​הפקת דוחות בדיקה תוך 24 שעות
קבלו מידע מקצועי על מגוון ליקויים נפוצים
077-4140034 phone
close
Picture of שלום ארבלי

שלום ארבלי

מתן ביקורת מבנים

שמאות לבטוחה - שמאות לבנק - תקן 19

Facebook
WhatsApp
Email

שומה לבטוחה בנכסי מקרקעין על פי תקן מספר 19

תקן מספר 19 הוא תקן מקצועי שמטרתו להבטיח שומה לבטוחה בנכסי מקרקעין למטרת אשראי. התקן מגדיר את הדרכים והאמצעים שבהם יש לבצע את השומה, מעניק הנחיות לעריכת השומה ודרישות לתיעוד ועדכון מדויק של הנתונים המקשרים לנכס. הקיום של תקן זה מבטיח את ביצוע השומה בצורה מקצועית, מדויקת ובטוחה לאשראי. 

בשומה למטרת בטוחה, נדרשת התייחסות שמאית שמרנית בקביעת השווי למטרת בטוחה, הן לנתונים העובדתיים והן בעבודת השמאי לקביעת שווי הנכס. לדוגמא: לא יכללו בשווי הנכס חדרים שהשמאי לא הצליח להיכנס אליהם בזמן הביקור בנכס.

במקרים שבהם קיימת אי בהירות לעניין נתוני הנכס בהיבט הפיזי, התכנוני או המשפטי, השמאי יבחר בשומה למטרת בטוחה את הנתונים המביאים לתוצאת שווי זהירה תוך הנחות מחמירות. דבר זה נעשה על מנת למזער את החשיפה והסיכונים.

תקן מספר 19 מציין את הדרכים והאמצעים שבהם על השמאי לבצע את עבודתו באופן מקצועי וביקורתי, ובאופן שמבטיח את ביצוע השומה בצורה מדויקת ובטוחה לאשראי. התקן מציין שקיימות הפקות שומה מקרקעין למטרת בטוחה באמצעות שיטות והנחיות באופן ספציפי לצורך ביצוע השומה.

בנוסף, התקן מתייחס לתהליכי העריכה השמאית ומבקש להבטיח פעולה מדויקת ומקצועית. בין הדברים הנדרשים מהשמאי הם התערבות בתהליכי ההערכה השמאית, בדיקת תקינות הנתונים והמסמכים המתייחסים לנכס.

התקן מציין שהשמאי ישמור על תיעוד מדויק של כללי השומה, תהליכי העריכה, הנתונים והמסמכים המקשרים לשומה, ויעשה זאת בצורה אמינה.

תקן מספר 19 שנאושר על ידי מועצת שמאי המקרקעין ביוני 2010

פניה מהירה