​הפקת דוחות בדיקה תוך 24 שעות
קבלו מידע מקצועי על מגוון ליקויים נפוצים
077-4140034 phone
close
בדק בית במודיעין
ראשי בדק בית במודיעין

בדק בית במודיעין

 1. הדירה כוללת:

סלון ,מטבח ,פרוזדור , שירותים אמבטיה, אזור שירות ,מרפסת אזור שירות ,ממד,חדר הורים ,שירותים הורים ,חדר ילדים,מרפסת סלון ,גינה,מחסן .

 1. קירותיו החיצונים של המבנה מצופים באבן.
 1. לצורך הבדיקה עמדו לרשותי המכשירים הבאים: מד רטיבות, פלס דיגיטלי, מדזווית דיגיטלי, מכשיר לייזר למדידה, גלאי ברזל וצנרת חשמל, מד הפרשי גבהים, מטר.
 1. באופן כללי, חוות הדעת עוסקת בטיב ביצוע העבודות וזאת עפי השוואה למקורות המוזכרים למטה ומתרכזת בעיקר בהיבטים ההנדסיים. חוות דעת זו אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכואלא אם צוינה אי התאמה באופן מפורש.
 1. הבדיקה הנה בעיקרה ויזואלית, לגבי ליקויים שניתן לאתרם בשלב זה ומסתייעת במכשור לאהרסני. יצוין כי ייתכנו ליקויים נסתרים שלא ניתן לאתרם כיום. בעתיד ייתכן ויתווספו ליקויים ו/או נזקים נוספים מעבר למפורט בחוות דעת זו. במקרה כזה, ייתכן וחוות הדעת תעודכן או שיתווסף נספח.

הליקויים שנתגלו בביקורת בדק בית

להלן חוות דעתי הכוללת את ציון הליקויים בדירה, הפתרונות המוצעים לתיקונים ועלויותיהם:

1.רטיבות ואיטום

  1. שירותים אמבטיה – נזילה + איטום לקוי

ממצאים המעידים על רטיבות:

סימני רטיבות בצורת בועות, קילופים ותפרחות בשכבת הסיוד ובשכבת הגימור של הטיח (השליכטה) מעל הפנלים הובחנו בצידו החיצוני של דלת שירותים אמבטיה וגב קיר שירותים אמבטיה שגובל לחדרי שינה (חדר שינה מספר 1 ו 2 לפי תוכנית המכר ) ובמקביל בקיר חדר הורים שגובל לחדר שינה מספר 1.

מדובר בשתי בעיות: האחת, נזילה בצנרת בח‘ הרחצה אמבטיה והשני ,איטום פגום המאפשר למים הנמצאים מתחת לריצוף לחדור אל הקיר ולעבור לחדרי שינה ומסדרון.

וזאת בניגוד לת“י י 1555 חלק 3, (מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה וחיפוי בניינים: ריצוף מרץ 2003) ציטוט:

שכבה לאיטום מעבר מים כלפי מטה

באזורים רטובים כגון: חדרי אמבטיה ומרפסות פתוחות, מטבחים ציבוריים, חדרי

שירותים ציבוריים, מקלחות ומלתחות ציבוריות, תושם שכבת האיטום על גבי הבסיס או על גבי השכבה המשלימה, ותימשך כלפי מעלה עד לגובה המתוכנן של פני הריצוף.

הכנת התשתית להתקנת מערכת איטום בשטחים שאינם מקורים תתאים לנדרש בתקן הישראלי תי 1752 חלק 1. התקנת מערכת איטום עשויה יריעות ביטומניות בשטחים שאינם מקורים תתאים לדרישות התקן הישראלי תי 1752 חלק 2. התקנת מערכת איטום מחומרים אחרים תתאים להוראות המתכנן והיצרן.

לסיפי פתחים המחברים משטחים מרוצפים באזורים לא רטובים עם משטחים באזורים

רטובים, כגון: מרפסות, גגות וחדרי רחצה, יתוכנן מעבר מדורג או אחר, לשם מניעת מעבר מים מהאזור הרטוב לאזור הלא רטוב.

פרטים ודוגמות הנוגעים למעברים בין משטחים מרוצפים באזורים לא רטובים למשטחים מרוצפים במרפסות ובגגות ראו בתקנים הישראליים תי 1752 חלק 1 וחלק 2.

ומנוגד לת“י 1547 חלק 13 (פרטי איטום), סעיף 2.1.3, ציטוט:

דרוש:

 1. חשיפת הצנרת באזור הנל, זיהוי מקור הנזילה ותיקונו.

2.בגמר תיקון הנזילה נדרש לבצע בדיקת לחץ מים לצנרת הספקת מים ובדיקת לחץ אוויר לצנרת ניקוז עפי תקן ישראלי 1205.6, נספח ג‘ (בדיקת אטימות).

3.פירוק הריצוף, חשיפת האיטום ותיקונו.

4.בגמר התיקונים יש לבצע בדיקת הצפה לאיטום בחהרחצה.

5.מחוץ לחהרחצה יש לפרק אריחים ולהחליף את החול הרטוב עד לאזור בו מתגלה חול יבש.

עלות: כולל תיקוני טיח, קרמיקה וצבע 12000 ₪

  1. חלון

דווח על חדירת רטיבות במוקדים הבאים:

חלון (ויטרינה ,דלת יציאה למרפסת מהסלון ) בסלון.

חלונות חדר שינה.

דלת יציאה למרפסת מחדר הורים (ויטרינה ) .

וזאת בניגוד לתי 4068.1 (חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום דצמבר 1998), סעיף 4.1, ציטוט:

ומנוגד לתקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32, ציטוט:

קירותיו החיצוניים של בניין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ.

חדירת הרטיבות נובעת מחוסר באיטום בין מסגרת החלון לקיר וחללים לא מבוטנים מאחורי המסגרת.

בצורת עבודה נכונה מתבצע איטום (ע“י יריעות EPDM לדוגמא) על גבי קיר הבטון והמשקוף העיוור – וזאת לפני חיפוי האבן החיצוני בגליף החלון (גליף הוא הכינוי לצד הקיר שעליו מקובע החלון).

דוגמא לאיטום תקין:

דרוש:

1. פירוק החיפוי והמסגרות סביב החלון, מילוי חללים, אטימה עי יריעות EPDM עפי פרט מאושר של יועץ איטום וחיפוי מחדש.

2. אטימה מושלמת סביב אדני החלונות.

3. בגמר התיקון יש לבצע בדיקת המטרה על גבי החלונות.

4.בטיח שניזוק הסרת שכבות הטיח וטיוח מחדש על פי תי 1920, חלק 2. צביעת הקירות שניזוקו בשלמותם למניעת הבדלי גוון וצבע.

עלות: 4,000 ₪

1.3 מצע מתחת הריצוף

אחוז גבוה של רטיבות נמדד ברצפה חדר הורים קרוב לויטרינה .

ממצאים המעידים על רטיבות :

תכולת רטיבות במצע הריצוף הגורמת לנזקים שהובחנו הנה בהכרח גדולה באופן משמעותי על הנדרש בתקן.

עפ“י ת“י 1555 חלק 3 (2003) ,סעיף 2.1.4 לריצוף קרמיקה בבניינים :

אגרגאטים תכולת הרטיבות של חול לתשתית (אחוזים במשקל לפני השימוש) לא תהיה גדולה מ-6% בבדיקה מעבדהבייבוש בטמפרטורה גבוהה מ-105 מעלות צ‘.הערה:לעריכת הבדיקה לתכולת הרטיבות באתר אפשר להשתמש בשיטות אחרות, בתנאי שאפשר לקבל נתונים שקילים בבדיקה במעבדה.

לקבלת נתונים מדויקים יותר לרמה לחות של מצע יש לבצע בדיקה ע“י מעבדה מאושרת, לדוגמה של מכון התקנים .

כמו כן, הערה להלן ניתן לבדוק ולקבל נתונים שקילים גם בהתאם להגדרות בת“י 1629(1998) בדף 8 סעיף 2.2.2

בהערה (10) :

תכולת הרטיבות של חול שפיך קטנה מ– 6%

כלומר ,על החול להיות שפיך.

דרוש:

 

1.יש לבצע בדיקה מקיפה לאיתור הנזילה – כולל שימוש בציוד לבדיקה מסוג זה (מכשור אקוסטי לזיהוי נזילות ,בדיקת לחץ ,צילומי אינפרא – אדום וכו‘) .לאחר איתור הנזילה / בעיית איטום , יש לאטום כראוי ,ולבצע את התיקונים הדרושים .תיקון הנזילה יכלול ,במידת הצורך ,תיקון צנרת ,ריצוף, טיח וצבע.

יצוין כי במידה והדבר לא יתוקן לאלתר תתפשט הרטיבות מתחת לריצוף עד למצב בו יידרש להחליף את כל הריצוף באזור הנרחב . כמו כן תתרחב עליית מים קפילרית מעל פנלים ותיצור עובש .בנוסף ,המצע הרטוב פוגע באופן משמעותי בבידוד התרמי ברצפה וגורם להתקררות הביתבחורף.

 

6.החלפת הריצוף והמצע באזור הנל.

הבהרה: התייבשות טבעית דרך הפוגות והקירות תיקח זמן רב ותגרום להתפתחות נבקנים הגורמים לעובש בנוסף להתנפחויות בקירות וסימני תפרחת בלתי אסתטיים בריצוף.

7.טיח שניזוק – הסרת שכבות הטיח וטיוח מחדש על פי תי 1920 , חלק 2 (מערכות טיח באתר אוקטובר 2002 ).וצביעת הקירות שניזקו בשלומותם למניעת הבדלי גוון וצבע.

עלות: 8,000 ₪

עלות במידה ותידרש החלפת הריצוף בכל הדירה : 30000₪

  1. איטום בחיבור קופסאות אינסטלציה לריצוף.

למניעה מחלחול מים מתחת לאריחי ריצוף .

דרוש: לאטום עם חומר גמיש (סיקה) מרחק בין קופסא ואריח.

עלות: 200 ₪

  1. איטום סביב צינור גז במרפסת .

למניעה מחדירת מים אל תוך הדירה ,יש לאטום מסביב לצינור גז במרפסת עם חומר איטום גמיש (סיקה).

עלות: 100 ₪

  1. איטום סביב חור עבור מעקה בקופינג מרפסת .

למניעה מחדירת מים אל תוך קומה תחתונה ,יש לאטום מסביב לחור עבור מעקה בקופינג במרפסת עם

חומר איטום גמיש “סיקה” .

עלות: 100 ₪

  1. סימני רטיבות בתקרה שירותים הורים .

האיטום בגג בוצע באופן לא תקני כתוצאה מכך גורם לחדירת מים אל תוך הדירה .

דרוש : לתקן ולבצע בדיקת הצפת מים למשך 72 שעות .

עלות: 2000 ₪

  1. תיקונים לא מקצועים במרפסת סלון.

בוצע תיקונים במערכת איטום במרפסת סלון באופן לא מקצועי שמאפשר לחדירת מים לקומה תחתונה .

דרוש : לתקן ולבצע בדיקת הצפת מים למשך 72 שעות .

עלות: 1800 ₪

  1. איטום סביב לצינור “4 במעקה מרפסת וגג.

דרוש : לאטום עם חומר איטום גמיש “סיקה” מסביב לצינור “4 למניעת חדירת מים אל תוך קומה

תחתונה.

עלות: 200 ₪

סהכ העלות לפרק זה – 28400 ₪

 1. טיח, שפכטל וצבע

  1. גמר לקוי

באזורים פזורים התגלה גמר לקוי מתבטא באופן כללי בריבוי חספוסים, תיקונים, גבשושים ועקמימות אלא אם מצוין אחרת.

להלן דוגמאות לליקוי:

 • קירות ממד , סלון ,חדרים.

 • מעל חיפוי קירות בחדרי רטובים בשירותים הורים ואמבטיה יש גלים וגבשושיות .

 • תיקוני שפכטל וצבע אחר גמר טיפול בבעיה רטיבויות בהדירה מעל פנלים .

 • סטייה בקירות במיוחד בסלון ופינת אוכל .

 • עיבוד סביב דלת כניסה לא טוב, בחוץ מעל הדלת בוצע תיקון לא מקצועי בטיח,יש לשפר רמה הגימור.

 • טיח סביב לדלת כניסה מבפנים גלי וגבשושי ,יש לתקן.

 • טיח בתקרה מבואת הכניסה לא סטטי.

 • תיקוני טיח ושפכטל במרפסת אזור שירות ,בתקרה מרפסת אזור שירות.

 • קו ניפגש בין קירות ותקרה לא ישר.

 • גבשושים וגלים סביב לדלת חדר ילדים מבפנים.

 • יש לעבד טיח סביב לאביזרי חשמל בכל הדירה.

 • יש לעבד טיח סביב לאביזרי ממד בממד כהלכה.

 • גליף חלון שירותים הורים באזור שירות לא ישר ,יש ליישר.

 • עיבוד טיח סביב לחלון ממד,יש לשפר.

 • לשפר רמה גימור טיח בחדר ארונות.

 • במעקה גג ,בוצע רק טיח שחור ,יש לבצע שליכט ולצבוע .

 • יש לעבד טיח סביב לדלת חדר ארונות וחדר הורים.

 • תיקוני טיח במעקה בנוי במרפסת .

 • אזור שירות ,רמה גימור טיח סביב לנקמים וניקוז נמוכה ,לשפר רמה גימור ולצבוע מחדש.

 • טיח סביב ללוח חשמל ותקשורת לא מתאים ,לעבד.

 • חסר מכסה רשת (גרילים) עבור מזגנים בהנמכת תקרת גבס ,להרכיב ולבצע תיקוני שפכטל וצבע .

 • להרכיב מכסה על פתחי ביקור בהנמכת תקרה .

וזאת בניגוד לת“י 1920 חלק 2 (טיח: מערכת הטיח באתר אוקטובר 2002) סעיף 3.1 לפיו:

המראה של מערכת הטיח גימור הטיח וגוונו יתאימו למוזמן. במערכת טיח המיועדת לגימור בשכבת צבע בלבד, לא יראו סדקים שעוביים גדול מ– 0.3 ממ.”

מדובר בפגם אסתטי בולט לעין. להלן פסק דין בעניין זה:

ערכאה: בית המשפט המחוזי בתל אביביפו

הליך: אז‘ 001494/97

תאריך: 24/08/03

השופטים: דרגבריאל קלינג, סגן נשיא

6. הטיעון כי אין פיצוי על פגם אסתטי, פגום מעיקרו. טיעון הנתבעים (בע‘ 43 לסיכומי הנתבעת מס‘ 2) כי אין גבול או מבחן לאסתטיקה“, עשוי להתקבל כאשר מדובר בעניינים של טעם שבהם עשויות דעות להיות חלוקות, כמו למשל צבעם של קירות. אך דרכם של בתי משפט לפצות בעלי דין על ליקויים רבים שכל כולם אסתטיים כמו טיח שאינו ישר או כתמים בריצוף. הנתבעים חוזרים ומסתמכים על דברים שנאמרו בעא 4445/90 עמיגור (ניהול נכסים) בעמ נמאיוסט, תקעל (94(2)) 674. אכן נאמר שם בפיסקה 12…

דרוש: הסרת שכבת הגמר, תיקונים בשכבה התחתונה, וטיוח חדש על פי ת“י 1920, (טיח: מערכות הטיח באתר אוקטובר 2002) חלק 2 והמפרט הכללי.

דרוש לפרק זה: בגמר התיקונים נדרשת צביעת החללים,בהם בוצעו תיקונים, בשלמותם למניעת הבדלי גוון.

סהכ העלות לפרק זה (לכל הסעיפים הנל)-9000 ₪

 1. חיפוי חוץ

  1. כללי

קירות החוץ של הבניין מחופים בלוחות אבן טבעית.

כיום לא ניתן לבדוק את טיב עבודות החיזוקים של חיפוי אבן לקירות החיצונים וטיב האבן. לאור הניסיון המר של נפילות בחיפוי אבן ופגיעה בנפש בארץ מן הראוי לספק לדיירים אישור רשמי של מעבדה מורשית לתקינות חיפוי האבן.

  1. ליקויים באבן

במרפסתהתגלו הליקויים הבאים:

 • חורים וסדקים באבני חיפוי הבית במקומות פזורים.

 • גימור כוחלה בחזית הבניין בוצע באופן לא מקצועי ,כוחלה נסדק בהרבה מקומות ומתפוררת.

 • גימור כוחלה בגליף חלונות בוצע באופן לא מקצועי ,גורם לחדור מי גשם בתוך דירה.

 • יש לאטום עם חומר גמיש (סיקה) כל הקוי החיבורים בין שתי קירות מחופה באבן.

 • קופינג שבור במעקה מרפסת ממול לדלת יציאה מחדר ,לפרק ולתקן.

 • החוזק אבן לא מתאים יש לקבל אישור על חוזק אבן ממעבדה מוסמכת לבדיקת חוזק אבן.

 • אבן שבורה סביב לברז גן במרפסת סלון ,לפרק ולהחילף.

 • אבני קופינג בגוונים שונים ,לא מתאים .

 • אבן שבורה בשורה שמונה מעל רצפה מרפסת בקיר עם ברז במרפסת סלון ,לפרק ולהחליף.

 • השלמת כוחלה בחזית הבניין.

 • גליף חלון שירותים חדר הורים עקום ,לפרק ולתקן.

במשך הזמן בעקבות תהליכי בלייה (שמש, UV ועוד) מתרחבים ומעמיקים החורים, השברים והסדקים. אי לכך ראוי היה למיינם לפני התקנה.

הליקויים הנ“ל מנוגדים לדרישות ת“י 2378, חלק 1 (לאבן טבעית), סעיף 3.2.1:

כללי

האבן לחיפוי צריכה להיות שלמה, בת קיימא, ללא סדקים (הגדרה 1.3.3) או פגמים אחרים העלולים להשפיע על הקיים, על החוזק ועל המראה שלה.

ניתן לתקן את האבן תיקונים קלים, בתנאי שאושרו על ידי המהנדס האחראי (הגדרה 1.3.10).

והגדרה1.3.3 לסדק:

סדק

מישור הפרדה מלאכותי או טבעי באבן, שרוחבו גדול מ– 0.2 ממ, או שאורכו גדול מרבע ממידת הצלע הקצרה של האבן, והמגיע לשפת האבן.

ופרק ד–דרישות תפקיד כלליות:

מראה הקיר

מראה הקיר המוגמר, לרבות המישוריות, גון האבנים ומראה המישקים, יתאימו לדרישות המתכנן.

ומפרט 378 משנת 1994:

ח. אבן נסורה בלתי מעובדת (“למיע“)-פני האבן חלקים ונקיים מכל סימני מסור, אלא אם צוין אחרת, ללא כתמי חלודה וכדומה. היא משופשפת ומלוטשת באבן קרבורונדום בליטוש מכני. ליטוש אחד מבוצע במפעל וליטוש שני באתר לאחר שהוכנו המישקים לכיחול, אך בטרם בוצע הכיחול עצמו. הליטוש נעשה על פני כל השטח.

עלות: 5000 ₪

  1. אף מים

ברוב החלונות הדירה ,לא קיים אף מים בסף העליון של חלון .

תפקידו של אף מים הוא למנוע ממי הגשם להיכנס לכוון הבית ובכך להרטיב וללכלך את חשפי החלונות.

יש לבצע אף מים עי חריץ בחשף עליון של חלונות.

עלות: 1,800 ₪

 

  1. ניקיון אבן

יש לכלוך על האבן במרפסת בקומה עליונה.

יש לנקות לכלוך על אבנים במרפסת .

ניקיון אבני קופינג במרפסות סלון וחדר שינה .

עלות: 1200 ₪

 

סהכ העלות לפרק זה– 8000 ₪

 1. ריצוף וחיפויים

  1. מרצפות פגומות– קרמיקה

סוג הריצוף: קרמיקה/פורצלאן.

התגלו פגמים באריחים המתבטאים בשברים בציפוי או בפאות ו/או סדקים אלא אם כן מצוין אחרת. להלן דוגמאות:

בחדר הורים סמוך לויטרינה אריחים פגומים בפינה שמאלי ,להחליף.

אריחים פגומים בסלון.

אריח פגום במטבח.

חיתוך קרמיקה סביב לטוש ,לא מתאים.

חיתוך סביב לקופסא ביקורת לא מתאים.

חיתוך בדופן אמבטיה לא מתאים.

להשלים ריצוף מרפסת סלון כולל פנלים.

החיתוך קרמיקה סביב לנקזים במרפסות לא מתאים.

פנלים פגומים בסלון.

לבצע חיפוי קרמיקה במטבח.

על פי תקן ישראלי 314 (2004)– אריחי קרמיקה לחיפוי קירות וריצוף

נדרש כי אריחי קרמיקה יעמדו בין היתר בדרישות הבאות (הסעיפים הרלוונטיים):

מספר סידורי

טיפוס הפגם

הפגמים המותרים באריח אחד

סוג א

סוג ב

במנת אריחים מסוג א

במנת אריחים מסוג ב

1

שטח מקסימלי של שברים בפני האריח בפינות (ממר)

2

5

12

2

שברים או שקערוריות (א) במקצועות, בצידם הנראה לעין בפני האריח (ב) (ג)

ברוחב 0.6 ממ, מקסובאורך כולל של 10% מקסמהיקף האריח

ברוחב 1.5 ממ, מקסובאורך כולל של 10% מקסמהיקף האריח

6

כתמים (א) (ז)

כתם אחד (ו), שקוטרו 0.6 ממ, מקס

3 כתמים (ו), שקוטר כל אחד מהם 0.8 ממ, מקס

2 כתמים (ו), שקוטר כל אחד מהם 2.0 ממ, מקס

7

נקבים(א) (ז)

בפני האריח

0

1 (ו), שקוטרו 0.8 ממ, מקס(ח)

במקצועות

2 (ו), שקוטר כל אחד מהם 0.6 ממ, מקס

3 (ו), שקוטר כל אחד מהם 0.8 ממ, מקס

11

גבשושיות (א)

2 (1), שקוטר כל אחת מהן 0.6 ממ, מקס

3(1), שקוטר כל אחת מהן 1.0 ממ, מקס

2(1), שקוטר כל אחת מהן 2.0 ממ, מקס

 

סימני ליטוש הנראים לעין או הניתנים למישוש, או אזורים ללא ליטוש (ג)

0

0

מותרים

13

מספר מקסימלי של טיפוסי פגמים

2

4

4

סעיף 3.2 של התקן הנל דורש כי:

       1. לא יהיו באריח שום פגמים שאינם מהטיפוסים המתוארים בטבלה הנל.

       2. מספר הפגמים ומידותיהם לא יהיו גדולים מהנקוב בטבלה הנל.

       3. מספר טיפוסי הפגמים באריח אחד לא יהיה גדול מהנקוב בטבלה הנל.

דרוש: החלפת האריחים הפגומים ושבורים .

עלות: 2,000 ₪

  1. התקשרות האריח למצע

בבדיקה בהקשה על גבי ריצוף הדירה התגלו אריחים בעלי צליל חלול ברחבי הדירה. הצליל החלול הובחן ביותר מ– 80% משטח האריח.

בנוסף, נצפתה רובה מתפוררת באזורים פזורים בדירה עקב תזוזות האריחים.

זאת בניגוד לתי 1555 חלק 3 (מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף מרץ 2003) לריצוף קרמיקה, ציטוט:

בדיקה בהקשה

לפני מילוי המישקים בודקים באמצעות הקשה את מידת ההידבקות של האריחים לחומר ההדבקה.

הבדיקה והדרישה יתאימו למפורט בתקן ישראלי תי 1555 חלק 1.

ותי 1555 חלק 1, סעיף 5.2.1.5, ציטוט:

בבדיקה בהקשה לא ישמע צליל חלול ביותר מ– 15% משטח האריח.

צליל חלול מעיד על חוסר בטיט או חומר הדבקה וישנו חשש כי אריחים אלו יתנתקו או ישברו בעתיד כפי שכבר הובחן.

כאשר מדובר על אריחים המשמיעים צליל חלול ברוב שטח האריח, הדבר מעיד על בעיית התקשרות חריפה של האריח אל המצע. מומלץ לבצע בדיקת שליפה עפ“י ת“י 1555 חלק 1.

מניסיוני, כאשר קיימת בעיית התקשרות מסוג זה, מחריפה הבעיה במשך הזמן וגורמת לאריחים להתנתק כתוצאה מעומסים, תזוזות המבנה וזחילה של מצע החול.

יצוין, כי הליקוי מהווה ליקוי בטיחותי.

–בחיפוי קרמיקה חדרי רטובים ,חלול

– אריחים בסלון חלולים.

– אריחים חדר הורים חלולים.

דרוש:

החלפת האריחים המתנתקים והאריחים בעלי צליל חלול , השבורים והשרוטים (סעיפים 4.1-4.2 ) (כ– 30% משטח הדירה) תדרוש כמות גדולה של אריחים מאותה סדרת ייצור שלא סביר כי תימצא. אי לכך נדרש להחליף את כלל האריחים בדירה.

פנלים של פרקט בחדר בקומה שניה וחדר קומה ראשונה מתנתק מהקיר, יש להדביק כמו שנדרש.

אריחים קרמיקה ברצפה חדר אמבטיה חלול

עלות: 12מר x 550 ₪/מר – ( לפי מחיר יסוד של 150 ₪ למר) 6600 ₪

  1. הפרש גבהים בין אריחים

במקומות הבאים התגלה הפרש גבהים מעל המותר בין אריחים סמוכים:

 • בסלון, מבואת כניסה ומטבח ,בוצע ריצוף במטבח עם שיפוע של .0.2%

זאת בניגוד לתי 789 (סטיות בבניינים – סטיות מותרות בעבודות בנייה יולי 2003), טבלה 3, לריצוף קרמיקה:

ות“י5566 חלק 2 לריצוף אבן:

דרוש: פירוק האריחים הנל וביצועם באופן מפולס עפי תי 789..

עלות: 2,800 ₪

  1. מישקים בין אריחים

 1. שחיקה וסדקים

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3 (מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף מרץ 2003) סעיף 3.1, ציטוט:

מילוי המישקים יהיה אחיד וללא חללים

דרוש: הסרת מילוי המישקים באזורים הנ“לוביצוע חדש על פי ת“י 1555 חלק 3 לריצוף קרמיקה ות“י 1661 לחומרי מילוי למישקים.

עבודה רובה בוצע בכל הבית באופן לא מקצועי .

רובה נסדקת ומתפוררת במיוחד במרפסות .

דרוש:

לפתוח פוגות ולבצע רובה מחדש.

עלות: 3800 ₪

 1. מישק הפרדה בין אלמנטים

באזורים רטובים (כגון חדרי רחצה, מרפסת) לא בוצע מישק הפרדה גמיש בקו התפר בין ריצוף לחיפוי.

הליקוי נוגד לתי 1555.3:

דרוש: יישום מישק התפשטות בהתאם לתי 1555 חלק 3.

עלות: 500 ₪

  1. חיפוי פנים

 1. סטייה מהמישוריות

אריחים בולטים או שקועים מהמישור התגלו בחיפוי קירות:

חדר רחצה אמבטיה ,אריחים בדופן אמבטיה ובחיפוי קירות חדר אמבטיה יש סטייה מהמישור .

חפוי קירות בשירותים הורים ושירותים אורחים בוצה באופן לא מקצועי ,יש הרבה שקיעות ובליטות מהמישור .

בשירותים אמבטיה החיבור בין דופן אמבטיה ו ניאגרה לא אסתטי ,לפרק ולבצע חיפוי מחדש.

מכיוון שהתקן לחיפוי פנים נמצא בהכנה, ניתן להסתפק בדרישה כפי שהיא מופיעה לחיפוי חוץ בתי 1555 חלק 1 “מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה – חיפוי חוץ“.

דרוש: פירוקמקומי כ – 12 מ“ר לרבות פירוק וביצוע מחדש, מקלחון ודופן אמבטיה.

עלות: 6,400 ₪

  1. אריחים רזרביים

לדיווח המזמין סופק 1 קרטון אריחים נוספים (רזרבה).

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3, (מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף מרץ 2003) סעיף 2.2.11 לריצוף קרמיקה, נדרש לספק לדייר אריחים נוספים (רזרבה) למטרות תחזוקה. מקובל להשאיר כ– 2% אריחים נוספים מכל סוג לדייר. ציטוט:

כמות האריחים.

האריחים יסופקו במידת ייצור (הגדרה 1.3.14) אחידה לאותה סדרת ייצור, לאותו דגם ואותו גוון.

בעת ההזמנה יובאו בחשבון פחת האריחים בתהליך הריצוף ושיקולי תחזוקה ויוזמנו אריחים נוספים, שיימסרו על ידי הקבלן למשתמש בעת מסירת המבנה, לצורך ביצוע תיקונים בעתיד.

דרוש: לספק אריחים נוספים מכל סוג בכמות של 2% מכל סוג אריח בריצוף ובחיפוי.

עלות: 1,000 ₪

  1. החלקה

עפי תקנות התכנון והבנייה, סעיף 3.1.2.9, על אריחים באזורים שונים בבניין לעמוד במקדם התנגדות להחלקה, ציטוט:

תי 2279 (התנגדות להחלקה לאריחים) דורש דרגות התנגדות החלקה שונות לפי מיקום (חדרי רחצה, מרפסת, מדרגות וכו‘). לא ניתן לדעת מהי דרגת התנגדות ההחלקה ללא קבלת מפרט יצרן הקרמיקה. יש לספק לדיירים אישור שהריצוף סופק בהתאם לדרישות התקן הנל בכל מקום שהתקן מציין דרגת התנגדות החלקה ובמקומות שהתקן לא מפרט נדרשת התנגדות להחלקה של 0.5 כמפורט בתקנות התכנון והבנייה לעיל.

ותי5566 חלק 2 לריצוף אבן:

  1. שיפוע לא תיקני במרפסות

במרפסת ממול סלון ,אין שיפוע תיקני .

ריצוף במרפסת בוצע בשיפועים לא תקינים לכיוון פתחי הניקוז והדבר מונע ניקוז תקין וגורם להצטברות שלוליות מים.

במרפסת סלון מים עומדים ,שיפוע לא תיקני.

יש לפרק את מלוא הריצוף ולרצף מחדש כיאות.

זאת בניגוד לתי 1555 חלק 3 – סעיף 3.2 –שבו נדרש שפני הרצפה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון כאשר בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם השיפוע הנדרש יהיה מינימום 1%, לכיוון פתחי ניקוז.

עלות כולל פירוק ,פינוי ולרצף מחדש 8500 שקל

סהכ העלות לפרק זה – 31600 ₪

 1. דלתות

  1. דלת (ויטרינה) למרפסת

 1. פילוס אגף

ויטרינה בסלון אינה מפולסת ,לא נסגרת טוב (המנעול לא מתפקד )

בחדר הורים ,ויטרינה (דלת יציאה ) למרפסת לא מפולס טוב ,לא נסגרת.

דרוש: פילוס דלת ותיקון מנעול.

עלות : 600 ₪

  1. פגמים באלומיניום

במקומותהבאים נצפו פרופילי אלומיניום עם פגמים:

 • מכסה ארגזי תריס פגומה

 • הרכבת ויטרינה בוצע באופן לא תיקני ,הברגים לא מתאימים ומרחק בין בורג לבורג מעל 50 ס“מ.

 • רצועה תריס בחדר לא ישר ,לתקן.

 • לא סופק פינות מגן עבור חלון ממ“ד ,יש לספק ולהרכיב.

 • סף אלומיניום מנותק בחדר הורים ברצפה,לפרק ולהרכיב חדש.

 • מכסה ארגז תריס בסלון לא מורכב טוב.

 • סימני חלודה על ארגז תריס בסלון.

הליקוי מנוגד לת“י4402.2 (פרופילי אלומיניום: גימור הפרופילים, דצמבר 1998), ציטוט:

דרוש: החלפתהפרופיל שרוט ומכסה ארגז תריס ותיקון וכיוון דלתות יציאה וחלונות אלומיניום.

עלות: 1000 ₪

  1. אגף דלת

 1. פגמים

באגפי הדלתות הבאים התגלו פגמים המתבטאים בקילוף הציפוי, בשברים, שקעים או בליטות אלא אם כן מצוין אחרת:

 • באופן כללי יש לכוון את הדלתות עץ בכל בית.

הדבר מנוגד לת“י 23 חלק 1, סעיף 2.12.1, ציטוט:

פגמים חזותיים

בודקים אם מצויים בפני הציפוי פגמים אלה: טביעות אצבעות, כתמים זרים, מריחות צבע, חוסר אחידות בגוון שאינו נובע מטיב העץ ומגונו, חלקים זרים, שריטות וקילוף.

ות“י 23חלק 3, סעיף 3.4.2.2 (א), ציטוט:

פגמים חזותיים

בבדיקה ממרחק 2 ממהדלת, לא ייראה בציפוי אף אחד מהפגמים המתוארים בסעיף פגמים חזותייםבתקן ישראלי 23 חלק 1, ולא תראה היפרדות של הציפוי במקצועות הדלת.

דרוש: תיקון.

עלות: 200 ₪

 

 1. מרווח בין אגף למזוזת המלבן

מלבן דלתשירותים אמבטיה לא מפולס טוב ודלת חדר.

מלבן דלת חדר לא מורכב טוב ,לא נסגרת דלת טוב.

דרוש: פירוק והרכבת אגף חדש מפולס.

עלות : 200 ₪

סהכ העלות לפרק זה– 2000 ₪

 1. חלונות ותריסים

  1. מחסומי רוחות

חסרים מחסומי רוחות בתחתית ארגזי תריסים בכל החלונות.

ע“פ ת“י 15009.2 סעיף 3.6.1 (1997),לא יעלה מרווח על 1.5 ס“מ באופן שיהיה סגור באמצעות זווית אלומיניום הכולל מברשת כדי לצמצם את המרווח עד פני התריסים

לאטימה מפני חדירת רטיבות ולמניעת חדירת חרקים ומזיקים פנימה.

חשוב לציין שביצוע סגירה ע“פ דרישות תקן יפתור גם חלק מבעיות פיח בדירה.

בנוסף לכך לא הודבקו חומרי בידוד על הדפנות של ארגז התריס ולא כפי הדרישה בת“י 1509.2 סעיף 3.6.3 (1997):

“יחידת הארגז תהיה מבודדת תרמית. הבידוד התרמי של יחידה יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת“י 1045 חלק 1 (לדוגמה: לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול (עם כיסוי)…ושעוביים 16 מ“מ לפחות),למעט בשטחי המגע בין הבידוד התרמי לבין הגלגלים או המסבים של מנגנון הגלילה, ולמעט מקום כניסתו של הסרט לתוך הארגז“.

  1. אטמים

חסרים אטמים בחלונות.

1. ת“י 1068 חלק 1 “חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה“, סעיף 201 על–פיו מבנה וגימור

החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון–תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת“י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על–ידי פקקים מתאימים.

2. ת“י 4068 חלק 1 “חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום“, סעיף 5.1 “תכנון ההתקנה” על–פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות

ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

דרוש: לתקן לפי הנחיות תקן.

עלות: 2,200 ₪

סהכ העלות לפרק זה– 2200 ₪

 1. אינסטלציה וניקוז

  1. בדיקות עבור איתור בעיה רטיבות בדירה.

יש לציין דרוש לעשות בדיקת לחץ מים במערכת אינסטלציה (מים חמים וקרים) עקב סימני רטיבויות מעל פנלים בחדרים ומסדרון ואחוז רטיבות גבוה בריצפה שנמדד עם מכשיר מד רטיבות.

עלות: 2,500 ₪

  1. שירותים מקלחון ,קופסא ביקורת בצינור ורטיקאלי ,לא אסתטי .

יש לתאם את הקופסא ביקורת עם מישור החיפוי קרמיקה ולכסות אותו אסתטי.

עלות :200 ₪

  1. הרכבת כלים סניטרים במטבח ,חדרי רטובים.

דרוש : להשלים הרכבת כלים סניטריים בדירה.

עלות : 2800 ₪

  1. חיבור דוד במערכת אינסטלציה באזור שירות .

דרוש : לחבר את הצינורות לדוד באזור שירות .

עלות : 100 ₪

סהכ העלות לפרק זה– 5600 ₪

 1. חשמל

  1. לוח חשמל

לוח חשמל לא מושלם.

נדרש להשלים פסים מ P.V.C במקומות החסרים.

זאת בניגוד למפרט 165 (תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל) סעיף 4 .

עלות: 100 ₪

8.2 סימון

לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל.

יש לבצע סימון הנתיכים.

זאת בניגוד לתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) סעיף 14הקובע כי:
“(
א) מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם.
(
ב) בלוח בעל מבטח ראשי של 100 אמפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם
ההדקים והמוליכים המחוברים אליהם. (ג) כבלים ומובילים המגיעים ללוח, למעט
במיתקן ביתי, יסומנו בהתאם לייעודם. (ד) כל הסימונים יהיו ברורים ובניקיימא.” .

עלות: 100 ₪

8.3 גוף תאורה רופף

נקודות גופי תאורה מותקנות באופן רופף ואינן מקובעות כיאות לתקרה.

שקע בשירותים הורים לא מורכב טוב.

יש לחזק נקודות התאורה כיאות, מפגע בטיחותי.

זאת בניגוד לתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט) – סעיף 5 (א) – לפיו: “ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו…“.

יש להרכיב את אביזרי חשמל בגובה אחיד.

עלות: 200 ₪

8.4 לא מורכב אינטרקום .

דרוש : לספק ולהרכיב אינטרקום.

עלות: 600 ₪

8.5אביזרי חשמל לא בגובה אחיד .

דרוש : ליישר אביזרים בדירה בגובה אחיד.

עלות: 200 ₪

8.6 הכנות חשמל בחזית בניין לא בוצע בגובה אחיד.

דרוש : ליישר את ההכנות בגובה אחיד.

עלות: 700 ₪

סהכ העלות לפרק זה– 1900 ₪

 

 1. דלת כניסה

  1. חסר עינית ומנעול עליון לדלת כניסה.

דרוש: להתקין עינית ומנעול עליון לדלת.

עלות: 400 ₪

סהכ העלות לפרק זה– 400 ₪

 

 1. שונות

10.1 שיפוע לא תיקני במרפסת אזור שירות :

דרוש:

יש לתקן שיפוע לא תיקני במרפסת אזור שירות ולאטום עם סיקה טופ סיל או חומר איטום אחר לפי הנחיה

. הנחיה של יועץ איטום.

לחתוך צינור ולשים מכסה רשת ניקוז מתאים .

עלות: 2,200 ₪

10.2צביעה משקוף דלת ממ“ד לחלון ממ“ד לא מתאים .

דרוש : לצבוע כהלכה.

עלות: 200 ₪

סהכ העלות לפרק זה– 2400 ₪

 1. ניקיון

 1. ניקיון בגמר עבודה

בגמר התיקונים הכלולים בדו“ח זה נדרש לבצע ניקיון כללי בדירה ולנקותה משאריות חומרי בנייה.

 

סהכ העלות לפרק זה– 1000 ₪

8.ריכוז עלויות

סהכ עלות העבודה על פי דוח זה:

92500

עבודות בלתי צפויות (5%)

4625

בקרה ופיקוח מקצועי (10%)

9250

סהכ

106375

מעמ 18.0%

19147.5

סהכ כולל מעמ

125,522

 

הערות:

   1. המחירים הינם העלויות הישירות של ביצוע עבודות התיקונים ואינם כולליםעלויות של עבודות נלוות, כגון פינוי המבנה בעת הביצוע (במידה ונדרש לעשות זאת).

   1. עדכון המחירים נכון ליום עריכת חוות הדעת.

   1. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ מחירונים מקובלים כגון דקללבניה בהיקפים קטנים ועבודות שיפוצים. בנוסף, במהלך עבודות השיפוץ ייתכנו שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים העלולים להשפיע על העלויות.

   1. משך הזמן לביצוע התיקונים הינוכשבועיים.

   1. יש לקחת בחשבון פינוי של הדירה בעת העבודות.

   1. יתכן כי בעקבות בדיקות מעבדה מאושרת בנושא חיפוי האבן, רטיבות מתחת לריצוף כמו בנושאים אחרים בהתאם לנסיבות, היקף עלויות התיקונים שיידרשו יגדל.

   1. במידה ונקבעו ירידות ערך בדוח יש להיוועץ בשמאי מקרקעין לקבלת אומדן.

הנני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון וכי הערכה זו נעשתה עפי מיטב ידיעתי, הבנתי, וניסיוני המקצועי.

זאת חוות דעתי.

19.07.2015

תאריך עריכת חוות הדעת

פניה מהירה