​הפקת דוחות בדיקה תוך 24 שעות
קבלו מידע מקצועי על מגוון ליקויים נפוצים
077-4140034 phone
close
בדק בית בקריית אונו
ראשי בדק בית בקריית אונו

בדק בית בקריית אונו

חוות דעת הנדסית

כתובת הנכס הנבדק: הזמיר 20 דירה_____ , קרית אונו.

תיאור המבנה: בית מגורים. להלן: הבית.

תאריך הביקורת: 21/3/2016

חוות דעת מומחה

תיאור המבנה

 1. מדובר בדירת מגורים הממוקמת בקומה 6 במבנה מגורים בן 7 קומות.
 1. חוץ המבנה חיפויפיגמנטי
  פנים המבנה מטויח וצבוע באופן קונבנציונלי, למעט קירות המחופים באופן חלקי באריחי קרמיקה.
 1. הדירה/הבית כולל/ת: חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, 4 חדרי שינה (אחד מהם ממ“ד), 2 חדרי רחצה, שירותי אורחים ומרפסת דיור.
 1. ריצוף פנימי: גרניט פורצלן.

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

 1. הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתכנית.
 2. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.
 3. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.
 4. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.
 5. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו‘.

חוות הדעת מסתמכת על:

 1. תקנות התכנון והבנייה תש“ל, 1970.
 2. התקנים הישראליים.
 3. תקנות הג“א – תקנות התגוננות האזרחית.
 4. הל“ת – הוראות למתקני תברואה.
 5. חוק החשמל.
 6. המפרט הכללי – הבין משרדי.
 7. המפרט הטכני של הדירה.
 8. תוכניות הדירה.

ממצאי בדק בית

 1. שלד ובניה

  1. סדקים

סדקים במקומות שונים בדירה בעיקר במקומות הבאים:

   1. נימיים בחדר הורים

יש לבצע תיקון לפי ההנחיות הבאות:
א. לגרד את הטיח עד לבלוק ברצועה של כ 20 ס“מ, 10 ס“מ מכל צד של הסדק, להסיר
כל שכבה רופפת ולשטוף היטב בלחץ מים מתוקים.
ב. לפתוח את הסדקים בצורת קונוס ולמלא במרק גמיש לסתימת סדקים.
ג. ליישם שכבה אחת של מרק גמיש או ש“ע יסוד קושר בשיעור המומלץ לפי היצרן.
ד. ליישם בכף טייחים (מלז‘) שכבה אחת של מרק גמיש או ש“ע ביניים למילוי גמיש
בשיעור המומלץ לפי היצרן. מעל לשכבה זו יש להדביק רשת לחיזוק.
ה. ליישם שכבה נוספת של מרק גמיש או ש“ע ביניים מילוי גמיש בשיעור המומלץ לפי
היצרן.

או לחילופין יש לתקן בדרך הבאה:

א. לגרד הטיח ברצועה של 20 ס“מ סביב הסדק.

ב. לפתוח הסדק ולמלא בשכבת פרימרWAFP ולמלא לאחר מכן בסיקפלקסFC11 .

עלות:500₪

  1. חדר הילדים ברוחב 2.62, פחות מהמינימום של הגדרת חדר, ממליץ לקבל חוות דעת שמאי לקביעת סכום ירידת הערך של בדירה

 1. עבודות איטום וליקויי רטיבות

  1. כתמי רטיבות

כתמי רטיבות במקומות שונים בדירה:

   1. מעל הפאנלים במרפסת

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן:
תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: “קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ“.

עלות:1000₪

  1. רטיבות תקרה

רטיבות בתקרת המרפסת.

נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

 

זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה – סעיף 5.33 (א) – “גגו של בנין, קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת קרקעיים ורצפות חדרי השרות למעט אלה שבקומה התחתונה יאוטמו בחומרים אספלטיים“.
וכן בניגוד לת“י 1476 על כל חלקיו.

עלות:1000₪

  1. איטום מרפסת שירות

איטום מרפסת שירות בוצע ללא רולקות וללא החלקת תשתית.

יש לבצע החלקה ורולקות ולאחר מכן לחדש איטום.

תי 1752 חלק 1 סעיף 3.2.2

עלות:1000₪

סהכ העלות לפרק זה -3000 ₪

 1. נגרות

  1. שיירי צבע/ לכלוך במלבן דלת

מלבן דלת משופע בשיירי צבע.

 

נדרש להסיר ובמידה ויישארו סימנים שאינם ניתנים להסרה, יש להחליף המלבן.

עלות:200₪

  1. פגמים במלבני הדלתות

קיימים פגמים במלבני הדלתות. לדוגמא:

 • אמבטיה

 • חדר ילדים

 

זאת בניגוד לת“י 23 חלק 2 סעיף 4.9.

עלות:1000₪

  1. עוצרי דלתות

חסרים עוצרי דלתות בדירה.

יש להרכיב, בכדי למנוע נזקים לקירות.

 

זאת בהתאם לפסיקת בימ“ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נגד אברהם יצחק בע“מ, ת.א. 2279/01 לפיו: “התקנת סטופר נכללת בגדר המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על הנתבעת להתקין אותו אף שהדבר לא צוין מפורשות במפרט“.

עלות:200₪

  1. פגמים בדלת

קיימים פגמים בדלת. / לדוגמא:

 • אמבטיה

 

זאת בניגוד לת“י 23 חלק 1.

עלות:500₪

  1. פגמים בהלבשת דלת

קיימים פגמים בהלבשת דלת. / לדוגמא:

 • חדר הורים

 

נדרש להחליף ההלבשה הפגומה.

עלות:300₪

  1. דלתות ארונות אמבטיה פגומות

דלתות ארונות אמבטיה פגומות וחיפוייהן מתקלף, הדבר מהווה פגם אסתטי ותפקודי.

יש לפרק ולהחליף את הדלתות במתאימות.

 

זאת בניגוד לת“י 1271 סעיף 3.4.

עלות:500₪

סהכ העלות לפרק זה -2700 ₪

 1. מסגרות

  1. מסגרות ממ“ד

במכלולי המסגרות בממ“ד נמצאו ליקויים כמתואר להלן:

   1. מלבן דלת הממ“ד אינו צבוע היטב.

נדרש לשייף ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד.

 

זאת בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

עלות:300₪

   1. חסר מעצור לדלת הממ“ד.

 

יש להתקין מעצור דלת בכדי למנוע פגיעה בקירות.

עלות:200₪

   1. מלבן חלון הממ“ד לא דופן כראוי.

 

יש לדפנו בדייס בטון, ולחדש צביעה.

עלות:500₪

   1. מלבן חלון הממ“ד אינו צבוע כהלכה.

 

בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

עלות:200₪

   1. כנף חלון ממ“ד אינו צבוע כהלכה.

בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

עלות:200₪

   1. צינורות אוורור בממ“ד אינם צבועים כראוי.

 

נדרש לחדש צביעה.

עלות: 200 ₪

 

  1. דלת כניסה ראשית

בדלת כניסה ראשית נמצאו הליקויים הבאים:

   1. מעצור שבור בדלת הכניסה.

יש להתקין מעצור דלת בכדי למנוע פגיעה בחיפויי הקירות.

 

זאת בהתאם לפסיקת בימ“ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נגד אברהם יצחק בע“מ, ת.א. 2279/01 לפיו: “התקנת סטופר נכללת בגדר המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על הנתבעת להתקין אותו אף שהדבר לא צוין מפורשות במפרט“.

עלות:200₪

   1. מלבן דלת כניסה ראשית אינו צבוע כהלכה (פגום).

יש להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.

 

זאת בניגוד לת“י 5044 חלק 2 סעיף 3.3.1.

עלות:300₪

   1. יש לכוון אינסרט בדלת כניסה ראשית.

עלות:200₪

סהכ העלות לפרק זה – 2300 ₪

 1. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

  1. ברז תקוע

עלות:300₪

  1. חסר ברז מים חמים במכונת כביסה

עלות:700₪

  1. חיבור מים ליד השעון נוזל

עלות:500₪

  1. כיור שבור באמבטיה

עלות:700₪

  1. גמר לקוי ליד הכיור

עלות:300₪

סהכ העלות לפרק זה -2500 ₪

 1. חיפוי קרמיקה/ פסיפס

  1. פגמים באריחים

פגמים באריחים (שברים, סדקים, בועות אויר, כתמים, נקבים, חוסר ו/או עודף זיגוג, שקערוריות, גבשושיות, סימני ליטוש) . במקומות הבאים:

 • מקלחת

 • אמבטיה

נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

 

זאת בניגוד לת“י 314.

עלות:1800₪

  1. חיתוך סביב צינור/אביזר

חיתוך סביב צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית./ לדוגמא:

 • מקלחת

נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: “ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל“

וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: “פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע“י עיצוב חורים באריחים בעזרת מכשיר מתאים“.

עלות:300₪

  1. מלט רובה

לא בוצע כראוי מלט רובה בין האריחים . מים עלולים לחדור לגרום לנזקים.

 

הליקוי הנ“ל בניגוד ל:

1.תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: “מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה אטום מים.

2. הל“ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: “המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ– 1.80 מ‘ מעל רום הרצפה “.

3.מפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו “חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו

אטימים,חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע.

עלות:2000₪

  1. לא בוצע מרק בפינות הקרמיקה

  1. פינות קרמיקה לקויות

 • מקלחת

 • אמבטיה

עלות:1500₪

סהכ העלות לפרק זה -6300 ₪

 1. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות

  1. לוח חשמל

לוח חשמל לא מושלם.

נדרש להשלים פסים מ P.V.C במקומות החסרים.

 

זאת בניגוד למפרט 165 (תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל) סעיף 4 .

עלות:200₪

  1. קופסת חשמל בולטת

קופסאות חשמל בולטות מפני הקירות.

 

יש לפרק את התיבות ולהתקינן כיאות כולל ביצוע תיקוני טיח וצבע כנדרש.

עלות:200₪

  1. לא הותקנו אביזרי בוטוצ‘יני בניגוד למפרט

עלות:700₪

סהכ העלות לפרק זה -1100 ₪

 1. עבודות טיח וצבע

בטיח הדירה בקטעים מפוזרים נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. טיח מתקלף

טיח וצבע מתקלפים .

נדרש להסיר טיח פגום,לבצע מחדש בצורה מקצועית תוך שימוש בערבים וכן לחדש צביעה .

 

זאת בניגוד לת“י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.

זאת בניגוד לת“י 1922 חלק 1 הדורש שהצבע יתאים לדרישות התפקוד בהתאם לתנאי הסביבה.

  1. תיקוני צבע

נדרש לבצע תיקוני צבע בגמר כל התיקונים.

 

זאת בהתאם לכללי המקצוע.

וכן בהתאם לפסיקה של כב‘ השופט וגנר, בימ“ש השלום בחיפה ת.א. 9604/00 ינקו (ינאי) דב נגד שיכון עובדים בע“מ לפיו: “באשר לצבע הדירה, יש לקבל את טענות התובע כי אומנם בגמר עבודות התיקונים יהיה צורך בצביעה או ליתר דיוק לתיקוני צבע …”

  1. צביעה לקויה בקירות ותקרה

צביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות והתקרה. לא בוצעה הכנה כראוי של הקירות לפני ביצוע עבודות הצביעה.

נדרש לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש בשלוש שכבות לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 11031 – לפיו “כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר“

וכן בניגוד לת“י 1922.

סהכ העלות הכוללת לפרק זה -2000 ₪

 1. עבודות ריצוף קרמיקה/גרניט פורצלן

 

ברצפת הדירה באזורים מפוזרים, נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. פגיעות ופגמים

פגיעות ופגמים באריחים (שברים, סדקים, שריטות וכדומה). / במקומות הבאים:

 

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 – הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות ת“י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות .

עלות:2100₪

  1. הבדלי גוון

הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף. קיים חשש כי בוצע ריצוף תוך שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות.

נדרש להחליף אריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף.

 

זאת בניגוד לת“י 1555.3 פרק ה‘ הדורש לוודא ולבדוק לפני התקנת הרצפה שמתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 5.1.2.

וכן בניגוד לסעיף 5.1.2 ששם נדרש שכל האריחים יהיו מאותה סדרת יצור, מאותו גוון ומאותה מידת יצור.

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף3.1 ששם נדרש – שהגימור והמראה הכללי של הריצוף יתאים למה שהוזמן.

עלות:1500₪

  1. חיתוך וגימור

חיתוך וגימור לא מקצועי של אריחים/שיפולים צמוד למזוזות הדלתות./ לדוגמא:

 

וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה ( הספר הכחול) סעיף 10034 “משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו“.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10024 – לפיו “בקרבת פתחים, פינות, לאורך קירות וכיו“ב ייחתכו האריחים כדרוש“.
ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה סעיף 10025 הדורש כי: “… על יד מלבני דלתות יחתכו השיפולים בקו מפגש נקי בהתאם לפרט שבתוכנית…”

עלות:600₪

  1. שיפועים לא תקינים במרפסת

ריצוף במרפסת בוצע בשיפועים לא תקינים לכיוון פתחי הניקוז והדבר מונע ניקוז תקין וגורם להצטברות שלוליות מים.

יש לפרק את מלוא הריצוףולרצף מחדש כיאות.

 

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3 – סעיף 3.2 –שבו נדרש שפני הרצפה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון כאשר בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם השיפוע הנדרש יהיה מינימום 1%, לכיוון פתחי ניקוז.

עלות:3000₪

  1. גימור לא אחיד

גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט (“רובה“) במישקים בריצוף.

נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

 

 

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו “המישקים ימולאו ב“רובה” חרושתית. אם לא צוינה דרישה אחרת גוון ה“רובה” יהיה כגוון האריחים“

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים.

ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת“י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן.

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

עלות:3000₪

סהכ העלות לפרק זה -10200 ₪

 1. אלומיניום

  1. מחסומי רוחות

חסרים מחסומי רוחות בתחתית ארגזי תריסים.

ע“פ ת“י 15009.2 סעיף 3.6.1 (1997),לא יעלה מרווח על 1.5 ס“מ באופן שיהיה סגור באמצעות זווית אלומיניום הכולל מברשת כדי לצמצם את המרווח עד פני התריסים

לאטימה מפני חדירת רטיבות ולמניעת חדירת חרקים ומזיקים פנימה.

חשוב לציין שביצוע סגירה ע“פ דרישות תקן יפתור גם חלק מבעיות פיח בדירה.

בנוסף לכך לא הודבקו חומרי בידוד על הדפנות של ארגז התריס ולא כפי הדרישה בת“י 1509.2 סעיף 3.6.3 (1997):

“יחידת הארגז תהיה מבודדת תרמית.הבידוד התרמי של יחידה יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת“י 1045 חלק 1 (לדוגמה:לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול (עם כיסוי)…ושעוביים 16 מ“מ לפחות),למעט בשטחי המגע בין הבידוד התרמי לבין הגלגלים או המסבים של מנגנון הגלילה,ולמעט מקום כניסתו של הסרט לתוך הארגז“.

עלות:500₪

  1. אטמים

חסרים אטמים בחלונות.

1. ת“י 1068 חלק 1 “חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה“, סעיף 201 על–פיו מבנה וגימור

החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון–תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת“י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על–ידי פקקים מתאימים.

2. ת“י 4068 חלק 1 “חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום“, סעיף 5.1 “תכנון ההתקנה” על–פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות

ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

עלות:200₪

  1. גמר לקוי של מעקה המרפסת

עלות:500₪

  1. גרונגים לקויים בחלון ממ“ד

עלות:500₪

  1. גומיות לקויות בתריסים

עלות: 200 ₪

  1. תריסים בדירה לא עובדים כראוי

עלות:500₪

 

סהכ העלות לפרק זה -2400 ₪

פניה מהירה