​הפקת דוחות בדיקה תוך 24 שעות
קבלו מידע מקצועי על מגוון ליקויים נפוצים
077-4140034 phone
close
בדק בית בחולון
ראשי בדק בית בחולון

בדק בית בחולון

בדק בית וחוות דעת הנדסית

כתובת הנכס הנבדק: יצחק רבין24 דירה_____ , חולון.

תיאור המבנה: בית מגורים מיד שניה. להלן: הבית.

תאריך הביקורת: 28/2/2016

חוות דעת מומחה

תיאור המבנה

 1. מדובר בדירת מגורים הממוקמת בקומה 6 במבנה מגורים בן 8 קומות.
 1. חוץ המבנה חיפוי אבן.
  פנים המבנה מטויח וצבוע באופן קונבנציונלי, למעט קירות המחופים באופן חלקי באריחי קרמיקה.
 1. הדירה/הבית כולל/ת: חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, 3 חדרי שינה (אחד מהם ממ“ד), 2 חדרי רחצה, שירותי אורחים ומרפסת דיור.
 1. ריצוף פנימי: גרניט פורצלן.

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

 1. הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתכנית.
 2. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.
 3. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.
 4. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.
 5. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו‘.

חוות הדעת מסתמכת על:

 1. תקנות התכנון והבנייה תש“ל, 1970.
 2. התקנים הישראליים.
 3. תקנות הג“א – תקנות התגוננות האזרחית.
 4. הל“ת – הוראות למתקני תברואה.
 5. חוק החשמל.
 6. המפרט הכללי – הבין משרדי.

ממצאים

 1. עבודות איטום וליקויי רטיבות

  1. כתמי רטיבות

כתמי רטיבות במקומות שונים בדירה:

   1. מעל הפאנל במטבח

   1. מעל הפאנל במסדרון בגב האמבטיה

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

 

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן:
תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: “קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ“.

עלות: 3000 ₪

 1. נגרות

  1. פגמים במלבני הדלתות

קיימים פגמים במלבני הדלתות. לדוגמא:

 • מקלחת

 

זאת בניגוד לת“י 23 חלק 2 סעיף 4.9.

עלות: 300 ₪

  1. פגמים בדלת

קיימים פגמים בדלת. / לדוגמא:

 • אמבטיה

 • חדר ילדים

 • שירותי אורחים

 • מקלחת

זאת בניגוד לת“י 23 חלק 1.

עלות: 2000 ₪

  1. פגמים בהלבשת דלת

קיימים פגמים בהלבשת דלת. / לדוגמא:

 • אמבטיה

 

נדרש להחליף ההלבשה הפגומה.

עלות: 300 ₪

  1. דלתות ארונות פגומות

דלתות ארונות פגומות וחיפוייהן מתקלף, הדבר מהווה פגם אסתטי ותפקודי.

יש לפרק ולהחליף את הדלתות במתאימות.

 • אמבטיה

 • מקלחת

זאת בניגוד לת“י 1271 סעיף 3.4.

עלות: 700 ₪

  1. פגמים

פגמים על ארון.

 

נדרש לחדש הארון עד לקבלת מראה אחיד וללא שריטות.

  1. מתחכך עם המשקוף

הדלת מתחכת עם המשקוף וגורמת לשריטות וקילופים.

 • אמבטיה

 • חדר שני

נדרש לכוון צירים או להחליף דלת.

עלות: 200 ₪

  1. מנעול תקול

 • חדר הורים

עלות: 200 ₪

 1. מסגרות

  1. מסגרות ממ“ד

במכלולי המסגרות בממ“ד נמצאו ליקויים כמתואר להלן:

   1. מלבן דלת הממ“ד לא דופן כראוי.

 

יש לדפנו בדייס בטון, ולחדש צביעה.

עלות: 500 ₪

  1. פרזול דלת ממ“ד רופף

עלות: 200 ₪

  1. לא בוצע ניקוז בחלון ממ“ד

עלות: 100 ₪

 1. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

  1. צינור שרשורי

בוצע צינור שרשורי בשירותי אורחים

 

נדרשלבצע מערכת ניקוז תקינהמצנרתקשיחה.

עלות: 200 ₪

  1. ציפוי אמבט

בציפוי של האמבט בחדר רחצה נמצאו פגמים.

יש לפרק ולהחליף את האמבט.

 

זאת בניגוד לת“י 238 – לפיו נדרש לשמור על האמבט מפני נזקי הובלה, אחסנה והתקנה ע“י המוכר, הקבלן ומי שמתקין את האמבט וכן אסור שיהיו באמבט פגמים שיפגעו בשימוש או בקיימותו ראה טבלה 3.

עלות: 1000 ₪

  1. גימור רובה

חסר גימור רובה סביב אמבט חדר רחצה כללי.

יש צורך במילוי סיליקון דוחה עובש.

 

זאת בניגוד להל“ת (קבועות שרברבות ומחסומים) סעיף 3.1.3 הדורש כי: “…במקרים בהם הקבועה נוגעת בקיר או ברצפה, יהיו שטחי המגע אטימי מים”
ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו “חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו אטימים, חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע בשלמות הקבועה. כל הברגים האומים ושאר אמצעי החיבור יהיו מפלדה מגלוונת, פליז וכד‘”.

עלות: 100 ₪

  1. אביזרי אינסטלציה משופעים באבנית

עלות: 500 ₪

 1. חיפוי קרמיקה/ פסיפס

  1. פגמים באריחים

פגמים באריחים (שברים, סדקים, בועות אויר, כתמים, נקבים, חוסר ו/או עודף זיגוג, שקערוריות, גבשושיות, סימני ליטוש). במקומות הבאים:

 • אמבטיה

נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

 

זאת בניגוד לת“י 314.

עלות: 300 ₪

  1. אריחים בגוון שונה

הותקנו אריחים בגוון שונה ./ במקומות הבאים:

 • מקלחת

נדרש להחליף האריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר החיפוי.

 

זאת בניגוד לת“י 314 – סעיף 3.2 האוסר הבדלים מהותיים בין גווני האריחים.

עלות: 300 ₪

  1. חיתוך סביב צינור/אביזר

חיתוך סביב צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית./ לדוגמא:

 • אמבטיה

נדרש לתקן בצורה מקצועית.

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: “ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל“

וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: “פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע“י עיצוב חורים באריחים בעזרת מכשיר מתאים“.

עלות: 300 ₪

 1. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות

  1. מכסים בקופסאות חשמל

טרם הורכבו מכסים בקופסאות חשמל בקירות וכבלי חשמל בולטים מפני הקיר .

נדרש להשלים.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה ( הספר הכחול ) סעיף 08.
ובניגוד לתקנות החשמל (התקנת מוליכים) משנת 1970 סעיף 42 הקובע כי: “תיבה ואבזר יהיו תקניים ובנויים באופן שיבטיחו את כל אלה או מקצתם לפי העניין… (2) הגנה בפני מגע מקרי בחלקים החיים שבתוכם; (3) אטימה נאותה בפני חדירת גזים, מים, אבק וחומרים מזיקים אחרים, הכל לפי מקום ההתקנה… “.

עלות: 200 ₪

  1. שקע חשמל רופף

שקעי חשמל הותקנו באופן רופף.

יש לשפר את התקנת השקעים וקיבועם כנדרש.

 

זאת בניגוד לתקנות החשמל בדבר התקנת מעגלים סופיים – סעיף 5 (א) – לפיו “ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו…“

עלות: 200 ₪

 1. עבודות טיח וצבע

בטיח הדירה בקטעים מפוזרים נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. תיקוני צבע

נדרש לבצע תיקוני צבע בגמר כל התיקונים.

 

זאת בהתאם לכללי המקצוע.

וכן בהתאם לפסיקה של כב‘ השופט וגנר, בימ“ש השלום בחיפה ת.א. 9604/00 ינקו (ינאי) דב נגד שיכון עובדים בע“מ לפיו: “באשר לצבע הדירה, יש לקבל את טענות התובע כי אומנם בגמר עבודות התיקונים יהיה צורך בצביעה או ליתר דיוק לתיקוני צבע …”

עלות: 2000 ₪

 1. עבודות ריצוף קרמיקה/גרניט פורצלן

 

ברצפת הדירה באזורים מפוזרים, נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. הבדלי גוון – במקלחת

הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף. קיים חשש כי בוצע ריצוף תוך שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות.

נדרש להחליף אריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף.

 

זאת בניגוד לת“י 1555.3 פרק ה‘ הדורש לוודא ולבדוק לפני התקנת הרצפה שמתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 5.1.2.

וכן בניגוד לסעיף 5.1.2 ששם נדרש שכל האריחים יהיו מאותה סדרת יצור, מאותו גוון ומאותה מידת יצור.

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף3.1 ששם נדרש – שהגימור והמראה הכללי של הריצוף יתאים למה שהוזמן.

עלות: 2000 ₪

 1. אלומיניום

  1. מנגנון חלון קיפ בחדר פינתי שבור

עלות: 500 ₪

פניה מהירה