​הפקת דוחות בדיקה תוך 24 שעות
קבלו מידע מקצועי על מגוון ליקויים נפוצים
077-4140034 phone
close
בדק בית בכפר סבא
ראשי בדק בית בכפר סבא

בדק בית בכפר סבא

חוות דעת הנדסית

כתובת הנכס הנבדק: הר גריזים 18 , כפר סבא.

תיאור המבנה: בית מגורים. להלן: הבית.

תאריך הביקורת: 15/11/2015

חוות דעת מומחה

תיאור המבנה

 1. מדובר בבית מגורים צמוד קרקע ב– 3 מפלסים.

 1. חוץ המבנה חיפוי טיח ,פיגמנטי.
  פנים המבנה מטויח וצבוע באופן קונבנציונלי, למעט קירות המחופים באופן חלקי באריחי קרמיקה.

 1. הדירה/הבית כולל/ת: חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, 7 חדרי שינה (אחד מהם ממ“ד), 4 חדרי רחצה, שירותי אורחים ו2 מרפסת דיור.

 1. ריצוף פנימי: גרניט פורצלן ושיש.

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

 1. הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתכנית.

 2. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

 3. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.

 4. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.

 5. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו‘.

חוות הדעת של ביקורת בדק בית מסתמכת על:

 1. תקנות התכנון והבנייה תש“ל, 1970.

 2. התקנים הישראליים.

 3. תקנות הג“א – תקנות התגוננות האזרחית.

 4. הל“ת – הוראות למתקני תברואה.

 5. חוק החשמל.

 6. המפרט הכללי – הבין משרדי.

 7. המפרט הטכני של הדירה.

 8. תוכניות הדירה.

ממצאים

 1. עבודות איטום וליקויי רטיבות

  1. כתמי רטיבות ונזילות מחלונות

כתמי רטיבות ונזילות מחלונות, במקומות שונים בדירה:

   1. מטבח

   1. קומה עליונה

   1. מדרגות

1. ת“י 1068 חלק 1 “חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה“, סעיף 201 על–פיו מבנה וגימור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים.

מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון–תריס, כל

החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת“י

1509חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על–ידי פקקים מתאימים.

2. ת“י 4068 חלק 1 “חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום“, סעיף 5.1 “תכנון ההתקנה” על–פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

 

עלות:3000₪

  1. כתמי רטיבות

כתמי רטיבות במקומות שונים בדירה, מעל הפנלים:

   1. קומת מרתף

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

 

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן:
תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: “קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ“.

עלות:5000₪

  1. חדירת מים מבחוץ אל הדירה

קיימת חדירת מים מהמרפסת אל תוך הדירה.

נדרש לפרק את הריצוף הקיים, לבצע יציקה בשיפועים נכונים,מומלץ לבצע יריעות בטומניות מחדש תוך הקפדה על חפיפה והדבקה/הלחמה תקניים, לבצע בדיקת הצפה, ולרצף מחדש.

– מעל הפנלים ליד הווטרינה בסלון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– ליד הדלת כניסה

ראה גם האמור בפרק “עבודות ריצוף” בנדון.
לתיקון הליקויים בקירות הפנים ראה האמור בפרק “עבודות טיח וצביעה“.

עלות:3000 ₪

  1. אף מים (שיני מדלף) – חסרים

אפי מים (שיני מדלף) בתחתית יציקות בולטות – חסרים.

יש לחרוץ בדיסק בכדי לקבל אפים לניקוז אנכי תקין ולמנוע חדירת המים לקירות.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה , סעיף 100512 ובניגוד לת“י 1752 חלק 1
סעיף 3.2.1.

עלות:3000₪

  1. יריעות ביטומניות

יריעות ביטומניות מורכבות על קירות המעקה העליונים ללא סרגל חיזוק.

נדרש לחרוץ המגרעת לבצע רולקה בצורה מקצועית ולחזק היריעות בפס אלומיניום, ולאטום את המרווחים סביב הפס.

עלות:2000₪

  1. איטום קירות מסד

לא נצפה איטום מסדים במפלס גובה פיתוח, יש סכנה לרטיבות בקירות.

יש לחפור לעומק מתחת לרצפת מרתף, כולל פירוק הפיתוח מסביב, ולאחר מכן לבצע איטום ראוי, הגנה על האיטום ורק לאחר מכן להחזיר את המצב לקדמותו:

עלות איטום חדש – 30,000 ₪

עלות השבת המצב לקדמותו – 140,000 שח

עלות:170,000 ₪

  1. גמר לקוי סביב הקולטן של הפטיו

עלות:500₪

  1. חדירת צנרת דרך איטום לקויה בפטיו

עלות:1500₪

  1. גמר לקוי עם רצפת הסלון

  1. ישנם בועות באיטום הפטיו

עלות:1000₪

  1. יש לבצע איטום חצרות אנגליים

עלות:5000₪

סהכ העלות לפרק זה -178,000 ₪

 1. נגרות

  1. פגמים בהלבשת דלת

קיימים פגמים בהלבשת דלת. הלבשות לא מתואמות:

 • מרתף

 • קומת קרקע

 • קומה א‘

נדרש להחליף ההלבשה הפגומה.

עלות:2000 ₪

  1. עובי משקוף קטן מעובי הקיר

חדר מרתף

עובי משקוף קטן מעובי הקיר. אין אפשרות טכנית לבצע גמר של הלבשות בצורה אסטטית, יש להתקין משקוף מתאים לעובי הקיר או לבצע הלבשה צורתית מתאימה לגאומטריה של הפתח.

עלות:2000₪

 1. מסגרות

  1. מסגרות ממ“ד

במכלולי המסגרות בממ“ד נמצאו ליקויים כמתואר להלן:

   1. מלבן דלת הממ“ד אינו צבוע היטב.

נדרש לשייף ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד.

 

זאת בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

עלות:300 ₪

   1. מלבן דלת הממ“ד לא דופן כראוי.

 

יש לדפנו בדייס בטון, ולחדש צביעה.

עלות:500₪

   1. חסר מעצור לדלת הממ“ד.

 

יש להתקין מעצור דלת בכדי למנוע פגיעה בקירות.

עלות:200₪

   1. מלבן חלון הממ“ד לא דופן כראוי.

 

יש לדפנו בדייס בטון, ולחדש צביעה.

עלות:500₪

   1. מלבן חלון הממ“ד אינו צבוע כהלכה.

 

בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

עלות:500₪

   1. כנף חלון ממ“ד אינו צבוע כהלכה.

בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

עלות:200₪

   1. צינורות אוורור בממ“ד אינם צבועים כראוי.

 

נדרש לחדש צביעה.

 

  1. חסר פרזול דלת ממ“ד

עלות:200₪

  1. לא בוצע מעקה במרפסת קומה א‘

עלות:3000₪

סהכ העלות לפרק זה – 5400 ₪

 1. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

  1. חסרים אביזרי קצה

חסרים ברזים/כיורים/אסלות ניאגרות/ מכסי אסלות/ מכסים לקופסאות ביקורת.

נדרש להשלים.

עלות:5000₪

  1. יש לסדר קולטנים בחצרות אנגליים

עלות:3000₪

סהכ העלות לפרק זה -8000 ₪

 

 1. חיפוי קרמיקה/ פסיפס

  1. פגמים באריחים

פגמים באריחים (שברים, סדקים, בועות אויר, כתמים, נקבים, חוסר ו/או עודף זיגוג, שקערוריות, גבשושיות, סימני ליטוש). במקומות הבאים:

 • מקלחת חדר 1

 • מקלחת חדר 2

נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

זאת בניגוד לת“י 314. עלות:1500 ₪

  1. חיתוך סביב צינור/אביזר

חיתוך סביב צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית./ לדוגמא:

 • מקלחת חדר 1

נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: “ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל“

וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: “פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע“י עיצוב חורים באריחים בעזרת מכשיר מתאים“.

עלות:500₪

  1. מלט רובה

לא בוצע כראוי מלט רובה בין האריחים. מים עלולים לחדור לגרום לנזקים.

 

הליקוי הנ“ל בניגוד ל:

1.תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: “מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה אטום מים.

2. הל“ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: “המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ– 1.80 מ‘ מעל רום הרצפה “.

3.מפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו “חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו

אטימים,חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע.

עלות:3000₪

  1. לא בוצע מרק בפינת הקרמיקה

עלות:5000₪

  1. יש להשלים שורה בין משקוף לקיר בשירותי אורחים

עלות:1000₪

  1. גמר לקוי של חיבור פרופיל קישוט במרתף

סהכ העלות לפרק זה -12000 ₪

 1. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות

  1. יש להשלים אביזרי קצה

עלות:2000₪

 1. עבודות טיח וצבע

בטיח הדירה בקטעים מפוזרים נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. תיקוני שפכטל בולטים

תיקוני שפכטל בולטים, לא מקצועיים ובשינוי מהטקסטורה.

 

נדרש לשייף ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד.

  1. מראה לא אחיד

מראה טיח לא אחיד.

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה.

– בחצרות אנגליים לא בוצע גמר טיח

זאת בניגוד לת“י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.

  1. טיח מתקלף

טיח וצבע מתקלפים.

נדרש להסיר טיח פגום,לבצע מחדש בצורה מקצועית תוך שימוש בערבים וכן לחדש צביעה .

 

זאת בניגוד לת“י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.

זאת בניגוד לת“י 1922 חלק 1 הדורש שהצבע יתאים לדרישות התפקוד בהתאם לתנאי הסביבה.

  1. תיקוני צבע

נדרש לבצע תיקוני צבע בגמר כל התיקונים.

 

זאת בהתאם לכללי המקצוע.

וכן בהתאם לפסיקה של כב‘ השופט וגנר, בימ“ש השלום בחיפה ת.א. 9604/00 ינקו (ינאי) דב נגד שיכון עובדים בע“מ לפיו: “באשר לצבע הדירה, יש לקבל את טענות התובע כי אומנם בגמר עבודות התיקונים יהיה צורך בצביעה או ליתר דיוק לתיקוני צבע …”

  1. צביעה לקויה בקירות ותקרה

צביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות והתקרה. לא בוצעה הכנה כראוי של הקירות לפני ביצוע עבודות הצביעה.

נדרש לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש בשלוש שכבות לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 11031 – לפיו “כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר“

וכן בניגוד לת“י 1922.

  1. שונות

   1. גמר לקוי בין שליכט לטיח באדן החלון

   1. חיתוכי צבע לקויים

   1. גמר לקוי של חגורה במהלך המדרגות

   1. גמר לקוי של טיח בחצרות האנגליים

   1. לא הושלם טיח בחצר

   1. גמר לקוי מעל הפנלים

סהכ העלות הכללית לפרק זה -30000₪

 1. עבודות ריצוף קרמיקה/גרניט פורצלן

 

ברצפת הדירה באזורים מפוזרים, נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. פגיעות ופגמים

פגיעות ופגמים באריחים (שברים, סדקים, שריטות וכדומה). / במקומות הבאים:

 • קומה א‘

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 – הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות ת“י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות .

עלות:1000₪

  1. חיתוך וגימור

חיתוך וגימור לא מקצועי של אריחים/שיפולים צמוד למזוזות הדלתות./ לדוגמא:

 • מקלחת

 • קומה א‘

 

וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה ( הספר הכחול) סעיף 10034 “משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו“.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10024 – לפיו “בקרבת פתחים, פינות, לאורך קירות וכיו“ב ייחתכו האריחים כדרוש“.
ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה סעיף 10025 הדורש כי: “… על יד מלבני דלתות יחתכו השיפולים בקו מפגש נקי בהתאם לפרט שבתוכנית…”

עלות:25000 ₪

  1. שיפועים לא תקינים במרפסת

ריצוף במרפסת בוצע בשיפועים לא תקינים לכיוון פתחי הניקוז והדבר מונע ניקוז תקין וגורם להצטברות שלוליות מים.

יש לפרק את מלוא הריצוף ולרצף מחדש כיאות.

 

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3 – סעיף 3.2 –שבו נדרש שפני הרצפה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון כאשר בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם השיפוע הנדרש יהיה מינימום 1%, לכיוון פתחי ניקוז.

עלות:3000 ₪

  1. גימור לא אחיד

גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט (“רובה“) במישקים בריצוף.

נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו “המישקים ימולאו ב“רובה” חרושתית. אם לא צוינה דרישה אחרת גוון ה“רובה” יהיה כגוון האריחים“

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים.

ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת“י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן.

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

עלות:3000 ₪

  1. לא בוצע מרק בחיבור עם הקיר

עלות:1000 ₪

סהכ העלות לפרק זה -10500 ₪

 1. עבודות ריצוף (אבן טבעית)

הגדרות:

מגמתי – גרניט, בזלת, דיוריט, גאברו.

משקע – אבן גיר, דולומיט, אבן חול, פצלים, טרוונטין, כורכר, אבן חברון, אבן חורפיש, אבן מצפה רמון,
אבן עצמון, אוניקס.

מטמורפי –צפחה, שיש קרארה, שיש אייקס, מרמרה.

  1. פגמים

פגמים באריחים . (קילופים, שברים במקצועות, נקבים, חריצים, סתימות, סדקים ושברים)

נדרש להחליף אריחים פגומים ו/או לתקנם.

– חוץ

 

זאת בהתאם לת“י 5566 חלק 1 טבלה 4.

וכן בהתאם לת“י 5566.2 סעיף 5.1.4.2 לפיו נדרש לבדוק שהאריחים שלמים נקיים וללא פגמים, פוסלים כל אריח שנתגלו בו פגמים בדוגמת הייחוס, אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה או נתגלו פגומים נדרש להחליף.

עלות:1500 ₪

  1. רצפת נכס

רצפת הנכס אינה נקייה.

יש לנקות הנכס.

 

זאת בניגוד לנדרש בת“י 5566.2 סעיף 5.1.5.6 ונספח א‘ בו נדרש לוודא שהמשטחים ראויים לשימוש ונקיים.

עלות:3000 ₪

  1. גוונים שונים

אריחי אבן בריצוף ופודסטים בגוונים שונים.

נדרש להחליף האריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף.

 

זאת בניגוד לכללי המקצוע המקובלים לפיהם נדרש לבצע פריסת הריצוף לברירת האריחים לפני עבודות הריצוף.

עלות:2000 ₪

  1. שונות

   1. חיתוך לקוי בעליית המדרגות

עלות:500 ₪

   1. יש להשלים שיפולים

עלות:300 ₪

   1. לא בוצעו שיפולים בריצוף החוץ

עלות:1000 ₪

   1. יש להשלים דבק שיש בין השיפולים

עלות:500₪

   1. גמר לקוי בריצוף שיש חוץ

עלות:2000 ₪

   1. לא בוצע חיפוי אבן בחצר האנגלי

עלות:1000₪

   1. חיתוך לקוי שיש מדרגות

עלות:1500₪

   1. יש להשלים אריחים חסרים בחצר

עלות:3000 ₪

סהכ העלות לפרק זה -16300 ₪

 1. אלומיניום

  1. אלמנטים (שסתומים) חד כיווניים, עקב הרכבה נמוכה של הווטרינה

במסילות התחתונות של המכלולים חסרים אלמנטים (שסתומים) חד–כיווניים למניעת חדירת מים ורוח והדבר מהווה ליקוי תפקודי.

 

1. ת“י 1068 חלק 1 “חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה“, סעיף 201 על–פיו מבנה וגימור

החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון–תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת“י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על–ידי פקקים מתאימים.

2. ת“י 4068 חלק 1 “חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום“, סעיף 5.1 “תכנון ההתקנה” על–פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות

ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

עלות:10000 ₪

  1. אטמים

חסרים אטמים בחלונות.

1. ת“י 1068 חלק 1 “חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה“, סעיף 201 על–פיו מבנה וגימור

החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון–תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת“י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על–ידי פקקים מתאימים.

2. ת“י 4068 חלק 1 “חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום“, סעיף 5.1 “תכנון ההתקנה” על–פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות

ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

עלות:200 ₪

  1. שונות

   1. לא בוצע סף אלומיניום בחיבור בין הווטרינה לשיש

עלות:1000 ₪

   1. דלת יציאה למרפסת אינה אטומה בתחתית

עלות:300 ₪

 

סהכ העלות לפרק זה -11500 ₪

 1. עבודות אבן טבעית

  1. אדני אבן נסורה

אדני אבן נסור הסדוקים ומשופעים בחורים. הליקויים יוצרים פגמים אסתטיים, מעידים על שימוש בחומר מאיכות ירודה ובגימור לא מקצועי ומהווים סיכון להתדרדרות מואצת של השיש ולהתערערות האדנים.

יש לפרק את האדנים הלקויים ולבצע מחדש תוך שימוש בחומרים תקינים, לוחות שלמים והקפדה על הביצוע.
יש לחרוץ את האדנים בתחתיתם ליצירת אפי מים.
יש לבצע פעולות גימור כולל תיקוני איטום, טיח, חיפוי וצבע כנדרש.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 14011 – לפיו “האבן תהיה מסוג אבן גיר או אבן דולומיט קשה…האבן תהיה בריאה וללא סדקים או גידים שנוצרו מהתרחבות, מים וכד‘”, וכן “האבן תהיה נקיה מכל חורים, מגידי עפר ומסדקים“.

עלות:700 ₪

  1. שונות

   1. יש להשלים חיפוי בתחתית הקיר בחצר

עלות:2000 ₪

   1. יש לנקות דבק מאדני השיש

עלות:1000 ₪

סהכ העלות לפרק זה עלות:3700 ₪

 1. עבודות פיתוח ושונות

  1. שיירי חומרי בניין בחצר

נותרו שיירי חומרי בנין בחצר.

 

יש לסלק את פסולת הבניין מהחצר.

עלות:3000 ₪

  1. אדמה שוקעת

האדמה סביב הבית שוקעת וחסרה אדמה גננית.

נדרש לחפור כ– 40 ס“מ מתחת לרצפת הבית ולמלא בארגזי קל קר ולמלא מצד החצר באדמת גן בעובי מינימלי של 30 ס“מ, כולל ניקוי ויישור גנני כנדרש.

עלות:15000 ₪

סהכ העלות לפרק זה עלות:18000 ₪

פניה מהירה