​הפקת דוחות בדיקה תוך 24 שעות
קבלו מידע מקצועי על מגוון ליקויים נפוצים
077-4140034 phone
close
בדק בית בנהריה
ראשי בדק בית בנהריה

בדק בית בנהריה

הנדון: הדירה ברחהאזדרכת 4 נהריה

ליקויי בנייה

חוות דעת מקצועית בעקבות ביקורת בדק בית לנכס

 1. תיאור הנכס ופרטים כלליים
  1. מדובר בדירת מגורים הממוקמת בקומת קרקע במבנה מגורים בן -5- קומות.
  2. חוץ המבנה חיפוי טיח /אבן.
  3. הדירה/הבית כולל/ת: חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, 4 חדרי שינה (אחד מהם ממ”ד), 2 חדרי רחצה, שירותי אורחים וגינה.
  4. לנכס חניה אחת חיצונית (לא מקורה).
  5. לפי בדיקה ויזואלית נראה כי הנכס \ הבניין שבו נמצא הנכס \ נבנה בשיטה קונבנציונלית.
  6. ללא בדיקות מדגמיות לא היה ניתן בעת ביקורי להבחין בטיב החומרים שמהם נבנה שלד המבנה.
  7. במידה והוצגו תכניות עבודה של המבנה היה אפשר להבחין יותר בנושא.
  8. במועד ביקורי הנכס מחובר למערכת מים , מחובר חשמל \ תקשורת \ גז וכו’.
  9. החקר נערך אחרי קבלתו מקבלן המבצע.
  10. עפ”י המידע שנמסר לי – בנכס לא בוצעו שינויים קונסטרוקטיביים ו/או אחרים מהתכנית המקורית.
  11. מסמך זה משמש כייעוץ בלבד לפני רכישת הנכס הנדון ואינו עוסק בחקר (תאור) של רכוש משותף של המבנה ו\או של השכונה ו\או הסביבה הקרובה של הנכס.
  12. המסמך אינו מתייחס להתאמות בין מצבו הפיזי של הנכס לבין הרישומים ברשויות שונות כגון עירייה, טאבו, מועצה מקומית \ אזורית, מנהל מקרקעי ישראל וכו’ ולבדיקת חישובים סטטיים של המבנה, סיבולת ועמידות המבנה ברעידת אדמה, מדידות טכניות כגון מדידת קרינה , רמת בידוד תרמי ואקוסטי, גז רדון , עבודות מודד מוסמך וכו’.
  13. החקר ערוך עפ”י דרישות תקנים (ישראל), תקנות ו/או מסמכים אחרים רלוונטיים שהיו בתוקף בעת ביקורי בנכס הנדון.
  14. החקר מתאר את מצב הנכס וליקויים הקיימים במועד הביקור. ייתכן שבעתיד יתגלו ליקויים נוספים ו/או יופיעו סדקים ו/או רטיבות ו\או מפגעים תרמיים ואקוסטיים ואו תקלות במערכות אינסטלציה, חשמל וכו’ בנכס אשר לא קיימים במועד הביקור ויכולים להופיע בעת מגורים ו\או בשימוש מתמשך במערכות הנכס, ו\או ליקויים הנסתרים ע”י החפצים או רהיטים וכו’ ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו. חוות הדעת אינה מהווה אחריות לנזקים (ליקויים, אי התאמות וכו’) שיתגלו ו\או יחמירו בעתיד.
  15. לחקר מצורפים צילומים שצולמו במהלך ביקורי בנכס הנדון.
  16. לא הוצגו בפניי בעת ביקורי בנכס המסמכים הבאים:
   1. תכנית המכר של הנכס.
   2. מפרט הטכני של הנכס.
  17. הבדיקה אינה הרסנית, ויזואלית בעיקרה תוך שימוש במכשירי מדידה מקובלים בענף (פירוט – ראה סעיף 8 לדו”ח)
  18. החקר נערך בהתאם לממצאים שהיה ניתן לקבוע בזמן ביקורי ועל סמך מסמכים שהוצגו בפני בעת ביקורי בלבד.
  19. על פי חוק מכר (דירות) על הקונה להודיע למוכר על אי התאמות: (חוק המכר, תשל”ג 1973)
 1. יציבות המבנה

בעת ביקורי לא אותרו סדקים, שקיעות, תזוזות ו/או ממצאים אחרים בקירות והתקרות של הנכס הנבדק (ו\או ובחלקים אחרים של המבנה שבו נמצא הנכס ) המעידים על תזוזה או שקיעת רכיבי המבנה או על אי יציבותו. במידה והוצגו תכניות עבודה רלוונטיים של המבנה היה אפשר להבחין יותר בנושא.יש לציין שבלי בדיקות מדגמים ובדיקת מעבדה מאושרת לא ניתן לבדוק טיב החומרים שמהם נבנה שלד המבנה.

מומלץ לבצע בדיקה תקופתית לשלד המבנה על ידי מהנדס המומחה בתחום בתדירות הנדרשת.

 1. סטיות ואי התאמות

לא הוצגו בעת ביקורי תכניות בקשה להיתר הבניה המאושרות לכן לא היה ניתן לקבוע בוודאות האם קיימות סטיות ו/או אי התאמות חריגות במבנה. סטיות אל מול תקנות / הנחיות לתכנון / תקנים ומפרטים אחרים יוצגו בהמשך.

  1. רוחב מינימאלי של פרוזדור בבניין או בחלק בניין, לפי תקנות לתכנון ובניה 3.2.12.5 לפי הטבלה המצורפת:

הרוחב פרוזדור שנמדד הינו 872 מ”מ –לא תקין.

הנ”ל סטייה בלתי הפיכה. מומלץ להיוועץ בשמאי מקרקעין בנוגע לאפשרות ירידת ערך הנכס.

 1. חנייה
  1. לנכס חנייה חיצונית.
  2. לפי הנחיות לתכנון של משרד התחבורה – תקין.
 1. שלד ובניה
  1. לפי בדיקה ויזואלית נראה שהמבנה נבנה בשיטה הקונבנציונאלית.
  2. במידה והוצגו תכניות עבודה רלוונטיים של המבנה היה אפשר להבחין יותר בנושא. יש לציין שבלי בדיקות מדגמיות ובדיקת מעבדה מאושרת לא ניתן לבדוק טיב החומרים שמהם נבנה שלד המבנה.
  3. סדקים קונסטרוקטיביים לא נצפה בנכס.
  1. עקמומיות בחלק מן הקירות, נבנו בסטייה מהציר האופקי בעיקר במקומות הבאים:
   1. קיר ממ”ד בסטייה של עד כ 8 מ”מ/מ”א

הליקויים הנ”ל בניגוד ל:

 1. ת”י 789 – ‘סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה’. לפי טבלה 3 – בקירות בגובה עד 3 מ’, מותרת סטייה מהאנכיות בשיעור של 15 מ”מ וסתיה מהמישוריות בשיעור של 8 מ”מ.
 1. תי” 1920 חלק 2 – ‘טיח: מערכת הטיח באתר’. “הסטייה מהמישוריות לא תהיה גדולה מ-8 מ”מ לכל 2 מ’ אורך”.
 2. ת”י 1523 – ‘קירות לא נושאים’ – נספח ג’:

הסטייה בלתי הפיכה. מומלץ להתייעץ עם שמאי מקרקעים בנוגע ירדת שוויי הנכס.

ליקויים במחיצות גבס כמפורט להלן:

  1. חיבור פלטות גבס לא מקצועיים ולא במישור אחיד, מפגע אסתטי.(בסלון בתקרת גבס מעל דלת כניסה.) (1200 שח)

נדרש למרוח שפכטל אמריקאי ב-3 שכבות,לבצע שיוף ולחדש צביעה בצורה מקצועית.

זאת בניגוד למפרט הכללי לעבודות בנייה סעיף 210493 סעיפים ב’,ה’.

ובניגוד למפרט הכללי ( הספר הכחול ) סעיף 22.03.05 לפיו: “בכל מקרה יעמדו מחיצות מתועשות בתכונות הבאות: יציבות בתנאי השירות השונים, התאמה לחלקי המבנה הסמוכים, דיוק מידות וגימור נאות…”
וכן בניגוד לסעיף 22.03.06.01 לפיו: “גימור פני השטח של המחיצה משני צידיה יהיו חלקים ויהוו רקע מתאים לקבלת שכבות צביעה…”
וכן בניגוד לסעיף 22.03.06.02 לפיו: “מראה מחיצה בנויה מרכיבים, שהחיבור ביניהם מתוכנן להיות נסתר, יהיה מישורי מבלי שהחיבור בין הרכיבים יפגע באחידות פני השטח, לא יהיו בליטות, שקעים, סדקים במקומות החיבור או ברכיבים עצמם כתוצאה משיטת החיבור”
וכן בניגוד לסעיף 22.04.12.02 לפיו: “את המישקים בין לוחות הגבס …יש לבצע את המרק במספר שכבות עד קבלת שטח אחיד וחלק”

 1. בטיחות:

ממ”ד

בנכס קיים ממ”ד.

  1. פתחי אוורור וסינון:

בנכס הנבדק, נמצא תקין.

במכלולי המסגרות בממ”ד נמצאו ליקויים כמתואר להלן:

  1. מלבן דלת ממד פגום. (235 ₪-11-030-0161)

נדרש לתקן עם שפכטל מכוניות, לשייף ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד.

זאת בניגוד לת”י 4422 חלק 3.

  1. מלבן דלת ממד לא דופן כראוי.(820 ₪)

יש לדפנו בדייס בטון, ולחדש צביעה.

  1. גומיות הדלת עם שיירי צבע.(200 ₪)

יש להתקין גומיות חדשות .

חלון ממד:

  1. מלבן חלון ממד לא דופן כראוי.(820 ₪)

יש לדפנו בדייס בטון, ולחדש צביעה.

  1. מלבן חלון ממד אינו צבוע כהלכה.(150 ₪)

בניגוד לת”י 4422 חלק 3.

  1. חלון ממד בוצע בסטייה ונפתח לבד (לא מפולס).(550 ₪)

נדרש לפרק ולהרכיב מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות. זאת בניגוד לת”י 4422 חלק 2.

  1. תריס מתכת לא צבוע כראוי.(280 ₪)

יש לבצע תיקונים עם שפכטל מכוניות ,לשפשף ולחדש את הצבע.

  1. נבדק גובה אדן חלון – נמצא תקין
  1. צינורות אוורור בממד אינם צבועים כראוי.(150 ₪)

נדרש לחדש צביעה.

  1. גליפים מסביב לצינורות בוצעו בצורה לקויה.(240 ₪)

יש לתקן את הגליפים.

 1. איטום וניקוז:
  1. איטום קירות ומסדים הבאים במגע עם הקרקע, לפי תקן 1525, חלק 1:

אין אפשרות ביום ביקורי לבדוק טיב עבודות איטום. מומלץ לדרוש לקבל מקבלן תוצאות בדיקות איטום קירות על ידי מעבדה מוסמכת ויומני עבודה רלוונטיים עם אישורים של מפקח בנייה עבור בדיקת איטום.

  1. נצפתה רטיבות בחדר רחצה בתקרה.(1200 ₪)

נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן:
תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: “קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ.”.

חדרים רטובים:

1.תיאור הנכס ופרטים כלליים 2

2.יציבות המבנה 4

3.סטיות ואי התאמות 4

4.חנייה 5

5.שלד ובניה 7

6.בטיחות: 10

7.איטום וניקוז: 17

28

8.עבודות טיח וצבע 28

9.נגרות 32

10.מסגרות 36

11.אלומיניום 40

12.עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז 44

13.חיפוי קרמיקה/ פסיפס קירות 46

14.עבודות ריצוף קרמיקה/גרניט פורצלן 49

15.עבודות אבן טבעית 54

16.מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות 65

17.מערכת בידוד אקוסטי: 69

18.עבודות פיתוח ושונות 69

  1. באזור חלק תחתון של הקירות הגובלים עם חדרים רטובים לא נראים סימני רטיבות. לא מן הנמנע שהיו רטיבויות כאלה בעבר ויהיו בעתיד.
  1. תפרחות בפני השטח של האריחים בשיעור של 9-15 % במכשיר פרוטימטר“. התפרחות נוצרו כתוצאה מרטיבות כלואה בשכבת החול אשר מתחת לאריחים.

מומלץ לחזור לבדיקה בעוד 45 יום, במידה שאחוז לחות תעלה, נדרש לפרק הריצוף, לסלק שכבת מצע רטובה או ליבשה,למרוח את תשתית הבטון בחומרים עשירים בכלור ולייבש את תשתית הבטון ולרצף מחדש על מצע יבש בצורה מקצועית בשיפועים תקינים לכיוון פתחי הניקוז.

זאת בניגוד לת”י 1555 חלק 3סעיף 2.1.4 האומר שהחול לתשתית יהיה חול צורני נקי ויבש ומתיר תכולת רטיבות מקסימלית של 6% בבדיקה במעבדה בייבוש בטמפרטורה גבוהה
מ – 105 מעלות צלזיוס.

נמדד בסלון:

נמדד בחדר שינה הורים:

נמדד בממ”ד:

  1. תפרחות בפני השטח של קירות0-2% במכשיר פרוטימטר“. נמצא תקין.

נמדד בסלון:

  1. לא נצפו כתמי רטיבות ונזילות מחלונות, במקומות שונים בדירה.
  2. נצפה סימני פטריות ועובש על התקרה בחדר רחצה.(מתומחר בסעיף קודם)

נדרש לשייף ,למרוח שכבת פונגצ’אק או ש”ע ולחדש צביעה.

ריצוף:

16.13 לא בוצעו מישקי הפרדה ממולאים בחומר גמיש בין האריחים ברצפת בחדרים רטובים כנדרש על פי ת”י 1555 חלק 3:

נדרש לחרוץ רובה קיימת ולמלא מישקי הפרדה עם חומר גמיש.(1500 ₪)

  1. שיפועים במשטח הריצוף ביציאה מחדר שירות 0.1% במקום 1% לפי התקן.(3600 ₪)

יש לפרק הריצוף ולבצע מחדש.

זאת בניגוד לת”י 1555 חלק 3 – סעיף 3.2 –שבו נדרש שפני הרצפה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון כאשר בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם השיפוע הנדרש יהיה מינימום 1%, לכיוון פתחי ניקוז.

הסטיות המקסימליות במפלס הרצפה המותרות מהתכנון הינם – 5 ± מ”מ בכל נק’ מדידה.

  1. ריצוף במקלחת הגדולה בוצע בשיפועים לא נכונים שאינם מנקזים את המים אל הקולט ברצפה.הדבר מעיד על ביצוע לאמקצועי אשר עלול לגרום לדליפת מים אל משטחי הדירה.(2800 ₪)

יש לפרק את הריצוף בחדר הרחצה ולבצע מחדש תוך הקפדה על יצירת הפרש תקין.

יש להקפיד על מתן שיפוע נאות לריצוף לכיוון קולטי הניקוז ולהתקין פס הפרדה עשוי פליז או אלומיניום בחיבור הרצפות.

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100813 – לפיו “מידת השיפוע תהיה כמצוין בתכניות” .

  1. שיפוע לקוי מכיוון אחד במקלחון בחדר הרחצה.(1500 ₪)

בניגוד לת”י 1205.3 תא מקלחת ללא אגנית תנוקז כמפורט להלן

 • באמצעות מחסום רצפה ונקז
 • באמצעותמאסףהמצוידבמחברונקזשיחוברולמחסוםרצפהאשרימוקםמחוץלתאהמקלחת

שיפוע רצפת התא לכיוון הנקז יהיה בין 1%-4%.

יש לפרק את הריצוף במקלחת ולבצע מחדש תוך הקפדה על יצירת הפרש תקין.

 1. עבודות טיח וצבע

ציטוט:

  1. ישנם תיקוני שפכטל בולטים, לא מקצועיים ובשינוי מהטקסטורה הקיימת בסלון.(1200 ₪)

נדרש לשייף ולחדש צביעה לקבלת מראה אחיד.

  1. נצפה צבע לקוי בחזית.(350 ₪)

נדרש לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש בשלוש שכבות לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

  1. צבע במחיצות הגבס נעשה בצורה לא מקצועית.(מעל לוח חשמל)400 ₪)

נדרש לחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד.

זאת בניגוד לת”י 1924 סעיף 3.9.2 לפיו: בכל אחת מרמות הגימור נדרש שהצביעה תעשה לפי הוראות יצרן הצבע.

 1. נגרות
  1. הלבשת דלת של חדר שינה משופע בשיירי דבק/סיליקון.(350 ₪)

נדרש להסיר ובמידה ויישארו סימנים שאינם ניתנים להסרה, יש להחליף המלבן.

  1. קיימים פגמים בדלת לחדר רחצה.(450 ₪)

זאת בניגוד לת”י 23 חלק 1.

נדרש לתקן ולחדש את הצביעה.

  1. הרכבת הלבשות בוצעו לא מקצועי.(650 ₪)

נדרש לפרק ולבצע מקצועי לפי כללי המקצוע.

  1. הלבשות מורכבות בכיוון אנכי משני צדדי הדלת פתוחות בחלק חתוך עליוןזה יוביל להצטברות הלכלוך.(550 ₪)

נדרש להדביק קנט PVC 0.4 מ”מ תואם לגוון ההלבשה.

  1. מטבח
   1. ארון BI לא מפולס.(380 ₪)

יש לפרק ולהרכיב לפי פלס.

זאת בניגוד לת”י 1271 סעיף 3.4.

   1. משטח בוצר מורכב בסטייה.(280 ₪)

יש להרכיב לפי פלס.

   1. יש לבצע ניקיון במסילות של המגירות. לכלוך עלול לגרום לשחיקה ובלאי מוקדם של המסילה.(150 ₪)
 1. מסגרות

בדלת כניסה ראשית נמצאו הליקויים הבאים:

  1. דלת הכניסה משופעת בטיט ושרוטה.(1500 ₪)

נדרש להחליף הציפוי.

זאת בניגוד לת”י 5044 חלק 1 סעיף 3.1.13. וכן בניגוד לנדרש בטבלה 2 .

  1. מלבן דלת כניסה ראשית אינו צבוע כהלכה.(235 ₪)

יש להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.

זאת בניגוד לת”י 5044 חלק 2 סעיף 3.3.1.

  1. מלבן דלת הכניסה הראשית חלול משני צדדים.(1650 ₪)

נדרש להתקין בצורה מקצועית-למלא בדייס בטון.

זאת בניגוד לת”י 5044 חלק 2 סעיף 3.2.2 ו- 3.2.3.

  1. צירים חלודים בדלת יציאה לגינה.(450 ₪)

נדרש להסיר חלודה ולצבוע בצורה מקצועית ותקינה.

  1. הלבשות לדלת מחוברות בצורה לקויה.(350 ₪)

נדרש לתקן.

 1. אלומיניום
  1. מסילה תחתונה בדלת וויטרינה משופעת בשיירי פסולת ולכלוך.(150 ₪)

נדרש לנקות יסודית כדי לשמור על הגלגלים .

  1. עיגון מוצרי אלומיניום בוצע באופן לקוי. נמדדו נקודות עיגון במרחק יותר מ-500- מ”מ אחד מהשני. הליקוי נוגד כנדרש לפי ת”י 4068 (960 ₪)
 

נדרש להוסיף עיגון למוצרי אלומיניום לפי התקן.

  1. שיירי צבע ו/או חומרי בנין על תריסי החלונות והחלונות .(700 ₪)

זאת בניגוד לת”י 4068 חלק 1 סעיף 4.1 הדורש שכל המוצרים יהיו שלמים ונקיים.

נדרש לנקות.

תריסים, ארגזי תריסים, זכוכית:

  1. מחסומי רוחות בוצע קצרים בתחתית ארגזי תריסים בסלון.(380 ₪)

ע”פ ת”י 15009.2 סעיף 3.6.1 (1997),לא יעלה מרווח על 1.5 ס”מ באופן שיהיה סגור באמצעות זווית אלומיניום הכולל מברשת כדי לצמצם את המרווח עד פני התריסים לאטימה מפני חדירת רטיבות ולמניעת חדירת חרקים ומזיקים פנימה.

חשוב לציין שביצוע סגירה ע”פ דרישות תקן יפתור גם חלק מבעיות פיח בדירה.

יש להחליף למידה תקינה.

  1. נדרש אישור לביצוע זכוכית בטיחותית בחלונות הסמוכים לרצפה.

זאת בניגוד לת”י 1099 חלק 1 ות”י 938 חלק 3 סעיף 2.1.1. (סמוך לרצפה – הדרישה חלה עד גובה 0.8 מ’ מהרצפה למעט אם השטח קטן מ- 0.5 מ”ר – ששם אפשר לא בטיחותי בתנאי שהעובי מינימום 6 מ”מ).

  1. נדרש אישור לביצוע זכוכית בטיחותית בחדרי רחצה.

זאת בניגוד לת”י 1099 חלק 1 פרק ג’.
(דלת – הדרישה חלה עד גובה 1.5 מ’ מהרצפה למעט אם השטח קטן מ- 0.5 מ”ר – ששם אפשר לא בטיחותי בתנאי שהעובי מינימום 6 מ”מ.
חדר אמבטיה – אם מותקן ברכיב כלשהו – הדרישה חלה עד גובה 2.05 מ’)

 1. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז
  1. בוצע צינור שרשורי בחדר רחצה.(350 ₪)

נדרש לבצע מערכת ניקוז תקינה מצנרת קשיחה.

  1. לא בוצעה הגנה על צנרת ניקוז/ביוב בגינה.(380 ₪)

נדרש לבצע הגנה.

 1. חיפוי קרמיקה/ פסיפס קירות
  1. לא בוצעה חיפוי קרמיקה במטבח.(2500 ₪)

יש להשלים.

  1. בחדרי הרחצה/בשרותי אורחים נמצאו אריחי קרמיקה חלולים. יצוין כי ניתן להבחין בהקשה על קיומם של חללים ריקים מתחת לאריחים.(4400 ₪)
   הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לנשירת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים אל תוך הקירות.

יש לפרק חיפויי קירות ולבצע מחדש כיאות בצורה מקצועית ואחידה. יש להקפיד על מישוריות, מישקים אחידים, מילוי מלט (“רובה”) וכד’.

  1. זוויתנים אלומיניום בולטים / שקועים מכלל המשטח, בגלל עבודה לקויה.(3600 ₪)

נדרש לפרק ולבצע מחדש בצורה אחידה וללא סטייה מהמישור.

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 10095 טבלה 3 המתיר סטייה בין אריחים של 1 מ”מ.

אריחי פסיפס (פנימי):

  1. אריחי פסיפס הורכבו בסטייה מקוים ישרים.(600 ₪)

נדרש לפרק האריחים ולהדביקם מחדש בקווים ישרים.

 1. עבודות ריצוף קרמיקה/גרניט פורצלן

ברצפת הדירה באזורים מפוזרים, נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף. קיים חשש כי בוצע ריצוף תוך שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות.(5500 ₪)

נדרש להחליף אריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף.

זאת בניגוד לת”י 1555.3 פרק ה’ הדורש לוודא ולבדוק לפני התקנת הרצפה שמתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 5.1.2.

וכן בניגוד לסעיף 5.1.2 ששם נדרש שכל האריחים יהיו מאותה סדרת יצור, מאותו גוון ומאותה מידת יצור.

ובניגוד לת”י 1555 חלק 3 סעיף3.1 ששם נדרש – שהגימור והמראה הכללי של הריצוף יתאים למה שהוזמן.

  1. גימור לא אחיד, ממחורר ובגוונים שונים של מלט (“רובה“) במישקים בריצוף.(1350 ₪)

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו “המישקים ימולאו ב”רובה” חרושתית. אם לא צוינה דרישה אחרת גוון ה”רובה” יהיה כגוון האריחים”

ובניגוד לת”י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים.

ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת”י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן.

ובניגוד לת”י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

 

הליקוי הנ”ל בניגוד ל:

 • תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: “מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה אטום מים.
 • הל”ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: “המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ- 1.80 מ’ מעל רום הרצפה “.
 • הל”ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: “המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ- 1.80 מ’ מעל רום הרצפה “.
 • מפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו “חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו אטימים,חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע בריצוף הדירה קיימים גוונים שונים של מלט (“רובה”) במישקים.

נדרש לחרוץ רובה קיימת,לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

זאת בניגוד לת”י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

  1. חשש לאריחים חלולים ברצפה. יצוין כי ניתן להבחיןעל קיום של חללים ריקים מתחת לאריחים לפי הרעש הנשמע בעת דריכה על האריחים, נמצאו אריחים השבורים בקצותיהם, במספר מקומות נמצא כי קיימים סדקים ברובה, קיימים אריחים שקועים . הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לשקיעת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים וגרימת נזקים.(6500 ₪)

מומלץ לבצע בדיקת מעבדה לתקינות הרכבת אריחים ובהתאם לתוצאות הבדיקה יתומחר הליקוי.

זאת בניגוד לת”י 1555.3 סעיף 5.1.4.1 וכן בניגוד לסעיף 5.2. לפיו יש לבדוק את בדיקת מערכת הרצפה לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי. סעיף 5.2.1 המחייב בדיקת חוזק ההידבקות במתיחה (ראהטבלה מס’4 וציור 6).

ובניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו “המלט לריצוף יהיה כאמור בסעיף 100115 לעיל, והוא יונח על כל שטח האריח (יוקפד על כיסוי כל שטח האריח למניעת שבירת פינות האריחים).

 1. עבודות אבן טבעית
  1. חסר גימור דבק שיש בין אריחי חיפוי מאבן.(500 ₪)

נדרש להשלים בצורה מקצועית.

  1. חסרים אפימים בתחתית אדני האבן/ נדבכי ראש/ יציקות בולטות.(2200 ₪)

יש לחרוץ אפי המים.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 100512 – לפיו נדרש כי “אדני חלונות, כרכובים, מעקות וכו’, יעובדו לרבות שיני מדלף (אף מים)”.
ובניגוד למפרט הכללי – סעיף 10074 – לפיו נדרש כי “שפת האדן המובלטת מהקיר משלושת העברים תעובד עם שן מדלף”.

  1. אפי מים סתומים בתחתית אדני האבן.(1200 ₪)

יש לחרוץ את אפי המים הסתומים.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 100512 – לפיו נדרש כי “אדני חלונות, כרכובים, מעקות וכו’, יעובדו לרבות שיני מדלף (אף מים)”.
ובניגוד למפרט הכללי – סעיף 10074 – לפיו נדרש כי “שפת האדן המובלטת מהקיר משלושת העברים תעובד עם שן מדלף”.

  1. אדני השיש אינם חודרים לפחות שלושה 3 סמ לתוך הקירות.(850 ₪)

נדרש לעקור אדני השיש ולבצע בצורה מקצועית כדי למנוע זליגת מים בפינות.

 
 
  1. אדני אבן ניסור הסדוקים ומשופעים בחורים. הליקויים יוצרים פגמים אסתטיים, מעידים על שימוש בחומר מאיכות ירודה ובגימור לא מקצועי ומהווים סיכון להתדרדרות מואצת של השיש ולהתערערות האדנים.(2200 ₪)

יש לפרק את האדנים הלקויים ולבצע מחדש תוך שימוש בחומרים תקינים, לוחות שלמים והקפדה על הביצוע.
יש לחרוץ את האדנים בתחתיתם ליצירת אפי מים.
יש לבצע פעולות גימור כולל תיקוני איטום, טיח, חיפוי וצבע כנדרש.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 14011 – לפיו “האבן תהיה מסוג אבן גיר או אבן דולומיט קשה…האבן תהיה בריאה וללא סדקים או גידים שנוצרו מהתרחבות, מים וכד'”, וכן “האבן תהיה נקייה מכל חורים, מגידי עפר ומסדקים”.

  1. אדני אבן שיש בחלונות הורכבו בשיפועים לא נכונים והפוכים.(750 ₪)

נדרש לפרק את האדנים ולהרכיב במרחק שווה מקירות מטויחים,בצורה מקצועית ובשיפוע נכון.

חיפוי קירות

  1. אריחי חיפוי האבן סדוקים ומחוררים.(2500 ₪)

נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

זאת בניגוד לת”י 2378.1 סעיף 3.2.1 הדורש שהאבן צריכה להיות שלמה ללאסדקיםאו פגמים אחרים העלולים להשפיע על החוזק והמראה שלה.
(ניתן לעשות תיקונים קלים אם אושרו מבחינה הנדסית)

  1. חיפוי קירות מאבן משופע בחומרי בניין.(1350 ₪)

נדרש להסיר עד קבלת חזית אחידה.

 1. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות
  1. בחדרי רחצה ובגינה מורכבים גופי תאורה רגילים.(850 ₪)

נדרש להרכיב גופי תאורה מוגנים מים.

  1. שקע בחדר רחצה הורים מורכבת בסטייה.(500 ₪)

יש להזיז את השקע לגובה מתאים ולבצע תיקוני גבס.

  1. לוח חשמל למשאבות בגינה מורכב ללא הגנה ממי גשם.(1340 ₪)

נדרש להעביר כבלים פתוחים בתוך תעלות אטומות למים ולבצע גגון מעל לוח חשמל.

  1. לוח חשמל לא מושלם.(150 ₪)

נדרש להשלים פסים מ P.V.C במקומות החסרים.

זאת בניגוד למפרט 165 (תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל) סעיף 4 .

  1. לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל.(220 ₪)

יש לבצע סימון הנתיכים על ידי חשמלאי מוסמך כנדרש בתקנות החשמל:

זאת בניגוד לתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) סעיף 14הקובע כי:
“(א) מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם.
(ב) בלוח בעל מבטח ראשי של 100 אמפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם
ההדקים והמוליכים המחוברים אליהם.

(ג) כבלים ומובילים המגיעים ללוח, למעט
במיתקן ביתי, יסומנו בהתאם לייעודם.

(ד) כל הסימונים יהיו ברורים ובני-קיימא.” .

 1. מערכת בידוד אקוסטי:

הנכס גובל עם נכסים אחרים בבניין.

בעת ביקורי, לא נשמעו רעשים בתוך הנכס מאזור קירות ותקרה הגובלים עם נכס שכן, אך לא מן הנמנע שקיימים רעשים כאלה. ניתן לבצע בדיקה ע”י מהנדס אקוסטיקה. במידה ורמת הרעשים גבוהה מהנדרש ניתן לבצע בידוד אקוסטי על גבי קירות \ תקרות נכס.

  1. בדלת הכניסה לדירה לא קיים סימון שהדלת עומדת בדרישות לבידוד אקוסטי.

מומלץ להחליף את הדלת (עלות התיקון – 4000ש”ח).

 1. עבודות פיתוח ושונות
  1. מילוי המישקים בריצוף האבנים המשתלבות ב חניה בוצע בצורה לא מקצועית.(450 ₪)

נדרש לנקות את פני המיסעה ולפזר חול למילוי מישקים על פני המיסעה, לטאטא שוב עד שיכנס החול בין המישקים , להדק במרטט על מנת ליצב את החול ושיהא מילוי מושלם של המישקים ולסלק את מה שנשאר מחול מעל פני המיסעה.

זאת בניגוד לת”י 1571 טבלה 2 סעיף 5 לגבי מילוי בחול.

וכן בניגוד לסעיף 10.4 לפיו נדרש לבצע מילוי מושלם בין המישקים.

  1. חסרים קולטני מי גשם מתחת למרזבים.(310 ₪ ליחידה)
  1. מומלץ לבצע תחזוקת הנכס לפי תדירות הבא:
 1. אומדן עלויות לתיקונים:
סה”כ עלויות [ש”ח]70240
עבודות בלתי צפויות (5%)3512
פיקוח הנדסי (10%)7024
סה”כ לפי מע”מ80776
מע”מ (17%)13732
סהכ כולל מעמ94508
 1. הערות:
 1. המחירים הנקובים לעיל הינם בהתאם לעלויות הידועות בעת עריכת חוות הדעת ומבוססים בין היתר על מחירונים המקובלים בענף הבניה (כגון מחירון “דקל , “) על הצעות מחיר ועל פי ניסיוני האישי. התמחור הינו על בסיס ביצוע תיקונים באמצעות קבלן פרטי, תוך התחשבות בכך שמדובר בעבודות בניה בהיקף קטן (או בנכס מאוכלס). כמו כן, יש לציין כי יתכנו פערים בין קבלנים שונים העשויים לייקר את ביצוע העבודות (בטווח עד/מעל %25 ) תלוי בתכנון הנכון, ניתוח המצב בצורה מקצועית-מדויקת ובסטנדרט ביצוע העבודות. יתכנו במרוצת הזמן שינויים בהיקף הליקויים הקיימים, לרבות החמרה או הקלה בהם/ו או יתווספו ליקויים אחרים. יש לזמן את המומחה – עורך חוות הדעת לביקורת נוספת בחלוף תקופה ממושכת ממועד עריכתה (לרבות במידה ומדובר בפתיחה תהליכים משפטיים).
 2. חוות דעת זו אינה כוללת הערכה של שמאי מקרקעין, במידה ונדרש, עוגמת נפש, דיור חלופי וכו’. יש להיוועץ בעורך דין בהקשר זה.

הריני מצהיר בזאת כי אין כל עניין אישי בנכס הנידון

פניה מהירה