​הפקת דוחות בדיקה תוך 24 שעות
קבלו מידע מקצועי על מגוון ליקויים נפוצים
077-4140034 phone
close
בדק בית בשוהם
ראשי בדק בית בשוהם

בדק בית בשוהם

חוות דעת הנדסית

כתובת הנכס הנבדק: תירוש 10 דירה____ , שוהם.

תיאור המבנה: בית מגורים. להלן: הבית.

תאריך הביקורת: 10/11/15

חוות דעת מומחה

תיאור המבנה

 1. מדובר בדירת מגורים הממוקמת בקומה 2 במבנה מגורים בן 3 קומות.

 1. חוץ המבנה חיפוי אבן.
  פנים המבנה מטויח וצבוע באופן קונבנציונלי, למעט קירות המחופים באופן חלקי באריחי קרמיקה.

 1. הדירה/הבית כולל/ת: חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, 3 חדרי שינה (אחד מהם ממ“ד), 2 חדרי רחצה, ומרפסת דיור.

 1. ריצוף פנימי: גרניט פורצלן.

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

 1. בדיקת בדק בית נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתכנית.

 2. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

 3. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.

 4. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.

 5. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו‘.

חוות הדעת מסתמכת על:

 1. תקנות התכנון והבנייה תש“ל, 1970.

 2. התקנים הישראליים.

 3. תקנות הג“א – תקנות התגוננות האזרחית.

 4. הל“ת – הוראות למתקני תברואה.

 5. חוק החשמל.

 6. המפרט הכללי – הבין משרדי.

 7. המפרט הטכני של הדירה.

 8. תוכניות הדירה.

ממצאים

 1. עבודות איטום וליקויי רטיבות

  1. כתמי רטיבות ונזילות מחלונות

כתמי רטיבות ונזילות מחלונות, במקומות שונים בדירה:

חדר ילדים ראשון

 

חדר ילדים שני

ממד

1. ת“י 1068 חלק 1 “חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה“, סעיף 201 על–פיו מבנה וגימור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים.

מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון–תריס, כל

החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת“י

1509חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על–ידי פקקים מתאימים.

2. ת“י 4068 חלק 1 “חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום“, סעיף 5.1 “תכנון ההתקנה” על–פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

 

עלות:1000₪

  1. כתמי רטיבות

כתמי רטיבות במקומות שונים בדירה:

   1. סביב משקוף בחדר הורים

 

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

 

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן:
תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: “קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ“.

עלות:2000₪

  1. רטיבות תקרה

רטיבות בתקרת סביב צנרת וורטיקאלית במרפסת שירות.

נדרש לאתר את מקור הרטיבות,לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

 

זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה – סעיף 5.33 (א) – “גגו של בנין, קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת קרקעיים ורצפות חדרי השרות למעט אלה שבקומה התחתונה יאוטמו בחומרים אספלטיים“.
וכן בניגוד לת“י 1476 על כל חלקיו.

עלות:1500₪

  1. איטום מרפסת שירות

איטום מרפסת שירות בוצע ללא רולקות וללא החלקת תשתית.

יש לבצע החלקה ורולקות ולאחר מכן לחדש איטום.

תי 1752 חלק 1 סעיף 3.2.2

עלות:1500₪

  1. איטום סביב אינטרפוץ

לא בוצע איטום בין קרמיקה לברזים סביב אביזרי אינסטלציה.

המים עלולים להיכנס מתחת לאיטום קיר ולגרום לנזקים. יש לאטום את הרווח בחומר איטום עמיד בפטרייה.

תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: “מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה אטום מים.

עלות: 200 ₪

סהכ העלות לפרק זה -6200₪

 1. נגרות

  1. פגמים במלבני הדלתות

קיימים פגמים במלבני הדלתות. לדוגמא:

 • מקלחת הורים

 • חדר ראשון

 • חדר הורים

 

זאת בניגוד לת“י 23 חלק 2 סעיף 4.9.

עלות:1500₪

  1. עוצרי דלתות

חסרים עוצרי דלתות בדירה.

יש להרכיב, בכדי למנוע נזקים לקירות.

 

זאת בהתאם לפסיקת בימ“ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נגד אברהם יצחק בע“מ, ת.א. 2279/01 לפיו: “התקנת סטופר נכללת בגדר המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על הנתבעת להתקין אותו אף שהדבר לא צוין מפורשות במפרט“.

עלות:200₪

  1. פגמים בדלת

קיימים פגמים בדלת. / לדוגמא:

 • חדר שני

 

זאת בניגוד לת“י 23 חלק 1.

עלות: 200 ₪

  1. פגמים בהלבשת דלת

קיימים פגמים בהלבשת דלת. / לדוגמא:

 • מקלחת הורים

 

 

נדרש להחליף ההלבשה הפגומה.

עלות:300₪

  1. עובי משקוף קטן מעובי הקיר במרפסת שירות

עובי משקוף קטן מעובי הקיר. אין אפשרות טכנית לבצע גמר של הלבשות בצורה אסטטית, יש להתקין משקוף מתאים לעובי הקיר או לבצע הלבשה צורתית מתאימה לגאומטריה של הפתח.

עלות:1500₪

  1. זיגוג דלת בחדר רטוב בזכוכית שאינה מחוסמת במרפסת שירות.

בוצע זיגוג דלת בחדר רטוב בזכוכית שאינה מחוסמת. הדבר מהבא מפגע בטיחותי חמור.

יש להחליף זיגוג למתאים או לספק אישור חיסום.

זאת בניגוד לתי 1099 חלק 1 פרק ג‘.

(דלת – הדרישה חלה עד גובה 1.5 ממהרצפה למעט אם השטח קטן מ– 0.5 מר – ששם אפשר לא בטיחותי בתנאי שהעובי מינימום 6 ממ.

חדר אמבטיה – אם מותקן ברכיב כלשהו – הדרישה חלה עד גובה 2.05 מ‘)

עלות:500₪

  1. יש לכוון נעילת דלת

– חדר שני

סהכ העלות לפרק זה -4400 ₪

 1. מסגרות

  1. מסגרות ממ“ד

במכלולי המסגרות בממ“ד נמצאו ליקויים כמתואר להלן:

   1. מלבן דלת הממ“ד אינו צבוע היטב.

נדרש לשייף ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד.

 

זאת בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

עלות:300₪

   1. חסר מעצור לדלת הממ“ד.

 

יש להתקין מעצור דלת בכדי למנוע פגיעה בקירות.

עלות:200₪

   1. מלבן חלון הממ“ד אינו צבוע כהלכה.

 

בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

עלות:300₪

   1. צינורות אוורור בממ“ד אינם צבועים כראוי.

 

נדרש לחדש צביעה.

עלות:200 ₪

  1. דלת כניסה ראשית

בדלת כניסה ראשית נמצאו הליקויים הבאים:

   1. דלת כניסה ראשית מורכבת בסטייה מהציר האנכי 1%.

 

נדרש לפרק ולהרכיב מחדש ללא סטיות.

עלות:2000₪

   1. מלבן דלת כניסה ראשית אינו צבוע כהלכה (פגום).

יש להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.

 

זאת בניגוד לת“י 5044 חלק 2 סעיף 3.3.1.

 

זאת בניגוד לת“י 5044 חלק 2 סעיף 3.2.2 ו– 3.2.3.

עלות:300₪

   1. יש לכוון אינסרט בדלת כניסה ראשית.

  1. שונות

3.3.1 דלת ממ“ד מורכבת בסטייה אנכית מהציר 1%

עלות:300₪

3.3.2 לא בוצע ניקוז לחלון ממ“ד

עלות:200₪

3.3.3 חלון ממ“ד תקוע יש לתקן

עלות:500₪

סהכ העלות לפרק זה – 6000 ₪

 1. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

  1. ציפוי אמבט

בציפוי של האמבט בחדר רחצה נמצאו פגמים.

יש לפרק ולהחליף את האמבט.

 

זאת בניגוד לת“י 238 – לפיו נדרש לשמור על האמבט מפני נזקי הובלה, אחסנה והתקנה ע“י המוכר, הקבלן ומי שמתקין את האמבט וכן אסור שיהיו באמבט פגמים שיפגעו בשימוש או בקיימותו ראה טבלה 3.

עלות:3000₪

  1. לחצן ניאגרה רופף

עלות:200 ₪

סהכ העלות לפרק זה -3200₪

 1. חיפוי קרמיקה/ פסיפס

  1. פגמים באריחים

פגמים באריחים (שברים, סדקים, בועות אויר, כתמים, נקבים, חוסר ו/או עודף זיגוג, שקערוריות, גבשושיות, סימני ליטוש) במקומות הבאים:

 • מקלחת

 • אמבטיה

נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

זאת בניגוד לת“י 314.

עלות:4000₪

  1. אריחים בגוון שונה

הותקנו אריחים בגוון שונה באמבטיה.

נדרש להחליף האריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר החיפוי.

 

זאת בניגוד לת“י 314 – סעיף 3.2 האוסר הבדלים מהותיים בין גווני האריחים.

עלות:1500₪

  1. חיתוך סביב צינור/אביזר

חיתוך סביב צינורות/אביזרים במקלחת נעשה בצורה לא מקצועית./ לדוגמא:

נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: “ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל“

וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: “פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע“י עיצוב חורים באריחים בעזרת מכשיר מתאים“.

עלות:300₪

  1. מלט רובה

לא בוצע כראוי מלט רובה בין האריחים. מים עלולים לחדור לגרום לנזקים.

 

הליקוי הנ“ל בניגוד ל:

1.תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: “מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה אטום מים.

2. הל“ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: “המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ– 1.80 מ‘ מעל רום הרצפה “.

3.מפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו “חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו

אטימים,חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע.

עלות:2000₪

  1. אריחים בולטים/שקועים

אריחים בולטים / שקועים מכלל המשטח, בגלל מחסור במלט ו/או עבודה לקויה. לדוגמא:

 • אמבטיה

נדרש לפרק ולבצע מחדש בצורה אחידה וללא סטייה מהמישור.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 10095 טבלה 3 המתיר סטייה בין אריחים של 1 מ“מ.

עלות:600₪

  1. שונות

5.6.1 לא בוצע מרק בפינת הקרמיקה

עלות:1000₪

5.6.2 פינת אמבטיה לקויה

עלות:500₪

5.6.2 פינת אלומיניום לקויה

– מקלחת

אמבטיה

עלות:1000₪ סהכ העלות לפרק זה -10900₪

 1. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות

  1. גוף תאורה בולט

גופי תאורה בולטים מהתקרה.

 

נדרש לפרק ולהתקין מחדש במישור התקרה.

עלות:200₪

  1. סימון

לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל.

יש לבצע סימון הנתיכים.

 

זאת בניגוד לתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) סעיף 14הקובע כי:
“(א) מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם.
(ב) בלוח בעל מבטח ראשי של 100 אמפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם
ההדקים והמוליכים המחוברים אליהם. (ג) כבלים ומובילים המגיעים ללוח, למעט
במיתקן ביתי, יסומנו בהתאם לייעודם. (ד) כל הסימונים יהיו ברורים ובני–קיימא.” .

עלות:200₪

  1. שונות

   1. לא הותקן מכשיר אינטרקום

עלות:1000 ₪

סהכ העלות לפרק זה -1400 ₪

 1. עבודות טיח וצבע

בטיח הדירה בקטעים מפוזרים נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. תיקוני צבע

נדרש לבצע תיקוני צבע בגמר כל התיקונים.

 

זאת בהתאם לכללי המקצוע.

וכן בהתאם לפסיקה של כב‘ השופט וגנר, בימ“ש השלום בחיפה ת.א. 9604/00 ינקו (ינאי) דב נגד שיכון עובדים בע“מ לפיו: “באשר לצבע הדירה, יש לקבל את טענות התובע כי אומנם בגמר עבודות התיקונים יהיה צורך בצביעה או ליתר דיוק לתיקוני צבע …”

  1. צביעה לקויה בקירות ותקרה

צביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות והתקרה. לא בוצעה הכנה כראוי של הקירות לפני ביצוע עבודות הצביעה.

נדרש לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש בשלוש שכבות לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 11031 – לפיו “כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר“

וכן בניגוד לת“י 1922.

סהכ עלות כללית לפרק זה -3000 ₪

 1. עבודות ריצוף קרמיקה/גרניט פורצלן

 

ברצפת הדירה באזורים מפוזרים, נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. פגיעות ופגמים

פגיעות ופגמים באריחים (שברים, סדקים, שריטות וכדומה). / במקומות הבאים:

 • חדר שני

 • סלון

 

 

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 – הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות ת“י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות .

עלות:2400 ₪

  1. הבדלי גוון

הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף. קיים חשש כי בוצע ריצוף תוך שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות.

נדרש להחליף אריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף.

 

זאת בניגוד לת“י 1555.3 פרק ה‘ הדורש לוודא ולבדוק לפני התקנת הרצפה שמתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 5.1.2.

וכן בניגוד לסעיף 5.1.2 ששם נדרש שכל האריחים יהיו מאותה סדרת יצור, מאותו גוון ומאותה מידת יצור.

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף3.1 ששם נדרש – שהגימור והמראה הכללי של הריצוף יתאים למה שהוזמן.

עלות:5000 ₪

  1. חיתוך וגימור

חיתוך וגימור לא מקצועי של אריחים/שיפולים צמוד למזוזות הדלתות./ לדוגמא:

 

 

וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה ( הספר הכחול) סעיף 10034 “משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו“.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10024 – לפיו “בקרבת פתחים, פינות, לאורך קירות וכיו“ב ייחתכו האריחים כדרוש“.
ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה סעיף 10025 הדורש כי: “… על יד מלבני דלתות יחתכו השיפולים בקו מפגש נקי בהתאם לפרט שבתוכנית…”

עלות:1200 ₪

  1. שיפועים לא תקינים במרפסת

ריצוף במרפסת בוצע בשיפועים לא תקינים לכיוון פתחי הניקוז והדבר מונע ניקוז תקין וגורם להצטברות שלוליות מים.

יש לפרק את מלוא הריצוףולרצף מחדש כיאות.

 

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3 – סעיף 3.2 –שבו נדרש שפני הרצפה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון כאשר בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם השיפוע הנדרש יהיה מינימום 1%, לכיוון פתחי ניקוז.

עלות:3000 ₪

  1. גימור לא אחיד

גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט (“רובה“) במישקים בריצוף.

נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו “המישקים ימולאו ב“רובה” חרושתית. אם לא צוינה דרישה אחרת גוון ה“רובה” יהיה כגוון האריחים“

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים.

ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת“י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן.

ובניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

עלות:3000 ₪

  1. אריחים חלולים

חשש לאריחים חלולים ברצפה. יצוין כי ניתן להבחיןעל קיום של חללים ריקים מתחת לאריחים לפי הרעש הנשמע בעת דריכה על האריחים, נמצאו אריחים השבורים בקצותיהם, במספר מקומות נמצא כי קיימים סדקים ברובה, קיימים אריחים שקועים . הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לשקיעת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים וגרימת נזקים.

מומלץ לבצע בדיקת מעבדה לתקינות הרכבת אריחים ובהתאם לתוצאות הבדיקה יתומחר הליקוי.

 

זאת בניגוד לת“י 1555.3 סעיף 5.1.4.1 וכן בניגוד לסעיף 5.2. לפיו יש לבדוק את בדיקת מערכת הרצפה לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי. סעיף 5.2.1 המחייב בדיקת חוזק ההידבקות במתיחה (ראהטבלה מס‘4 וציור 6).

ובניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו “המלט לריצוף יהיה כאמור בסעיף 100115 לעיל, והוא יונח על כל שטח האריח (יוקפד על כיסוי כל שטח האריח למניעת שבירת פינות האריחים).

 

עלות:2000 ₪

 

 1. אלומיניום

  1. מחסומי רוחות

חסרים מחסומי רוחות בתחתית ארגזי תריסים.

ע“פ ת“י 15009.2 סעיף 3.6.1 (1997),לא יעלה מרווח על 1.5 ס“מ באופן שיהיה סגור באמצעות זווית אלומיניום הכולל מברשת כדי לצמצם את המרווח עד פני התריסים

לאטימה מפני חדירת רטיבות ולמניעת חדירת חרקים ומזיקים פנימה.

חשוב לציין שביצוע סגירה ע“פ דרישות תקן יפתור גם חלק מבעיות פיח בדירה.

בנוסף לכך לא הודבקו חומרי בידוד על הדפנות של ארגז התריס ולא כפי הדרישה בת“י 1509.2 סעיף 3.6.3 (1997):

“יחידת הארגז תהיה מבודדת תרמית.הבידוד התרמי של יחידה יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת“י 1045 חלק 1 (לדוגמה:לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול (עם כיסוי)…ושעוביים 16 מ“מ לפחות),למעט בשטחי המגע בין הבידוד התרמי לבין הגלגלים או המסבים של מנגנון הגלילה,ולמעט מקום כניסתו של הסרט לתוך הארגז“.

עלות:200 ₪

  1. אלמנטים (שסתומים) חד כיווניים

במסילות התחתונות של המכלולים חסרים אלמנטים (שסתומים) חד–כיווניים למניעת חדירת מים ורוח והדבר מהווה ליקוי תפקודי.

 

1. ת“י 1068 חלק 1 “חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה“, סעיף 201 על–פיו מבנה וגימור

החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון–תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת“י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על–ידי פקקים מתאימים.

2. ת“י 4068 חלק 1 “חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום“, סעיף 5.1 “תכנון ההתקנה” על–פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות

ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

עלות:200 ₪

  1. אטמים

חסרים אטמים בחלונות.

1. ת“י 1068 חלק 1 “חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה“, סעיף 201 על–פיו מבנה וגימור

החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון–תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת“י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על–ידי פקקים מתאימים.

2. ת“י 4068 חלק 1 “חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום“, סעיף 5.1 “תכנון ההתקנה” על–פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות

ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

עלות:200 ₪

  1. שונות

   1. פגם בצבע חלון ממ“ד

עלות:200 ₪

   1. יש להרכיב תריסים בחלון חדר כביסה

עלות:200 ₪

   1. יש לסדר פרופיל בולט חדר שינה

עלות:??? ₪

   1. סרגל קצר בארגז תריס חדר הורים

 

עלות:300 ₪

   1. יש להתקין סרגלי כיסוי ברגל מעקה מרפסת

עלות:300 ₪

 

   1. ישנם פגמים במאחז יד, יש להחליף.

עלות:3000 ₪

 

סהכ העלות לפרק זה -6700₪

 1. עבודות אבן טבעית

  1. גוונים שונים

אריחי אבן בחיפוי קירות בגוונים שונים.

נדרש להחליף האריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר החיפוי.

עלות:1000 ₪

  1. חיפוי משופע בחומרי בניין

חיפוי קירות מאבן משופע בחומרי בניין.

 

נדרש להסיר עד קבלת חזית אחידה.

עלות:1000 ₪

סהכ העלות לפרק זה -2000₪

פניה מהירה