רכישת בית חדש מקבלן – תקופת הבדק והאחריות

רכישת בית חדש מקבלן – תקופת הבדק והאחריות

כאשר רוכשים בית חדש מקבלן יש עליו אחריות ממש כמו על כלך מוצר אחר, לאחר ביצוע בדק בית ואיתור ליקויים ניתן לפנות אל הקבלן בתקופת הבדק ולבקש ממנו לטפל בליקויים שהתגלו.