​הפקת דוחות בדיקה תוך 24 שעות
קבלו מידע מקצועי על מגוון ליקויים נפוצים
077-4140034 phone
close
בדק בית באשדוד
ראשי בדק בית באשדוד

בדק בית באשדוד

חוות דעת הנדסית

שם המזמין: ………………

כתובת הנכס בו בוצעה ביקורת בדק בית: הנורית 21 דירה______, אשדוד.

תיאור המבנה: בית מגורים. להלן: הבית.

תאריך הביקורת: 10/1/2016

חוות דעת מומחה

תיאור המבנה

 1. מדובר בדירת מגורים הממוקמת בקומה 16 במבנה מגורים בן 17 קומות.

 1. חוץ המבנה חיפוי אבן.
  פנים המבנה מטויח וצבוע באופן קונבנציונלי, למעט קירות המחופים באופן חלקי באריחי קרמיקה.

 1. הדירה/הבית כולל/ת: חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, 4 חדרי שינה (אחד מהם ממ“ד), 2 חדרי רחצה, שירותי אורחים ומרפסת דיור.

 1. ריצוף פנימי: גרניט פורצלן.

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

 1. הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתכנית.

 2. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

 3. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.

 4. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.

 5. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו‘.

חוות הדעת מסתמכת על:

 1. תקנות התכנון והבנייה תש“ל, 1970.

 2. התקנים הישראליים.

 3. תקנות הג“א – תקנות התגוננות האזרחית.

 4. הל“ת – הוראות למתקני תברואה.

 5. חוק החשמל.

 6. המפרט הכללי – הבין משרדי.

 7. המפרט הטכני של הדירה.

 8. תוכניות הדירה.

ממצאים

 1. עבודות איטום וליקויי רטיבות

  1. כתמי רטיבות

כתמי רטיבות במקומות שונים בדירה:

   1. בסינר שירותי אורחים

   1. בסינר של האמבטיה

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

 

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן:
תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: “קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ“.

עלות:500 ₪

  1. רטיבות תקרה

רטיבות בתקרה.

 • סלון

 • חדר ילדים

 • מרפסת

יש לבצע איטום במרפסת מעל

נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

 

זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה – סעיף 5.33 (א) – “גגו של בנין, קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת קרקעיים ורצפות חדרי השרות למעט אלה שבקומה התחתונה יאוטמו בחומרים אספלטיים“.
וכן בניגוד לת“י 1476 על כל חלקיו.

עלות:20000 ₪

  1. חדירת מים מהמרפסת עקב סימן רטיבות בצד ימין של הווטרינה הקרובה למטבח

קיימת חדירת מים מהמרפסת אל תוך הדירה.

נדרש לפרק את הריצוף הקיים, לבצע יציקה בשיפועים נכונים,מומלץ לבצע יריעות בטומניות מחדש תוך הקפדה על חפיפה והדבקה/הלחמה תקניים, לבצע בדיקת הצפה, ולרצף מחדש.

 

ראה גם האמור בפרק “עבודות ריצוף” בנדון.
לתיקון הליקויים בקירות הפנים ראה האמור בפרק “עבודות טיח וצביעה“.

עלות:1000 ₪

  1. אף מים (שיני מדלף) – חסרים

אפי מים (שיני מדלף) בתחתית יציקות בולטות – חסרים.

יש לחרוץ בדיסק בכדי לקבל אפים לניקוז אנכי תקין ולמנוע חדירת המים לקירות.

 • מרפסת

 

זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה , סעיף 100512 ובניגוד לת“י 1752 חלק 1
סעיף 3.2.1.

עלות:1000 ₪

  1. שיפועי מרפסת שירות

שיפועי מרפסת השירות לקויים ומים עומדים.

נדרש לפרק היריעות, לבצע יציקה בשיפועים נכונים ולבצע איטום מחדש תוך הקפדה על חפיפה והדבקה/הלחמה תקניים.

 

זאת בניגוד לת“י 1752 חלק 1 סעיף 3.1.1.2 האומר שנדרש לבצע שיפוע מינימלי של:

– 1.5% כשמערכת האיטום חשופה.

– 1% כשמערכת האיטום לא חשופה.

וקיימת המלצה לבצע שיפועים בשיעור יותר גבוה.

עלות:1500 ₪

 

  1. פגמים באיטום מרפסת שירות

עלות:500 ₪

סהכ העלות לפרק זה -23500 ₪

 1. נגרות

  1. פגמים במלבני הדלתות

קיימים פגמים במלבני הדלתות. לדוגמא:

 • שירותי אורחים

 • מקלחת הורים

 

זאת בניגוד לת“י 23 חלק 2 סעיף 4.9.

עלות:500 ₪

  1. עוצרי דלתות

חסרים עוצרי דלתות בדירה.

יש להרכיב, בכדי למנוע נזקים לקירות.

 

זאת בהתאם לפסיקת בימ“ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נגד אברהם יצחק בע“מ, ת.א. 2279/01 לפיו: “התקנת סטופר נכללת בגדר המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על הנתבעת להתקין אותו אף שהדבר לא צוין מפורשות במפרט“.

עלות:200 ₪

  1. פגמים בהלבשת דלת

קיימים פגמים בהלבשת דלת. / לדוגמא:

 • שירותי אורחים

 • מקלחת הורים

 • חדר ילדים

 

נדרש להחליף ההלבשה הפגומה.

עלות:800 ₪

  1. עובי משקוף קטן מעובי הקיר

 • חדר כביסה

עובי משקוף קטן מעובי הקיר. אין אפשרות טכנית לבצע גמר של הלבשות בצורה אסטטית, יש להתקין משקוף מתאים לעובי הקיר או לבצע הלבשה צורתית מתאימה לגאומטריה של הפתח.

עלות:1500 ₪

  1. יש לסגור רווח בין הלבשה לקיר במקלחת הורים

עלות:300 ₪

סהכ העלות לפרק זה -3300 ₪

 1. מסגרות

   1. מלבן דלת הממ“ד אינו צבוע היטב.

נדרש לשייף ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד.

 

זאת בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

עלות:300 ₪

   1. חסר מעצור לדלת הממ“ד.

 

יש להתקין מעצור דלת בכדי למנוע פגיעה בקירות.

עלות:200₪

   1. מלבן חלון הממ“ד לא דופן כראוי.

 

יש לדפנו בדייס בטון, ולחדש צביעה.

עלות:300₪

  1. דלת כניסה ראשית

בדלת כניסה ראשית נמצאו הליקויים הבאים:

   1. דלת הכניסה משופעת בפגמים .

נדרש להסיר ובמידה ויישארו סימנים שאינם ניתנים להסרה, יש להחליף הציפוי/ או במקרה של צבע בתנור יש לשלוח לצביעה במפעל.

 

זאת בניגוד לת“י 5044 חלק 1 סעיף 3.1.13.

וכן בניגוד לנדרש בטבלה 2 .

עלות:700 ₪

   1. מלבן דלת כניסה ראשית אינו צבוע כהלכה (פגום).

יש להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.

 

זאת בניגוד לת“י 5044 חלק 2 סעיף 3.3.1.

עלות:300₪

   1. יש לכוון אינסרט בדלת כניסה ראשית.

עלות:100₪

  1. לא בוצע ניקוז לחלון ממ“ד

עלות:1500 ₪

סהכ העלות לפרק זה – 2400 ₪

 1. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

  1. קופסאות ביקורת בולטת

קופסאות הביקורת בולטות מפני הריצוף. הדבר יוצר פגם אסתטי וסיכון להכשלת המשתמשים.

יש להתאים את קצות המחסומים אל פני הרצפה כך שלא יהוו מפגע בטיחותי.

עלות:200 ₪

  1. לא בוצע בידוד תרמי לצנרת מים חמים

עלות:200 ₪

  1. יש לסדר ספינקלרים בדירה

עלות:200 ₪

סהכ העלות לפרק זה -600 ₪

 1. חיפוי קרמיקה/ פסיפס

  1. פגמים באריחים

פגמים באריחים (שברים, סדקים, בועות אויר, כתמים, נקבים, חוסר ו/או עודף זיגוג, שקערוריות, גבשושיות, סימני ליטוש) . במקומות הבאים:

 • מקלחת

 • שירותים

 • אמבטיה

נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

 

זאת בניגוד לת“י 314.

עלות:4800 ₪

  1. חיתוך סביב צינור/אביזר

חיתוך סביב צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית./ לדוגמא:

 • מקלחת

 • אמבטיה

נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: “ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל“

וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: “פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע“י עיצוב חורים באריחים בעזרת מכשיר מתאים“.

עלות:900 ₪

  1. מלט רובה

לא בוצע כראוי מלט רובה בין האריחים . מים עלולים לחדור לגרום לנזקים.

יש לבצע רובה מחדש בכל החיפוי

 

הליקוי הנ“ל בניגוד ל:

1.תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: “מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה אטום מים.

2. הל“ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: “המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ– 1.80 מ‘ מעל רום הרצפה “.

3.מפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו “חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו

אטימים,חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע.

עלות:3000 ₪

  1. אריחים בולטים/שקועים

אריחים בולטים / שקועים מכלל המשטח, בגלל מחסור במלט ו/או עבודה לקויה. לדוגמא:

 • מקלחת

 • שירותים

נדרש לפרק ולבצע מחדש בצורה אחידה וללא סטייה מהמישור.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 10095 טבלה 3 המתיר סטייה בין אריחים של 1 מ“מ.

עלות:1500 ₪

  1. פינות קרמיקה לקויות

 • מקלחת

 • אמבטיה

 • שירותים

עלות:3000 ₪

  1. יש לבצע מרק בפינות הקרמיקה

עלות:700 ₪

  1. הקרמיקות בשירותים אינן מקבילות

עלות:1000 ₪

סהכ העלות לפרק זה -14900 ₪

 1. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות

  1. לוח חשמל

לוח חשמל לא מושלם.

נדרש להשלים פסים מ P.V.C במקומות החסרים.

 

זאת בניגוד למפרט 165 (תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל) סעיף 4 .

עלות:100₪

  1. גוף תאורה רופף

נקודות גופי תאורה מותקנות באופן רופף ואינן מקובעות כיאות לתקרה.

יש לחזק נקודות התאורה כיאות, מפגע בטיחותי.

 

זאת בניגוד לתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט) – סעיף 5 (א) – לפיו: “ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו…“.

עלות:200 ₪

  1. נקודות חשמל בקו אחיד

נקודות חשמל סמוכות לא מורכבות בקו אחיד.

יש לפרק ולבצע בקו אחיד.

עלות:200₪

  1. לא הותקן מכשיר אינטרקום

עלות:1000 ₪

  1. לוחות חשמל ותקשורת מסדרות שונות וגוונים שונים

עלות:500 ₪

  1. יש להשלים מכסים של ג“ת מוגני מים

עלות:200 ₪

סהכ העלות לפרק זה -2200 ₪

 1. עבודות טיח וצבע

בטיח הדירה בקטעים מפוזרים נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. גבשושיות וגלים

גבשושיות וגלים בטיח.

יש לבצע חידוש חלקי תוך יישור בסרגלים, וצביעה חוזרת .

 

זאת בניגוד לתקנים הישראלים של מכון התקנים ת“י 1920.2– לגבי סטיות מותרות בטיח.

ובניגוד למפרט הכללי סעיף 09.04.01.01 לפיו: “יום לפני התחלת עבודות הטיח יבצע הקבלן את הפעולות הבאות: א. יסתום את החורים והמרווחים (“פוגות“) בין הבלוקים, יסיר שכבות רופפות ויקצץ חוטי קשירה… ב. ינקה את פני השטח משמן, אבק, מלחים וכד‘…” וכן בניגוד לסעיף 09.09.

  1. מראה לא אחיד

מראה טיח לא אחיד.

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה.

זאת בניגוד לת“י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.

  1. תיקוני צבע

נדרש לבצע תיקוני צבע בגמר כל התיקונים.

 

זאת בהתאם לכללי המקצוע.

וכן בהתאם לפסיקה של כב‘ השופט וגנר, בימ“ש השלום בחיפה ת.א. 9604/00 ינקו (ינאי) דב נגד שיכון עובדים בע“מ לפיו: “באשר לצבע הדירה, יש לקבל את טענות התובע כי אומנם בגמר עבודות התיקונים יהיה צורך בצביעה או ליתר דיוק לתיקוני צבע …”

סהכ העלות הכוללת לפרק זה -2000 ₪

 1. עבודות ריצוף קרמיקה/גרניט פורצלן

 

ברצפת הדירה באזורים מפוזרים, נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. פגיעות ופגמים

פגיעות ופגמים באריחים (שברים, סדקים, שריטות וכדומה). / במקומות הבאים:

 • מחסן

 • סלון

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 – הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות ת“י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות .

עלות:900 ₪

  1. חיתוך וגימור

חיתוך וגימור לא מקצועי של אריחים/שיפולים צמוד למזוזות הדלתות./ לדוגמא:

 • מקלחת

 • ממ“ד

 • מרפסת

 

וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה ( הספר הכחול) סעיף 10034 “משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו“.

זאת בניגוד למפרט הכללי בדק בית – סעיף 10024 – לפיו “בקרבת פתחים, פינות, לאורך קירות וכיו“ב ייחתכו האריחים כדרוש“.
ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה סעיף 10025 הדורש כי: “… על יד מלבני דלתות יחתכו השיפולים בקו מפגש נקי בהתאם לפרט שבתוכנית…”

עלות:2100 ₪

  1. שיפוע לקוי בחדר רחצה

שיפוע לקוי במקלחון בחדר הרחצה.

 

בניגוד לת“י 1205.3 תא מקלחת ללא אגנית תנוקז כמפורט להלן

באמצעות מחסום רצפה ונקז

באמצעות מאסף המצויד במחבר ונקז שיחוברו למחסום רצפה אשר ימוקם מחוץ לתא המקלחת

שיפוע רצפת התא לכיוון הנקז יהיה בין 1%-4%.

עלות:2000 ₪

  1. גימור לא אחיד

גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט (“רובה“) במישקים בריצוף.

נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

יש להחליף רובה בדירה ובמרפסת

 

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו “המישקים ימולאו ב“רובה” חרושתית. אם לא צוינה דרישה אחרת גוון ה“רובה” יהיה כגוון האריחים“

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים.

ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת“י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן.

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

עלות:10000 ₪

סהכ העלות לפרק זה -15000 ₪

 1. אלומיניום

  1. אטמים

חסרים אטמים בחלונות.

1. ת“י 1068 חלק 1 “חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה“, סעיף 201 על–פיו מבנה וגימור

החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון–תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת“י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על–ידי פקקים מתאימים.

2. ת“י 4068 חלק 1 “חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום“, סעיף 5.1 “תכנון ההתקנה” על–פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות

ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

עלות:200 ₪

  1. פגמים על מסגרת חלון ווטרינה

עלות:500 ₪

  1. גרונג לקוי בארגז תריס ווטרינה

עלות:300 ₪

  1. פגמים בארגז תריס של הווטרינה

עלות:300 ₪

  1. יש לסדר פרופיל של ווטרינה ליד הפינת אוכל

עלות:300 ₪

  1. תריס פינת אוכל תקול

עלות:200 ₪

סהכ העלות לפרק זה -1800 ₪

פניה מהירה