​הפקת דוחות בדיקה תוך 24 שעות
קבלו מידע מקצועי על מגוון ליקויים נפוצים
077-4140034 phone
close
בדק בית ברמלה
ראשי בדק בית ברמלה

בדק בית ברמלה

חוות דעת הנדסית

כתובת הנכס הנבדק: יוסי בנאי 36 דירה_____ , רמלה.

תיאור המבנה: בית מגורים. להלן: הבית.

תאריך הביקורת: 13/3/2016

חוות דעת מומחה

תיאור המבנה

 1. מדובר בדירת מגורים הממוקמת בקומה 3 במבנה מגורים בן 4 קומות.

 1. חוץ המבנה חיפוי אבן.
  פנים המבנה מטויח וצבוע באופן קונבנציונלי, למעט קירות המחופים באופן חלקי באריחי קרמיקה.

 1. הדירה/הבית כולל/ת: חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, 4 חדרי שינה (אחד מהם ממ“ד),3 חדרי רחצה, ו2 מרפסות דיור.

 1. ריצוף פנימי: גרניט פורצלן.

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

 1. הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתכנית.

 2. בדיקת בדק בית הינה ויזואלית בעיקרה תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

 3. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.

 4. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.

 5. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו‘.

חוות הדעת מסתמכת על:

 1. תקנות התכנון והבנייה תש“ל, 1970.

 2. התקנים הישראליים.

 3. תקנות הג“א – תקנות התגוננות האזרחית.

 4. הל“ת – הוראות למתקני תברואה.

 5. חוק החשמל.

 6. המפרט הכללי – הבין משרדי.

 7. המפרט הטכני של הדירה.

 8. תוכניות הדירה.

ממצאים

 1. שלד ובניה

  1. רוחב אמבטיה 1.73/2.35 מ‘ במקום 1.85/2.4 בתוכנית המקורית, יש לקבל חוות דעת שמאי לקביעת סכום ירידת ערך

 1. עבודות איטום וליקויי רטיבות

  1. כתמי רטיבות

כתמי רטיבות במקומות שונים בדירה:

   1. אמבטיה בעקבות איטום לקוי של חדרים רטובים

   1. קיר חדר ילדים

   1. מקלחת בעקבות איטום לקוי של חדרים רטובים

   1. קיר מסדרון

יש לפרק את חיפוי החדרים הרטובים ולבצע איטום ראוי

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

 

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן:
תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: “קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ“.

עלות: 20,000 ₪

  1. רטיבות תקרה

רטיבות בתקרת המטבח והסלון – יש לבצע איטום בקומה מעל

נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

 

זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה – סעיף 5.33 (א) – “גגו של בנין, קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת קרקעיים ורצפות חדרי השרות למעט אלה שבקומה התחתונה יאוטמו בחומרים אספלטיים“.
וכן בניגוד לת“י 1476 על כל חלקיו.

עלות: 5000 ₪

  1. חדירת מים מהמרפסת

קיימת חדירת מים מהמרפסת אל תוך הדירה.

נדרש לפרק את הריצוף הקיים, לבצע יציקה בשיפועים נכונים,מומלץ לבצע יריעות בטומניות מחדש תוך הקפדה על חפיפה והדבקה/הלחמה תקניים, לבצע בדיקת הצפה, ולרצף מחדש.

 

– מרפסת גדולה

– מרפסת קטנה

ראה גם האמור בפרק “עבודות ריצוף” בנדון.
לתיקון הליקויים בקירות הפנים ראה האמור בפרק “עבודות טיח וצביעה“.

עלות: 4000 ₪

סהכ העלות לפרק זה -29,000 ₪

 1. נגרות

  1. שיירי צבע/ לכלוך במלבן דלת

מלבן דלת משופע בשיירי לכלוך.

 

נדרש להסיר ובמידה ויישארו סימנים שאינם ניתנים להסרה, יש להחליף המלבן.

עלות: 200 ₪

  1. עוצרי דלתות

חסרים עוצרי דלתות בדירה.

יש להרכיב, בכדי למנוע נזקים לקירות.

 

זאת בהתאם לפסיקת בימ“ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נגד אברהם יצחק בע“מ, ת.א. 2279/01 לפיו: “התקנת סטופר נכללת בגדר המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על הנתבעת להתקין אותו אף שהדבר לא צוין מפורשות במפרט“.

עלות: 200 ₪

  1. פגמים בדלת

קיימים פגמים בדלת. / לדוגמא:

 • מקלחת הורים

 • מקלחת יחידה

 

זאת בניגוד לת“י 23 חלק 1.

עלות: 500 ₪

  1. פגמים בהלבשת דלת

קיימים פגמים בהלבשת דלת. / לדוגמא:

 • אמבטיה

 • חדר ילדים

 

נדרש להחליף ההלבשה הפגומה.

עלות: 600 ₪

 

  1. דלתות לא מותאמות

דלתות ארונות מקלחת לא מותאמות.

 

– אמבטיה

– מקלחת

יש להתאים דלתות ארונות בגבהים שווים ובצורה מקצועית.

עלות: 600 ₪

  1. עובי משקוף קטן מעובי הקיר באמבטיה

עובי משקוף קטן מעובי הקיר. אין אפשרות טכנית לבצע גמר של הלבשות בצורה אסטטית, יש להתקין

משקוף מתאים לעובי הקיר או לבצע הלבשה צורתית מתאימה לגאומטריה של הפתח.

  1. יש להשלים רוזטה בדלת חדר הורים

עלות: 100 ₪

סהכ העלות לפרק זה -2200 ₪

 1. מסגרות

  1. מסגרות ממ“ד

במכלולי המסגרות בממ“ד נמצאו ליקויים כמתואר להלן:

   1. מלבן דלת הממ“ד אינו צבוע היטב.

נדרש לשייף ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד.

 

זאת בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

עלות: 300 ₪

   1. חסר מעצור לדלת הממ“ד.

 

יש להתקין מעצור דלת בכדי למנוע פגיעה בקירות.

עלות: 200 ₪

  1. דלת כניסה ראשית

בדלת כניסה ראשית נמצאו הליקויים הבאים:

   1. מלבן דלת כניסה ראשית אינו צבוע כהלכה (פגום).

יש להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.

 

זאת בניגוד לת“י 5044 חלק 2 סעיף 3.3.1.

עלות: 300 ₪

   1. יש לכוון אינסרט בדלת כניסה ראשית.

עלות: 200 ₪

סהכ העלות לפרק זה – 1000 ₪

 1. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

  1. חסרים אביזרי קצה

חסרים ברזים/כיורים/אסלות ניאגרות/ מכסי אסלות/ מכסים לקופסאות ביקורת.

נדרש להשלים.

עלות: 500 ₪

  1. נקודת גז במרפסת חתוכה

עלות: 1000 ₪

סהכ העלות לפרק זה -1500 ₪

 

 1. חיפוי קרמיקה/ פסיפס

  1. גימור רובה

גימור רובה לא מקצועי ורובה מתפוררת בין חיפוי קרמיקה למשטח שיש במטבח/חדר רחצה.

מומלץ לאטום בצורה מקצועית ע“י סיליקון דוחה עובש.

 

זאת בניגוד לת“י1555 חלק 3 סעיף 2.1.9.1 ועפ“י סעיף 5.1.5.1

עלות: 200 ₪

  1. פגמים באריחים

פגמים באריחים (שברים, סדקים, בועות אויר, כתמים, נקבים, חוסר ו/או עודף זיגוג, שקערוריות, גבשושיות, סימני ליטוש) . במקומות הבאים:

 • אמבטיה

נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

 

זאת בניגוד לת“י 314.

עלות: 900 ₪

  1. חיתוך סביב צינור/אביזר

חיתוך סביב צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית./ לדוגמא:

 • מקלחת יחידה

 • מקלחת הורים

 • אמבטיה

נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: “ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל“

וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: “פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע“י עיצוב חורים באריחים בעזרת מכשיר מתאים“.

עלות: 900 ₪

  1. אריחי קרמיקה חלולים – במקלחת הורים אריח עליון

בחדרי הרחצה נמצאו אריחי קרמיקה חלולים. יצוין כי ניתן להבחין בהקשה על קיומם של חללים ריקים מתחת לאריחים.
הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לנשירת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים אל תוך הקירות.

יש לפרק חיפויי קירות ולבצע מחדש כיאות בצורה מקצועית ואחידה. יש להקפיד על מישוריות, מישקים אחידים, מילוי מלט (“רובה“) וכד‘.

עלות: 300 ₪

  1. מלט רובה

לא בוצע כראוי מלט רובה בין האריחים . מים עלולים לחדור לגרום לנזקים.

 

הליקוי הנ“ל בניגוד ל:

1.תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: “מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה אטום מים.

2. הל“ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: “המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ– 1.80 מ‘ מעל רום הרצפה “.

3.מפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו “חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו

אטימים,חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע.

עלות: 2000 ₪

  1. אריחים בולטים/שקועים

אריחים בולטים / שקועים מכלל המשטח, בגלל מחסור במלט ו/או עבודה לקויה. לדוגמא:

 • מקלחת הורים

 • אמבטיה

נדרש לפרק ולבצע מחדש בצורה אחידה וללא סטייה מהמישור.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 10095 טבלה 3 המתיר סטייה בין אריחים של 1 מ“מ.

עלות: 900 ₪

  1. גמר עליון במקלחת יחידה בגבהים שונים

עלות: 2000 ₪

  1. לא בוצע מרק בפינות הקרמיקה

  1. פינות קרמיקה לקויות

– מקלחת

– אמבטיה

עלות: 2000 ₪

סהכ העלות לפרק זה -9900 ₪

 1. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות

  1. סימון

לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל.

יש לבצע סימון הנתיכים.

 

זאת בניגוד לתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) סעיף 14הקובע כי:
“(א) מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם.
(ב) בלוח בעל מבטח ראשי של 100 אמפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם
ההדקים והמוליכים המחוברים אליהם. (ג) כבלים ומובילים המגיעים ללוח, למעט
במיתקן ביתי, יסומנו בהתאם לייעודם. (ד) כל הסימונים יהיו ברורים ובני–קיימא.” .

עלות: 200 ₪

  1. גוף תאורה רופף

נקודות גופי תאורה מותקנות באופן רופף ואינן מקובעות כיאות לתקרה.

יש לחזק נקודות התאורה כיאות, מפגע בטיחותי.

 

זאת בניגוד לתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט) – סעיף 5 (א) – לפיו: “ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו…“.

עלות: 200 ₪

  1. נקודות חשמל בקו אחיד

נקודות חשמל סמוכות לא מורכבות בקו אחיד.

 

יש לפרק ולבצע בקו אחיד.

עלות: 200 ₪

  1. שקע חשמל בארון תקשורת

לא בוצע שקע חשמל בארון תקשורת, חובה על פי תקנות חשמל.

תקנות תכנון ובניה התקנת מתקני תקשורתבקובץ תקנות 6898 מתאריך 21 ביוני 2010: ארון תקשורת דירתי בכל דירה יותקן ארון תקשורת דירתי במידות 40/30/90 ס“מ. ובו בית תקע חשמלי.

עלות: 500 ₪

  1. יש לנקות אביזרי חשמל מצבע

עלות: 700 ₪

  1. מכסה מזגן רופף

עלות: 200 ₪

  1. יש להשלים מכסה מוגן מים בחדרים רטובים

עלות: 200 ₪

  1. יש לתקן מכשיר אינטרקום בדירה

עלות: 200 ₪

  1. נק‘ חשמל חתוכה ליד הכניסה ליחידה נפרדת

עלות: 500 ₪

סהכ העלות לפרק זה -2900 ₪

 1. עבודות טיח וצבע

בטיח הדירה בקטעים מפוזרים נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. תיקוני שפכטל בולטים

תיקוני שפכטל בולטים, לא מקצועיים ובשינוי מהטקסטורה הקיימת.

 

נדרש לשייף ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד.

  1. גבשושיות וגלים

גבשושיות וגלים בטיח בעיקר.

יש לבצע חידוש חלקי תוך יישור בסרגלים, וצביעה חוזרת .

 

זאת בניגוד לתקנים הישראלים של מכון התקנים ת“י 1920.2– לגבי סטיות מותרות בטיח.

ובניגוד למפרט הכללי סעיף 09.04.01.01 לפיו: “יום לפני התחלת עבודות הטיח יבצע הקבלן את הפעולות הבאות: א. יסתום את החורים והמרווחים (“פוגות“) בין הבלוקים, יסיר שכבות רופפות ויקצץ חוטי קשירה… ב. ינקה את פני השטח משמן, אבק, מלחים וכד‘…” וכן בניגוד לסעיף 09.09.

  1. סדקים

קיימים סדקים בטיח במקומות פזורים.

 

הליקויים הנ“ל בניגוד ל:

תקן ישראלי ת“י 1920 חלק 2 – טיח: מערכת הטיח באתר, סעיף 3.1 לפיו מראה, גימור וגוון הטיח יתאימו למוזמן. במידה ומערכת טיח מיועדת לגימור על–ידי שכבת צבע, לא יהיו סדקים בעובי העולה על 0.3 מ“מ.”

  1. טיח מתקלף

טיח וצבע מתקלפים.

נדרש להסיר טיח פגום,לבצע מחדש בצורה מקצועית תוך שימוש בערבים וכן לחדש צביעה .

 

זאת בניגוד לת“י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.

זאת בניגוד לת“י 1922 חלק 1 הדורש שהצבע יתאים לדרישות התפקוד בהתאם לתנאי הסביבה.

  1. תיקוני צבע

נדרש לבצע תיקוני צבע בגמר כל התיקונים.

 

זאת בהתאם לכללי המקצוע.

וכן בהתאם לפסיקה של כב‘ השופט וגנר, בימ“ש השלום בחיפה ת.א. 9604/00 ינקו (ינאי) דב נגד שיכון עובדים בע“מ לפיו: “באשר לצבע הדירה, יש לקבל את טענות התובע כי אומנם בגמר עבודות התיקונים יהיה צורך בצביעה או ליתר דיוק לתיקוני צבע …”

  1. צביעה לקויה בקירות ותקרה

צביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות והתקרה. לא בוצעה הכנה כראוי של הקירות לפני ביצוע עבודות הצביעה.

נדרש לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש בשלוש שכבות לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 11031 – לפיו “כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר“

וכן בניגוד לת“י 1922.

סהכ העלות הכוללת לפרק זה -5000 ₪

 1. עבודות ריצוף קרמיקה/גרניט פורצלן

 

ברצפת הדירה באזורים מפוזרים, נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. פגיעות ופגמים

פגיעות ופגמים באריחים (שברים, סדקים, שריטות וכדומה). / במקומות הבאים:

 • מרפסת

 • סלון

 • חדר ילדים

 • יחידת הורים

 • יחידה נפרדת

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 – הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות ת“י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות .

עלות: 3000 ₪

  1. תפרחות – ליד המרפסות וסביב חדרי האמבטיה והמקלחת

תפרחות בפני השטח של האריחים בשיעור של 9 במכשיר “פרוטימטר“. התפרחות נוצרו כתוצאה מרטיבות כלואה בשכבת החול אשר מתחת לאריחים.

נדרש לפרק הריצוף, לסלק שכבת מצע רטובה או ליבשה ולרצף מחדש על מצע יבש בצורה מקצועית בשיפועים תקינים לכיוון פתחי הניקוז.

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3סעיף 2.1.4 האומר שהחול לתשתית יהיה חול צורני נקי ויבש ומתיר תכולת רטיבות מקסימלית של 6% בבדיקה במעבדה בייבוש בטמפרטורה גבוהה
מ – 105 מעלות צלזיוס.

עלות: 5000 ₪

  1. חיתוך וגימור

חיתוך וגימור לא מקצועי של אריחים/שיפולים צמוד למזוזות הדלתות./ לדוגמא:

 • מרפסת

 • מקלחת

 

וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה ( הספר הכחול) סעיף 10034 “משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו“.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10024 – לפיו “בקרבת פתחים, פינות, לאורך קירות וכיו“ב ייחתכו האריחים כדרוש“.
ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה סעיף 10025 הדורש כי: “… על יד מלבני דלתות יחתכו השיפולים בקו מפגש נקי בהתאם לפרט שבתוכנית…”

עלות: 600 ₪

  1. שיפועים לא תקינים במרפסת

ריצוף במרפסת בוצע בשיפועים לא תקינים לכיוון פתחי הניקוז והדבר מונע ניקוז תקין וגורם להצטברות שלוליות מים.

יש לפרק את מלוא הריצוף ולרצף מחדש כיאות.

 

– מרפסת גדולה

– מרפסת קטנה

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3 – סעיף 3.2 –שבו נדרש שפני הרצפה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון כאשר בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם השיפוע הנדרש יהיה מינימום 1%, לכיוון פתחי ניקוז.

עלות: 4000 ₪

  1. גימור לא אחיד

גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט (“רובה“) במישקים בריצוף.

נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

 

 

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו “המישקים ימולאו ב“רובה” חרושתית. אם לא צוינה דרישה אחרת גוון ה“רובה” יהיה כגוון האריחים“

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים.

ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת“י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן.

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

עלות: 3000 ₪

  1. אריחים בולטים/ שקועים

אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח. לדוגמא:

נדרש לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות מהמישור.

נדרש הפרש גובה מקסימלי של 1.5 מ“מ כאשר רוחב המישק בין האריחים הוא 3-5 מ“מ.

והפרש גובה מקסימלי של 1.8 מ“מ כאשר רוחב המישק בין האריחים הוא גדול מ– 5 מ“מ.

 

זאת בהתאם לנדרש בת“י 1555 חלק 3 סעיף 5.2.2 ות“י 789.

עלות: 300 ₪

  1. יש להחליף 2 מרצפות

עלות: 600 ₪

  1. נשירה של שיפולים

נשירה חלקית של שיפולים עקב מחסור בצמנט (טיט) המחבר והדבקה לקויה.

יש לבצע חיפוי קירות בשיפולים בצורה מקצועית.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי לעבודות בנין, סעיף 10035 לפיו: “שיפולים קרמיים יבוצעו כנאמר לעיל בסעיף 10025 לגבי שיפולי טראצו“, וכן בניגוד לנאמר בסעיף 10025.

עלות: 200 ₪

סהכ העלות לפרק זה -16700 ₪

 1. אלומיניום

  1. מחסומי רוחות

חסרים מחסומי רוחות בתחתית ארגזי תריסים.

ע“פ ת“י 15009.2 סעיף 3.6.1 (1997),לא יעלה מרווח על 1.5 ס“מ באופן שיהיה סגור באמצעות זווית אלומיניום הכולל מברשת כדי לצמצם את המרווח עד פני התריסים

לאטימה מפני חדירת רטיבות ולמניעת חדירת חרקים ומזיקים פנימה.

חשוב לציין שביצוע סגירה ע“פ דרישות תקן יפתור גם חלק מבעיות פיח בדירה.

בנוסף לכך לא הודבקו חומרי בידוד על הדפנות של ארגז התריס ולא כפי הדרישה בת“י 1509.2 סעיף 3.6.3 (1997):

“יחידת הארגז תהיה מבודדת תרמית.הבידוד התרמי של יחידה יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת“י 1045 חלק 1 (לדוגמה:לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול (עם כיסוי)…ושעוביים 16 מ“מ לפחות),למעט בשטחי המגע בין הבידוד התרמי לבין הגלגלים או המסבים של מנגנון הגלילה,ולמעט מקום כניסתו של הסרט לתוך הארגז“.

עלות: 2000 ₪

  1. אלמנטים (שסתומים) חד כיווניים

במסילות התחתונות של המכלולים חסרים אלמנטים (שסתומים) חד–כיווניים למניעת חדירת מים ורוח והדבר מהווה ליקוי תפקודי.

 

1. ת“י 1068 חלק 1 “חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה“, סעיף 201 על–פיו מבנה וגימור

החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון–תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת“י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על–ידי פקקים מתאימים.

2. ת“י 4068 חלק 1 “חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום“, סעיף 5.1 “תכנון ההתקנה” על–פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות

ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

עלות: 200 ₪

  1. אטמים

חסרים אטמים בחלונות.

1. ת“י 1068 חלק 1 “חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה“, סעיף 201 על–פיו מבנה וגימור

החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון–תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת“י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על–ידי פקקים מתאימים.

2. ת“י 4068 חלק 1 “חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום“, סעיף 5.1 “תכנון ההתקנה” על–פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות

ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

עלות: 200 ₪

  1. סוגרים לקויים בסלון

עלות: 300 ₪

  1. גרונג לקוי במעקה המרפסת

עלות: 200 ₪

סהכ העלות לפרק זה -2900 ₪

 1. עבודות אבן טבעית

  1. חיתוך לקוי של האבן סביב הברז

עלות: 500 ₪

פניה מהירה