​הפקת דוחות בדיקה תוך 24 שעות
קבלו מידע מקצועי על מגוון ליקויים נפוצים
077-4140034 phone
close
בדק בית בתל מונד
ראשי בדק בית בתל מונד

בדק בית בתל מונד

חוות דעת הנדסית

כתובת הנכס הנבדק: הפרדס 59 , תל מונד

תיאור המבנה: בית מגורים יד שניה. להלן: הבית.

תאריך הביקורת: 17/1/2016

חוות דעת מומחה

תיאור המבנה

 1. מדובר בבית מגורים צמוד קרקע ב– 4 מפלסים.

 1. חוץ המבנה חיפוי טיח ,פיגמנטי.
  פנים המבנה מטויח וצבוע באופן קונבנציונלי, למעט קירות המחופים באופן חלקי באריחי קרמיקה ו/או שיש.

 1. הדירה/הבית כולל/ת: חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, 6 חדרי שינה (אחד מהם ממ“ד), 3 חדרי רחצה, שירותי אורחים 3 מרפסות דיור וגינה .

 1. ריצוף פנימי: גרניט פורצלן.

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

 1. בדיקת בדק בית נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתכנית.

 2. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

 3. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.

 4. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.

 5. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו‘.

חוות הדעת מסתמכת על:

 1. תקנות התכנון והבנייה תש“ל, 1970.

 2. התקנים הישראליים.

 3. תקנות הג“א – תקנות התגוננות האזרחית.

 4. הל“ת – הוראות למתקני תברואה.

 5. חוק החשמל.

 6. המפרט הכללי – הבין משרדי.

 7. המפרט הטכני של הדירה.

 8. תוכניות הדירה.

ממצאים

 

 1. שלד ובניה

  1. סדקים

סדקים במקומות שונים בדירה בעיקר במקומות הבאים:

יש לבצע תיקון לפי ההנחיות הבאות:
א. לגרד את הטיח עד לבלוק ברצועה של כ 20 ס“מ, 10 ס“מ מכל צד של הסדק, להסיר
כל שכבה רופפת ולשטוף היטב בלחץ מים מתוקים.
ב. לפתוח את הסדקים בצורת קונוס ולמלא במרק גמיש לסתימת סדקים.
ג. ליישם שכבה אחת של מרק גמיש או ש“ע יסוד קושר בשיעור המומלץ לפי היצרן.
ד. ליישם בכף טייחים (מלז‘) שכבה אחת של מרק גמיש או ש“ע ביניים למילוי גמיש
בשיעור המומלץ לפי היצרן. מעל לשכבה זו יש להדביק רשת לחיזוק.
ה. ליישם שכבה נוספת של מרק גמיש או ש“ע ביניים מילוי גמיש בשיעור המומלץ לפי
היצרן.

או לחילופין יש לתקן בדרך הבאה:

א. לגרד הטיח ברצועה של 20 ס“מ סביב הסדק.

ב. לפתוח הסדק ולמלא בשכבת פרימרWAFP ולמלא לאחר מכן בסיקפלקסFC11 .

עלות:200 ₪

 1. עבודות איטום וליקויי רטיבות

  1. כתמי רטיבות ונזילות מחלונות

כתמי רטיבות ונזילות מחלונות, במקומות שונים בדירה:

   1. קומה א

 

1. ת“י 1068 חלק 1 “חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה“, סעיף 201 על–פיו מבנה וגימור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים.

מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון–תריס, כל

החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת“י

1509חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על–ידי פקקים מתאימים.

2. ת“י 4068 חלק 1 “חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום“, סעיף 5.1 “תכנון ההתקנה” על–פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

 

 

עלות:300 ₪

  1. כתמי רטיבות

כתמי רטיבות במקומות שונים בדירה:

   1. מעל הפאנלים במרתף מול החצרות האנגליים

   1. מעל הפאנלים ממד

   1. בגב חדרים רטובים עקב איטום לקוי של החדרים הרטבים:

 • מרתף

 • אמבטיה

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

 

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן:
תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: “קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ“.

עלות:30000 ₪

  1. רטיבות תקרה

רטיבות בתקרת פינת המטבח.

יש לטפל בחיבור צינור וורטיקאלי בשירותי אורחים

נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

 

זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה – סעיף 5.33 (א) – “גגו של בנין, קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת קרקעיים ורצפות חדרי השרות למעט אלה שבקומה התחתונה יאוטמו בחומרים אספלטיים“.
וכן בניגוד לת“י 1476 על כל חלקיו.

עלות:2000 ₪

  1. חדירת מים מהמרפסת

קיימת חדירת מים מהמרפסת אל תוך הדירה.

 • סלון ווטרינה לגינה

 • מרפסת קומה א‘

 • חדר ילדה

נדרש לפרק את הריצוף הקיים, לבצע יציקה בשיפועים נכונים,מומלץ לבצע יריעות בטומניות מחדש תוך הקפדה על חפיפה והדבקה/הלחמה תקניים, לבצע בדיקת הצפה, ולרצף מחדש.

 

ראה גם האמור בפרק “עבודות ריצוף” בנדון.
לתיקון הליקויים בקירות הפנים ראה האמור בפרק “עבודות טיח וצביעה“.

עלות:5000 ₪

  1. איטום קירות מסד

לא נצפה איטום ראוי בצד חצר אנגלי

יש סכנה לרטיבות בקירות.

עלות:20000 ₪

סהכ העלות לפרק זה -57,300 ₪

 1. נגרות

  1. פגמים במלבני הדלתות

קיימים פגמים במלבני הדלתות. לדוגמא:

 • שירותי אורחים

 

זאת בניגוד לת“י 23 חלק 2 סעיף 4.9.

עלות:500 ₪

  1. עובי משקוף קטן מעובי הקיר

עובי משקוף קטן מעובי הקיר. אין אפשרות טכנית לבצע גמר של הלבשות בצורה אסטטית, יש להתקין משקוף מתאים לעובי הקיר או לבצע הלבשה צורתית מתאימה לגאומטריה של הפתח.

 • שירותי אורחים

עלות:1200 ₪

סהכ העלות לפרק זה -1700 ₪

 1. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

  1. ציפוי אמבט

בציפוי של האמבט בחדר רחצה נמצאו פגמים.

 

זאת בניגוד לת“י 238 – לפיו נדרש לשמור על האמבט מפני נזקי הובלה, אחסנה והתקנה ע“י המוכר, הקבלן ומי שמתקין את האמבט וכן אסור שיהיו באמבט פגמים שיפגעו בשימוש או בקיימותו ראה טבלה 3.

עלות:500 ₪

  1. לחץ מים

לחץ מים חלש מדי.

נדרש לתקן ע“י טכנאי מוסמך.

 

וזאת בניגוד לתקנות התכנון והבנייה(בקשה להיתר) , סעיף 1.06 לפיו: “אספקת מים תהא בכמות ובלחץ המאפשרים את פעולתם התקינה והשקטה בתנאי שימוש רגילים.”.
ובניגוד להוראות למתקני התברואה (הל“ת) סעיף 2.11 ששם נדרש לחץ של 1.5-6 למים חמים וקרים לצריכה.

עלות: 1000 ₪

  1. לחצן ניאגרה מקלחת הורים רופף

עלות: 200 ₪

סהכ העלות לפרק זה -1700 ₪

 1. עבודות טיח וצבע

בטיח הדירה בקטעים מפוזרים נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. תיקוני צבע

נדרש לבצע תיקוני צבע בגמר כל התיקונים.

 

זאת בהתאם לכללי המקצוע.

וכן בהתאם לפסיקה של כב‘ השופט וגנר, בימ“ש השלום בחיפה ת.א. 9604/00 ינקו (ינאי) דב נגד שיכון עובדים בע“מ לפיו: “באשר לצבע הדירה, יש לקבל את טענות התובע כי אומנם בגמר עבודות התיקונים יהיה צורך בצביעה או ליתר דיוק לתיקוני צבע …”

  1. צביעה לקויה בקירות ותקרה

צביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות והתקרה. לא בוצעה הכנה כראוי של הקירות לפני ביצוע עבודות הצביעה.

נדרש לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש בשלוש שכבות לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 11031 – לפיו “כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר“

וכן בניגוד לת“י 1922.

סהכ העלות הכוללת לפרק זה -6000 ₪

 1. עבודות ריצוף קרמיקה/גרניט פורצלן

 

ברצפת הדירה באזורים מפוזרים, נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. חיתוך וגימור

חיתוך וגימור לא מקצועי של אריחים/שיפולים צמוד למזוזות הדלתות./ לדוגמא:

 

וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה ( הספר הכחול) סעיף 10034 “משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו“.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10024 – לפיו “בקרבת פתחים, פינות, לאורך קירות וכיו“ב ייחתכו האריחים כדרוש“.
ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה סעיף 10025 הדורש כי: “… על יד מלבני דלתות יחתכו השיפולים בקו מפגש נקי בהתאם לפרט שבתוכנית…”

עלות:300 ₪

 1. עבודות ריצוף (אבן טבעית)

  1. פגמים

פגמים באריחים בחדר מדרגות . (קילופים, שברים במקצועות, נקבים, חריצים, סתימות, סדקים ושברים)

נדרש להחליף אריחים פגומים ו/או לתקנם.

 

זאת בהתאם לת“י 5566 חלק 1 טבלה 4.

וכן בהתאם לת“י 5566.2 סעיף 5.1.4.2 לפיו נדרש לבדוק שהאריחים שלמים נקיים וללא פגמים, פוסלים כל אריח שנתגלו בו פגמים בדוגמת הייחוס, אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה או נתגלו פגומים נדרש להחליף.

עלות:700 ₪

 1. אלומיניום

  1. מחסומי רוחות

חסרים מחסומי רוחות בתחתית ארגזי תריסים.

ע“פ ת“י 15009.2 סעיף 3.6.1 (1997),לא יעלה מרווח על 1.5 ס“מ באופן שיהיה סגור באמצעות זווית אלומיניום הכולל מברשת כדי לצמצם את המרווח עד פני התריסים

לאטימה מפני חדירת רטיבות ולמניעת חדירת חרקים ומזיקים פנימה.

חשוב לציין שביצוע סגירה ע“פ דרישות תקן יפתור גם חלק מבעיות פיח בדירה.

בנוסף לכך לא הודבקו חומרי בידוד על הדפנות של ארגז התריס ולא כפי הדרישה בת“י 1509.2 סעיף 3.6.3 (1997):

“יחידת הארגז תהיה מבודדת תרמית.הבידוד התרמי של יחידה יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת“י 1045 חלק 1 (לדוגמה:לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול (עם כיסוי)…ושעוביים 16 מ“מ לפחות),למעט בשטחי המגע בין הבידוד התרמי לבין הגלגלים או המסבים של מנגנון הגלילה,ולמעט מקום כניסתו של הסרט לתוך הארגז“.

עלות:3000 ₪

  1. יש לטפל בסוגרי חלונות

עלות: 300 ₪

  1. מסילות ווטרינה שחורות

עלות: 500 ₪

  1. יש לסדר גומיות

עלות: 200 ₪

  1. יש לבצע אטמים בין הכנפיים של החלונות

עלות: 200 ₪

 

סהכ העלות לפרק זה -4200 ₪

 1. עבודות פיתוח ושונות

  1. אדמה שוקעת

האדמה סביב הבית שוקעת וחסרה אדמה גננית.

נדרש לחפור כ– 40 ס“מ מתחת לרצפת הבית ולמלא בארגזי קל קר ולמלא מצד החצר באדמת גן בעובי מינימלי של 30 ס“מ, כולל ניקוי ויישור גנני כנדרש.

הערה: יש צורך במילוי קרקע והידוק מבוקר

עלות:10,000 ₪

1.

2.אומדן עלויות תיקון

פניה מהירה