוך 24 שעות
קבלו מידע מקצועי על מגוון ליקויים נפוצים
077-4140034 phone
close
בדק בית ביקנעם
ראשי בדק בית ביקנעם

בדק בית ביקנעם

חוות דעת

מהנדס

 

בדוא”ל

א.ג.נ.,

הנדון: הדירה ברחהגיא 19 יקנעם עילית

ליקויי בנייה

כתובת הנכס הנבדק: הגיא 19 דירה_____ ,יקנעם עילית.

תאריך ביקורת בדק בית: 13.08.2015

 

חוות דעת מקצועית

 1. תיאור הנכס ופרטים כלליים

  1. מדובר בדירת מגורים הממוקמת בקומה 2 במבנה מגורים בן 4 קומות.

  2. חוץ המבנה חיפוי טיח /אבן.

  3. הדירה/הבית כולל/ת: חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, 4 חדרי שינה (אחד מהם ממ“ד), 2 חדרי רחצה, מרפסת דיור וגינה

  4. לנכס חניה אחת חיצונית (לא מקורה).

  5. לנכס מחסן צמוד בקומת כניסה לבנין.

  6. לפי בדיקה ויזואלית נראה כי הנכס \ הבניין שבו נמצא הנכס \ נבנה בשיטה קונבנציונלית.

  7. ללא בדיקות מדגמיות לא היה ניתן בעת ביקורי להבחין בטיב החומרים שמהם נבנה שלד המבנה.

  8. במידה והוצגו תוכניות עבודה של המבנה היה אפשר להבחין יותר בנושא.

  9. במועד ביקורי הנכס מחובר למערכת מים , מחובר חשמל \ תקשורת \ גז וכו‘.

  10. החקר נערך אחרי קבלתו מקבלן המבצע.

  11. עפ“י המידע שנמסר לי – בנכס לא בוצעו שינויים קונסטרוקטיביים ו/או אחרים מהתוכנית המקורית.

  12. מסמך זה משמש כייעוץ בלבד לפני רכישת הנכס הנדון ואינו עוסק בחקר (תאור) של רכוש משותף של המבנה ו\או של השכונה ו\או הסביבה הקרובה של הנכס.

  13. המסמך אינו מתייחס להתאמות בין מצבו הפיזי של הנכס לבין הרישומים ברשויות שונות כגון עירייה, טאבו, מועצה מקומית \ אזורית, מנהל מקרקעי ישראל וכוולבדיקת חישובים סטטיים של המבנה, סיבולת ועמידות המבנה ברעידת אדמה, מדידות טכניות כגון מדידת קרינה , רמת בידוד תרמי ואקוסטי, גז רדון , עבודות מודד מוסמך וכו‘.

  14. החקר ערוך עפי דרישות תקנים (ישראל), תקנות ו/או מסמכים אחרים רלוונטיים שהיו בתוקף בעת ביקורי בנכס הנדון.

  15. החקר מתאר את מצב הנכס וליקויים הקיימים במועד הביקור. ייתכן שבעתיד יתגלו ליקויים נוספים ו/או יופיעו סדקים ו/או רטיבות ו\או מפגעים תרמיים ואקוסטיים ואו תקלות במערכות אינסטלציה, חשמל וכובנכס אשר לא קיימים במועד הביקור ויכולים להופיע בעת מגורים ו\או בשימוש מתמשך במערכות הנכס, ו\או ליקויים הנסתרים עי החפצים או רהיטים וכוולכן אינם נכללים בחוות דעת זו. חוות הדעת אינה מהווה אחריות לנזקים (ליקויים, אי התאמות וכו‘) שיתגלו ו\או יחמירו בעתיד.

  16. לחקר מצורפים צילומים שצולמו במהלך ביקורי בנכס הנדון.

  17. הוצגו בפניי בעת ביקורי בנכס המסמכים הבאים:

   1. תוכנית המכר של הנכס.

  18. הבדיקה אינה הרסנית, ויזואלית בעיקרה תוך שימוש במכשירי מדידה מקובלים בענף (פירוט ראה סעיף 8 לדוח)

  19. החקר נערך בהתאם לממצאים שהיה ניתן לקבוע בזמן ביקורי ועל סמך מסמכים שהוצגו בפני בעת ביקורי בלבד.

  20. על פי חוק מכר (דירות) על הקונה להודיע למוכר על אי התאמות: (חוק המכר, תשל“ג 1973)

 1. יציבות המבנה

בעת ביקורי לא אותרו סדקים, שקיעות, תזוזות ו/או ממצאים אחרים בקירות והתקרות של הנכס הנבדק (ו\או ובחלקים אחרים של המבנה שבו נמצא הנכס ) המעידים על תזוזה או שקיעת רכיבי המבנה או על אי יציבותו. במידה והוצגו תוכניות עבודה רלוונטיים של המבנה היה אפשר להבחין יותר בנושא.יש לציין שבלי בדיקות מדגמים ובדיקת מעבדה מאושרת לא ניתן לבדוק טיב החומרים שמהם נבנה שלד המבנה.

מומלץ לבצע בדיקה תקופתית לשלד המבנה על ידי מהנדס המומחה בתחום בתדירות הנדרשת.

 1. סטיות ואי התאמות

לא הוצגו בעת ביקורי תוכניות בקשה להיתר הבניה המאושרות לכן לא היה ניתן לקבוע בוודאות האם קיימות סטיות ו/או אי התאמות חריגות במבנה. סטיות אל מול תקנות / הנחיות לתכנון / תקנים ומפרטים אחרים יוצגו בהמשך.

  1. רוחב מינימאלי של פרוזדור בבניין או בחלק בניין, לפי תקנות לתכנון ובניה 3.2.12.5 לפי הטבלה המצורפת:

הרוחב פרוזדור שנמדד הינו 1041 ממ תקין.

 1. חנייה

  1. לנכס חנייה אחד מקורה,אחד לא מקורה

  2. לפי הנחיות לתכנון של משרד התחבורה – תקין.

 1. שלד ובניה

  1. לפי בדיקה ויזואלית נראה שהמבנה נבנה בשיטה הקונבנציונאלית.

  2. במידה והוצגו תוכניות עבודה רלוונטיים של המבנה היה אפשר להבחין יותר בנושא. יש לציין שבלי בדיקות מדגמיות ובדיקת מעבדה מאושרת לא ניתן לבדוק טיב החומרים שמהם נבנה שלד המבנה.

  3. סדקים קונסטרוקטיביים לא נצפה בנכס.

  1. לא נצפה עקמומיות בקירות, מהציר האופקי/אנכי.

 1. בטיחות:

ממ“ד

בנכס קיים ממ“ד.

  1. פתחי אוורור וסינון:

בנכס הנבדק, נמצא תקין.

במכלולי המסגרות בממ“ד נמצאו ליקויים כמתואר להלן:

  1. מלבן דלת ממד אינו צבוע היטב. (235 ₪-11-030-0161)

נדרש לשייף ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד.

זאת בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

  1.  
  2. דלת ממד עם שיירי צבע/טיט.(220 ₪)

נדרש לנקות או להחליף הציפוי.

  1. דלת ממד מורכבת בסטייה. לא ניתן לנעול את ממד באופן הרמטי.(750 ₪)

זאת בניגוד לתקנות ההתגוננות האזרחית(מפרטים לבניית מקלטים) התש“ן 1990 סעיף 202 הקובע כי: “הכניסה למרחב מוגן דירתי תהיה מתוך שטח הדירה ותותקן בה דלת הדף דירתית, אשר תהיה אטומה בפני גזים.”

  1. גומיות הדלת חסרות/ יבשות/ עם שיירי צבע.(200 ₪)

יש להתקין גומיות חדשות .

  1. מלבן חלון ממד לא דופן כראוי(בחלק התחתון).(820 ₪)

יש לדפנו בדייס בטון, ולחדש צביעה.

  1. מלבן חלון ממד אינו צבוע כהלכה.(150 ₪)

בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

  1. חלון ממד בוצע בסטייה ונפתח לבד (לא מפולס).(550 ₪)

נדרש לפרק ולהרכיב מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות.

זאת בניגוד לת“י 4422 חלק 2.

  1. נבדק גובה אדן חלון – נמצא תקין

  2. צינורות אוורור בממד אינם צבועים כראוי.(150 ₪)

נדרש לחדש צביעה.

  1. חסר סגר תריס במלבן.(150 ₪)

נדרש להתקין.

מעקות:

  1. לפי תקן 1142, סעיף 6.1.2:

נמדדו גבהי המעקות כדהלן

  1. גינה– גובה 106 ס“מ – תקין.

  2. מרפסת – גובה 110 ס“מ – תקין.

  1. מעקה הברזל ב גינה משופע בשיירי טיט.(280 ₪)

יש להסיר שיירי טיט, צבע לקוי ואת החלודה ולצבוע מחדש .

הליקוי סותר בין היתר את כללי המקצוע ואת הדרישות כמפורט להלן:
ת“י 1922 חלק 2.

המפרט הכללי סעיף 1105.
בניגוד לת“י 1142 סעיף 5 הדורש כי החומרים ממנו עשוי המעקה יהיו עמידים בבליה או שניתן יהיה להגן עליהם מפני בליה.

 1. איטום וניקוז:

  1. איטום קירות ומסדים הבאים במגע עם הקרקע, לפי תקן 1525, חלק 1:

לא ניתן לבדיקה, גם אין יומן עבודה עם אישור המפקח על אופן ביצוע איטום קיר במגע עם הקרקע.

  1. לא נצפתה רטיבות בחדרים .

חדרים רטובים:

  1. באזור חלק תחתון של הקירות הגובלים עם חדרים רטובים לא נראים סימני רטיבות. לא מן הנמנע שהיו רטיבויות כאלה בעבר ויהיו בעתיד.

  1. תפרחות בפני השטח של האריחים בשיעור של 20-33% במכשיר פרוטימטר“. התפרחות נוצרו כתוצאה מרטיבות כלואה בשכבת החול אשר מתחת לאריחים.(29500 ₪)

נדרש לפרק הריצוף, לסלק שכבת מצע רטובה או ליבשה ולרצף מחדש על מצע יבש בצורה מקצועית בשיפועים תקינים לכיוון פתחי הניקוז.

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 2.1.4 האומר שהחול לתשתית יהיה חול צורני נקי ויבש ומתיר תכולת רטיבות מקסימלית של 6% בבדיקה במעבדה בייבוש בטמפרטורה גבוהה
מ – 105 מעלות צלזיוס.

בסלון

בחדר שינה סמוך לסלון

חדר הורים

בממד:

  1. תפרחות בפני השטח של קירות -10-15% – במכשיר פרוטימטר“. התפרחות נוצרו כתוצאה מרטיבות כלואה בשכבת החול אשר מתחת לאריחים.

נמדד בסלון:

נמדד בחדר שינה סמוך לסלון:

נמדד בחדר הורים:

נמדד בממ“ד:

יש לבצע עבודות לפי סעיף 16.4 ולחזור לבדיקת הרטיבות בעוד 45 יום.(1500 ₪)

ריצוף:

16.13 לא בוצעו מישקי הפרדה ממולאים בחומר גמיש בין האריחים ברצפת בחדרים רטובים כנדרש על פי ת“י 1555 חלק 3:

נדרש לחרוץ רובה קיימת ולמלא מישקי הפרדה עם חומר גמיש.(1500 ₪)

 1. עבודות טיח וצבע

ציטוט:

  1. ישנם תיקוני שפכטל בולטים, לא מקצועיים ובשינוי מהטקסטורה הקיימת בקירות בכל הבית.(2800 ₪)

נדרש לשייף ולחדש צביעה לקבלת מראה אחיד.

בחדר שירות:

  1. נצפו גבשושיות , מראה טיח לא אחיד וגלים בטיח בעיקר בקורות בגינה (מטויחות.) (1200 ₪)

זאת בניגוד לת“י 1920 – סטיות מותרות לטיח.

יש לבצע חידוש חלקי תוך יישור בסרגלים וצביעה חוזרת.

  1. נצפו במספר מקומות בנכס מרחק משתנה של שיפולים מהקירות.(4300 ₪)

יש לפרק את השיפולים, להרכיב רשת חיזוק, לבצע טיח במישור אחיד ולהרכיב את השיפולים מחדש במרחק 1 ס“מ מפני הטיח.

נדרש לבצע תיקוני טיח מעל הפנלים.

  1. צביעת תקרה לקויה במחסן.(500 ₪)

נדרש לשפשף את הצבע ,להכין את התקרה לצביעה ולצבוע מחדש תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 11031 – לפיו “כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר“ וכן בניגוד לת“י 1922.

  1. בשעת ביצוע עבודות הצביעה נצבעו גם פרזול דלתות,אלומיניום, אביזרי אינסטלציה,שיפולים.(1850 ₪)

נדרש להסיר שיירי צבע בצורה מקצועית.

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 11020 לפיו: “במשך כל עבודות הצביעה יש להקפיד שלא ללכלך בצבע את הרצפות ושאר המשטחים הבלתי צבועים, ובכלל זה קבועות תברואיות, פרזול, אביזרים אחרים וכד‘. הרצפות, הכלים והאביזרים יכוסו לשם הגנה ביריעות פלסטיק, בנייר או בחומר מתאים אחר.”

נדרש לבצע תיקוני צבע בגמר כל התיקונים.

זאת בהתאם לכללי המקצוע.

וכן בהתאם לפסיקה של כב‘ השופט וגנר, בימ“ש השלום בחיפה ת.א. 9604/00 ינקו (ינאי) דב נגד שיכון עובדים בע“מ לפיו: “באשר לצבע הדירה, יש לקבל את טענות התובע כי אומנם בגמר עבודות התיקונים יהיה צורך בצביעה או ליתר דיוק לתיקוני צבע …”

  1. צביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות. לא בוצעה הכנה כראוי של הקירות לפני ביצוע עבודות הצביעה,ביקר במחסן ובחניה.(1750 ₪)

נדרש לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש בשלוש שכבות לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 11031 – לפיו “כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר“

וכן בניגוד לת“י 1922.

  1. צביעת ועיבוד גליפים ליקוים (870 ₪)

נדרש לשפשף את הצבע ,להכין את גליף לצביעה ולצבוע מחדש תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 11031 – לפיו “כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר“ וכן בניגוד לת“י 1922.

גליף ליד ממ“ד:

 1. נגרות

  1. מלבן והלבשות של דלת(לחדר רחצה) משופע בשיירי צבע. (650 ₪)

נדרש להסיר ובמידה ויישארו סימנים שאינם ניתנים להסרה, יש להחליף המלבן.

  1. חסרים עוצרי דלתות בדירה.(780 ₪)

יש להרכיב, בכדי למנוע נזקים לקירות.

זאת בהתאם לפסיקת בימ“ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נגד אברהם יצחק בע“מ, ת.א. 2279/01 לפיו: “התקנת סטופר נכללת בגדר המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על הנתבעת להתקין אותו אף שהדבר לא צוין מפורשות במפרט“.

 1. נצפה סדקים בעץ בדק גם במרפסת וגם בגינה.(780 ₪)

נדרש להחליף לוחות עץ סדוקים.

  1. הלבשות מורכבות בכיוון אנכי משני צדדי הדלת פתוחות בחלק חתוך עליוןזה יוביל להצטברות הלכלוך.(850 ₪)

נדרש להדביק קנט PVC 0.4 מ“מ תואם לגוון ההלבשה

  1. מטבח

   1. ארונות עליונים מורכבים בסטייה מקו האופקי.(1200 ₪)

יש לפרק ולהרכיב ללא סטיות.

זאת בניגוד לת“י 1271 סעיף 3.4.

   1. חיתוך לא מקצועי לשקע בגב ארון עליון .(350 ₪)

יש להחליף את הגב .

   1. נמדד מרחק בין שיש לקיר (עבור המקרר)-94 סמ צריך בנוסף להוריד עובי של פנל (2 סמ),לפי תכנית המרחק 95 סמ.סטייה 3 סמ.

מומלץ לבדוק גודל המקרר ואחר כך לקבל החלטה לגבי שינוי באורך שיש וארון תחתון.

 1. מסגרות

בדלת כניסה ראשית נמצאו הליקויים הבאים:

  1. חסר מעצור בדלת הכניסה.(150 ₪)

יש להתקין מעצור דלת בכדי למנוע פגיעה בחיפויי הקירות.

זאת בהתאם לפסיקת בימ“ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נגד אברהם יצחק בע“מ, ת.א. 2279/01 לפיו: “התקנת סטופר נכללת בגדר המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על הנתבעת להתקין אותו אף שהדבר לא צוין מפורשות במפרט“.

  1. דלת הכניסה משופעת בצבע.(330 ₪)

  2. נדרש להסיר ובמידה וישארו סימנים שאינם ניתנים להסרה, יש להחליף הציפוי.

זאת בניגוד לת“י 5044 חלק 1 סעיף 3.1.13.

וכן בניגוד לנדרש בטבלה 2 .

  1. מלבן דלת כניסה ראשית אינו צבוע כהלכה .(340 ₪)

יש להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.

זאת בניגוד לת“י 5044 חלק 2 סעיף 3.3.1.

  1. מלבן דלת הכניסה הראשית חלול.(1200 ₪)

 1. יש לדפנו בדייס בטון, ולחדש צביעה.

  1. בחלק התחתון של הכנף נצפה רצועת גומי משוחררת ממקומה.(50 ₪)

נדרש להתקין ולחזק.

 1. אלומיניום

  1. נצפה לכלוך במסילה מתחת לגלגלים בוויטרינה.(50 ₪)

נדרש לנקות בדחיפות.

  1. קצה עליון בפרופיל של דלת ויטרינה בחדר דיור לא מעובד כראוי.(120 ₪)

נדרש להשחיז בזהירות ולבצע תיקון צבע. זאת בניגוד לת“י 4068 חלק 1.

  1. מחזיק לפתיחת תריס ידני בסלון חלוד.(240 ₪)

נדרש להחליף לאביזר תקין.

  1. חלק פנימי של חלונות משופעים בלכלוך ושיירי צבע.(350 ₪)

נדרש להסיר צבע ולנקות.

זאת בניגוד לת“י 4068 חלק 1 סעיף 4.1 הדורש שכל המוצרים יהיו שלמים ונקיים.

  1. עיגון מוצרי אלומיניום בוצע באופן לקוי. נמדדו נקודות עיגון במרחק יותר מ-500- מ“מ אחד מהשני. הליקוי נוגד כנדרש לפי ת“י 4068 (880 ₪)

נדרש להוסיף עיגון למוצרי אלומיניום לפי התקן.

תריסים, ארגזי תריסים, זכוכית:

  1. חסרים מחסומי רוחות בתחתית ארגזי תריסים.(1300 ₪)

ע“פ ת“י 15009.2 סעיף 3.6.1 (1997),לא יעלה מרווח על 1.5 ס“מ באופן שיהיה סגור באמצעות זווית אלומיניום הכולל מברשת כדי לצמצם את המרווח עד פני התריסים לאטימה מפני חדירת רטיבות ולמניעת חדירת חרקים ומזיקים פנימה.

חשוב לציין שביצוע סגירה ע“פ דרישות תקן יפתור גם חלק מבעיות פיח בדירה.

.

  1. נדרש אישור לביצוע זכוכית בטיחותית בחלונות הסמוכים לרצפה.

זאת בניגוד לת“י 1099 חלק 1 ות“י 938 חלק 3 סעיף 2.1.1. (סמוך לרצפה – הדרישה חלה עד גובה 0.8 מ‘ מהרצפה למעט אם השטח קטן מ– 0.5 מ“ר – ששם אפשר לא בטיחותי בתנאי שהעובי מינימום 6 מ“מ).

 1. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

  1. לא מורכבים ברז וסיפון במטבח.(1400 ₪)

נדרש להרכיב ברז לבצע מערכת ניקוז תקינה מצנרת קשיחה.

  1. בטבעת יציאת מים של האמבט בחדר רחצה נמצאו פגמיםחלודה.(80 ₪)

יש לפרק ולהחליף את הטבעת ולהסיר חלודה מהאמבט.

זאת בניגוד לת“י 238 – לפיו נדרש לשמור על האמבט מפני נזקי הובלה, אחסנה והתקנה ע“י המוכר, הקבלן ומי שמתקין את האמבט וכן אסור שיהיו באמבט פגמים שיפגעו בשימוש או בקיימותו ראה טבלה 3.

  1. מכסים של קופסאות הביקורת פגומות. הדבר יוצר פגם אסתטי וסיכון להכשלת המשתמשים.(120 ₪)

יש להחליף את המכסים כך שלא יהוו מפגע בטיחותי.

  1. לא מורכב ברז למים חמים בחדר שירות.(550 ₪)

נדרשת להרכיב את הברז.

וזאת בניגוד לתקנות התכנון והבנייה ובניגוד להוראות למתקני התברואה (הל“ת) .

  1. לא מורכבים כלים סניטרים בחדר רחצה הורים.(1650 ₪)

נדרש להרכיב .

 1. חיפוי קרמיקה/ פסיפס קירות

  1. לא בוצע כראוי מלט רובה בין האריחים בחדרי רחצה. מים עלולים לחדור לגרום לנזקים.(1340 ₪)

הליקוי הנ“ל בניגוד ל:

תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: “מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה אטום מים.

הל“ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: “המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ– 1.80 מ‘ מעל רום הרצפה “.

מפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו “חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו

אטימים,חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע.

  1. חיתוך סביב צינורות/אביזרים בחדרי רחצה נעשה בצורה לא מקצועית.(760 ₪)

נדרש לתקן בצורה מקצועית.

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: “ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל“

וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: “פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע“י עיצוב חורים באריחים בעזרת מכשיר מתאים“

  1. במטבח/בחדרי הרחצה/בשרותי אורחים נמצאו אריחי קרמיקה חלולים. יצוין כי ניתן להבחין בהקשה על קיומם של חללים ריקים מתחת לאריחים.(3450 ₪)
   הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לנשירת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים אל תוך הקירות.

יש לפרק חיפויי קירות ולבצע מחדש כיאות בצורה מקצועית ואחידה. יש להקפיד על מישוריות, מישקים אחידים, מילוי מלט (“רובה“) וכד‘.

  1. זוויתנים אלומיניום בקצה קרמיקה מחוברים בצורה לא מקצועית.(350 ₪)

נדרש לפרק ולבצע מחדש בצורה אחידה וללא סטייה מהמישור.

זאת בניגוד למפרט הכללי .

אריחי פסיפס (פנימי):

  1. אריחי פסיפס שבורים/סדוקים במקומות הבאים: (1850 ₪)

    1. חדר רחצה הורים.

    2. חדר רחצה כללי

יש לפרק ולהחליף את האריחים הפגומים.

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: “ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל“.

וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: ” לא יותר השימוש בשברי אריחים. שפות האריחים הנוגעות במוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו בהקפדה“.

.

  1. אריחי פסיפס משופעים בחומרי בניין.

נדרש להסיר.

  1. בוצעה רובה בצורה לא מקצועית.(880 ₪)

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן:

ת“י 1353.

ובניגוד לת“י 1555.1 פרק ג‘ סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן.

ובניגוד לת“י 1555.1 פרק ג‘ סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימאלית מהמישוריות היא 3 מ“מ לכל 2 מטר.

ובניגוד לת“י 1555.1 ק“כ סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם.

ובניגוד לת“י 1555.1 ק“כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתן והגנתו.

 1. עבודות ריצוף קרמיקה/גרניט פורצלן

ברצפת הדירה באזורים מפוזרים, נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. כתמים בריצוף.(150 ₪)

נדרש להסיר הכתמים עד לקבלת מראה אחיד ובמידה ולא ניתן להסיר יש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.

זאת בניגוד לת“י 314 .

וכן בניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 2.5 האומר שנדרש להגן על הרצפה מפני נזקים או לכלוך בעת עבודות בניה.

וע“פ נספח א‘ לתקן, האומר שנדרש להגן על הרצפה משאריות צמנט, חול ומלט ומכל חומר שיכול לגרום כתמים ושחיקה.

  1. גימור לא אחיד,מחורר ובגוונים שונים של מלט (“רובה“) במישקים בריצוף.(1280 ₪)

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו “המישקים ימולאו ב“רובה” חרושתית. אם לא צוינה דרישה אחרת גוון ה“רובה” יהיה כגוון האריחים“

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים.

ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת“י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן.

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

הליקוי הנ“ל בניגוד ל:

 • תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: “מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה אטום מים.

 • הל“ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: “המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ– 1.80 מ‘ מעל רום הרצפה “.

 • הל“ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: “המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ– 1.80 מ‘ מעל רום הרצפה “.

 • מפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו “חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו אטימים,חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע בריצוף הדירה קיימים גוונים שונים של מלט (“רובה“) במישקים.

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

  1. חסרים שיפולים במטבח.(50 ₪)

נדרש להשלים לשם שמירה על הקירות.

  1. חשש לאריחים חלולים ברצפה. יצוין כי ניתן להבחין על קיום של חללים ריקים מתחת לאריחים לפי הרעש הנשמע בעת דריכה על האריחים, נמצאו אריחים השבורים בקצותיהם, במספר מקומות נמצא כי קיימים סדקים ברובה, קיימים אריחים שקועים . הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לשקיעת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים וגרימת נזקים.(4800 ₪)

מומלץ לבצע בדיקת מעבדה לתקינות הרכבת אריחים ובהתאם לתוצאות הבדיקה יתומחר הליקוי.

זאת בניגוד לת“י 1555.3 סעיף 5.1.4.1 וכן בניגוד לסעיף 5.2 . לפיו יש לבדוק את בדיקת מערכת הרצפה לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי. סעיף 5.2.1 המחייב בדיקת חוזק ההידבקות במתיחה (ראה טבלה מס‘4 וציור 6).

ובניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו “המלט לריצוף יהיה כאמור בסעיף 100115 לעיל, והוא יונח על כל שטח האריח (יוקפד על כיסוי כל שטח האריח למניעת שבירת פינות האריחים).

  1. ריצפת הדירה נמסרה לדייר ללא ניקיון.(1750 ₪)

יש לנקות הדירה משיירי חומרי בנין.

כנדרש בתקן הישראלי 1555 חלק 3 סעיף 5.1.5.2 המחייב בדיקה של משטח הריצוף שהוא אכן נקי וראוי לשימוש (ראה נספח א‘).

וכן כנדרש בתקן 1555 חלק 3 נספח א 2.

 1. עבודות אבן טבעית

  1. חסר גימור דבק שיש/רובה בין אריחי חיפוי מאבן.(670 ₪)

נדרש להשלים בצורה מקצועית.

  1. אדני השיש אינם חודרים לפחות שלושה 3 סמ לתוך הקירות.(2450 שח)

נדרש לעקור אדני השיש ולבצע בצורה מקצועית כדי למנוע זליגת מים בפינות.

  1. אדני אבן שיש בחלונות הורכבו בשיפועים לא נכונים.(850 ₪)

נדרש לפרק את האדנים ולהרכיב במרחק שווה מקירות מטויחים,בצורה מקצועית ובשיפוע נכון.

חיפוי קירות

  1. חיפוי במרפסת שמש חלול. ניכר שביצעו החיפוי בחוסר כמות מלט מספקת ו/או עבודה לקויה.(3450 ₪)

יש לבצע בדיקת שליפה להידבקות האבן ע“י מעבדה מוסמכת.

קיבוע יבש (שיטה שבה האבנים מקובעות לקיר באמצעים מכנים ובין הרקע לחיפוי יש חלל ריק מאוורר או לא מאוורר חל על קירות פנים וחוץ)

יש לבצע מילוי מישקים בין האבנים, לאיטום תקין.

זאת בהתאם לנדרש בת“י 2378.2 סעיף 4.9.

 1. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות

  1. נקודות חשמל סמוכות לא מורכבות בקו אחיד/לא מפולסים .(650 ₪)

יש לפרק ולבצע בקו אחיד.

 1. מערכת בידוד אקוסטי:

הנכס גובל עם נכסים אחרים בבניין.

בעת ביקורי, לא נשמעו רעשים בתוך הנכס מאזור קירות ותקרה הגובלים עם נכס שכן, אך לא מן הנמנע שקיימים רעשים כאלה. ניתן לבצע בדיקה ע”י מהנדס אקוסטיקה. במידה ורמת הרעשים גבוהה מהנדרש ניתן לבצע בידוד אקוסטי על גבי קירות \ תקרות נכס.

  1. בדלת הכניסה לדירה לא קיים סימון שהדלת עומדת בדרישות לבידוד אקוסטי.

מומלץ להחליף את הדלת (עלות התיקון – 4000 ש“ח).

עבודות פיתוח ושונות

  1. נצפה צינורות ביוב/ניקוז ללא הגנה .(900 ₪)

יש לבצע הגנה לצינורות ביוב /ניקוז בגינה.

  1. ליקויים בריצוף האבנים המשתלבות כמפורט להלן:(1300 ₪)

המשטחים המרוצפים באריחים משתלבים בוצעו באופן לא מקצועי ובהפרשי מפלס ניכרים בין האריחים.

לתיקון נזקים של שקיעות, חריצים וכו‘ יש לבצע את המפורט להלן:

1. לפרק את האזור שניזוק, כאשר קיימת יריעה גאוטכנית לפרק עוד מינימום 20 ס“מ
נוספים מעבר לאזור הניזוק.

2. לטפל עד לשתית על מנת למנוע שקיעות במבנה המיסעה.

3. לתקן את האזור מחדש ולהשלים את היריעה הגאוטכנית בחפייה של כ– 20 ס“מ.

זאת בהתאם לת“י 1571 טבלה 2 סעיף 6 המתיר סטייה כמפורט להלן:

– ממישוריות כללית 5 מ“מ מקסימום.

– ממישוריות מקומית 2 מ“מ מקסימום.

  1. מילוי המישקים בריצוף האבנים המשתלבות בחניה בוצע בצורה לא מקצועית.(860 ₪)

נדרש לנקות את פני המיסעה ולפזר חול למילוי מישקים על פני המיסעה, לטאטא שוב עד שיכנס החול בין המישקים , להדק במרטט על מנת ליצב את החול ושיהא מילוי מושלם של המישקים ולסלק את מה שנשאר מחול מעל פני המיסעה.

זאת בניגוד לת“י 1571 טבלה 2 סעיף 5 לגבי מילוי בחול.

וכן בניגוד לסעיף 10.4 לפיו נדרש לבצע מילוי מושלם בין המישקים.

  1. האדמה סביב הבית שוקעת וחסרה אדמה גננית.(4500 ₪)

נדרש לחפור כ– 40 ס“מ מתחת לרצפת הבית ולמלא בארגזי קל קר ולמלא מצד החצר באדמת גן בעובי מינימאלי של 30 ס“מ, כולל ניקוי ויישור גנני כנדרש. נדרש לבצע מילוי לפי נקודות גובה בתכנית פיתוח שטח.

  1. צינורות חשמל זרוקים על האדמה.מפגע בטיחותי.(450 ₪)

נדרש להצניע כבלי חשמל לעומק של כ– 90 ס“מ לפחות ובצורה מקצועית.

זאת בניגוד לחוק ותקנות בנושא חשמל,פרק ו‘ סעיף 24 לפיו:כבל חשמל חייב להיות טמון באדמה ועומק מזערי של נקודה עליונה של כבל הטמון באדמה ישירות או בצינור יהיה 90 ס“מ, כאשר פני האדמה בלתי מכוסים.

  1. שוחת ביוב מורכבת בסטייה (בשיפוע 4.6% כלפי קו האופקי) (1300 ₪)

נדרש לפלס את רום מכסה התא עד 10 ס“מ מעל רום פני הקרקע הסופיים.

זאת בניגוד להוראות הל“ת סעיף 5.4.3.7 לפיו: “רום מכסה התא יתאים לרום פני הקרקע הסופיים.

בשטחי קרקע שאינם שבילים, דרכים, חניות או שטחים מרוצפים או סלולים, מותר להגביה את רום מכסה התא עד 10 ס“מ מעל רום פני הקרקע הסופיים“.

  1. מומלץ לבצע תחזוקת הנכס לפי תדירות הבא:

 1. אומדן עלויות לתיקונים:

סה“כ עלויות [ש“ח]

99505

עבודות בלתי צפויות (5%)

4975

פיקוח הנדסי (10%)

9950

סה“כ לפי מע“מ

114430

מע“מ (18%)

20598

סהכ כולל מעמ

135027

 1. הערות:

 1. המחירים הנקובים לעיל הינם בהתאם לעלויות הידועות בעת עריכת חוות הדעת ומבוססים בין היתר על מחירונים המקובלים בענף הבניה (כגון מחירון דקל , “) על הצעות מחיר ועל פי ניסיוני האישי. התמחור הינו על בסיס ביצוע תיקונים באמצעות קבלן פרטי, תוך התחשבות בכך שמדובר בעבודות בניה בהיקף קטן (או בנכס מאוכלס). כמו כן, יש לציין כי יתכנו פערים בין קבלנים שונים העשויים לייקר את ביצוע העבודות (בטווח עד/מעל %25 ) תלוי בתכנון הנכון, ניתוח המצב בצורה מקצועיתמדויקת ובסטנדרט ביצוע העבודות. יתכנו במרוצת הזמן שינויים בהיקף הליקויים הקיימים, לרבות החמרה או הקלה בהם /ו או יתווספו ליקויים אחרים. יש לזמן את המומחה עורך חוות הדעת לביקורת נוספת בחלוף תקופה ממושכת ממועד עריכתה (לרבות במידה ומדובר בפתיחה תהליכים משפטיים).

 2. חוות דעת זו אינה כוללת הערכה של שמאי מקרקעין, במידה ונדרש, עוגמת נפש, דיור חלופי וכו‘. יש להיוועץ בעורך דין בהקשר זה.

הריני מצהיר בזאת כי אין כל עניין אישי בנכס הנידון

פניה מהירה