​הפקת דוחות בדיקה תוך 24 שעות
קבלו מידע מקצועי על מגוון ליקויים נפוצים
077-4140034 phone
close
בדק בית בירושלים
ראשי בדק בית בירושלים

בדק בית בירושלים

חוות דעת הנדסית

המזמין: ……………

כתובת הנכס לביקורת בדק בית: רביץ 10 דירה____, ירושלים.

תיאור המבנה: בית מגורים. להלן: הבית.

תאריך הביקורת: 7/12/15

חוות דעת מומחה

תיאור המבנה

 1. מדובר בדירת מגורים הממוקמת בקומה 7 במבנה מגורים בן 7 קומות.

 1. חוץ המבנה חיפוי אבן.
  פנים המבנה מטויח וצבוע באופן קונבנציונלי, למעט קירות המחופים באופן חלקי באריחי קרמיקה.

 1. הדירה/הבית כולל/ת: חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, 4 חדרי שינה (אחד מהם ממ“ד), 2 חדרי רחצה, שירותי אורחים ומרפסות דיור.

 1. ריצוף פנימי: גרניט פורצלן.

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

 1. הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתכנית.

 2. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

 3. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.

 4. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.

 5. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו‘.

חוות הדעת מסתמכת על:

 1. תקנות התכנון והבנייה תש“ל, 1970.

 2. התקנים הישראליים.

 3. תקנות הג“א – תקנות התגוננות האזרחית.

 4. הל“ת – הוראות למתקני תברואה.

 5. חוק החשמל.

 6. המפרט הכללי – הבין משרדי.

 7. המפרט הטכני של הדירה.

 8. תוכניות הדירה.

ממצאים

 1. נגרות

  1. שיירי צבע/ לכלוך במלבן דלת

מלבן דלת משופע בשיירי צבע.

 

נדרש להסיר ובמידה ויישארו סימנים שאינם ניתנים להסרה, יש להחליף המלבן.

עלות:200₪

  1. פגמים במלבני הדלתות

קיימים פגמים במלבני הדלתות. לדוגמא:

– מקלחת

 

זאת בניגוד לת“י 23 חלק 2 סעיף 4.9.

עלות:500₪

  1. עוצרי דלתות

חסרים עוצרי דלתות בדירה.

יש להרכיב, בכדי למנוע נזקים לקירות.

 

זאת בהתאם לפסיקת בימ“ש השלום בקריות, לובל מאיר ויפעת נגד אברהם יצחק בע“מ, ת.א. 2279/01 לפיו: “התקנת סטופר נכללת בגדר המונח של איכות בניה סבירה וכי חלה על הנתבעת להתקין אותו אף שהדבר לא צוין מפורשות במפרט“.

עלות:200₪

  1. פגמים בדלת

קיימים פגמים בדלת. / לדוגמא:

 • שירותי אורחים

זאת בניגוד לת“י 23 חלק 1.

עלות: 300 ₪

  1. גמר לקוי של הצוקל במטבח

עלות: 500 ₪

  1. גמר לקוי של המגירה בארון מקלחת

עלות: 200 ₪

  1. חור מיותר בארון אמבטיה, יש לבצע סגירה ראויה

עלות: 300 ₪

  1. דלתות לא מותאמות

דלתות ארונות מטבח לא מותאמות.

 

יש להתאים דלתות ארונות בגבהים שווים ובצורה מקצועית.

עלות:500₪

  1. עובי משקוף קטן מעובי הקיר

חדר כביסה

עובי משקוף קטן מעובי הקיר. אין אפשרות טכנית לבצע גמר של הלבשות בצורה אסטטית, יש להתקין משקוף מתאים לעובי הקיר או לבצע הלבשה צורתית מתאימה לגאומטריה של הפתח.

עלות:1500₪

  1. חיבור ארונות לקוי ולא מקובל על פי כללי המקצוע

עלות: 1500 ₪

  1. חיבורים בחיתוכי ארון עקומים

עלות: 3000 ₪

  1. לא בוצע צוקל במטבח

עלות: 500 ₪

  1. לא הותקנו דלתות

עלות: 500 ₪

  1. פגמים בגומייה

– מקלחת

עלות: 200 ₪

  1. לא בוצע צוהר בדלתות חדרים רטובים

עלות: 500 ₪

סהכ העלות לפרק זה -10400₪

 1. מסגרות

  1. מסגרות ממ“ד

במכלולי המסגרות בממ“ד נמצאו ליקויים כמתואר להלן:

   1. מלבן דלת הממ“ד אינו צבוע היטב.

נדרש לשייף ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד.

זאת בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

עלות:300₪

   1. כנף דלת ממד עם פגיעות בצבע.

נדרש לפרק ולבצע פחחות וצביעה במפעל.

זאת בניגוד לתי 4422 חלק 3.

עלות:200₪

   1. חסר מעצור לדלת הממ“ד.

 

יש להתקין מעצור דלת בכדי למנוע פגיעה בקירות.

עלות:200₪

   1. מלבן חלון הממ“ד אינו צבוע כהלכה.

בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

עלות:300₪

   1. כנף חלון ממ“ד אינו צבוע כהלכה/ פגום.

בניגוד לת“י 4422 חלק 3.

עלות:200 ₪

  1. דלת כניסה ראשית

בדלת כניסה ראשית נמצאו הליקויים הבאים:

   1. מלבן דלת כניסה ראשית אינו צבוע כהלכה (פגום).

יש להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.

זאת בניגוד לת“י 5044 חלק 2 סעיף 3.3.1.

עלות:300₪

   1. יש לכוון אינסרט בדלת כניסה ראשית.

עלות:200 ₪

  1. לא בוצע ניקוז בחלון ממ“ד

עלות: 200 ₪

  1. פגמים בציפוי כנף דלת כניסה

עלות: 1000 ₪

סהכ העלות לפרק זה – 3100 ₪

 1. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

  1. גימור רובה

חסר גימור רובה סביב אמבט חדר רחצה כללי.

יש צורך במילוי סיליקון דוחה עובש.

 

זאת בניגוד להל“ת (קבועות שרברבות ומחסומים) סעיף 3.1.3 הדורש כי: “…במקרים בהם הקבועה נוגעת בקיר או ברצפה, יהיו שטחי המגע אטימי מים”
ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו “חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו אטימים, חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע בשלמות הקבועה. כל הברגים האומים ושאר אמצעי החיבור יהיו מפלדה מגלוונת, פליז וכד‘”.

עלות:200₪

  1. יש לנקות קווי ביוב וניקוז ולסגור מכסים

עלות: 500 ₪

  1. סיפון עקום בכיור נטילת ידיים

עלות: 500 ₪

  1. באחד מכיורי המטבח קיים לחץ חלש

עלות: 500 ₪

  1. כיורי המטבח לא מורכבים בזווית נכונה, עקב זה עומד מים בחלק האחורי של הכיורים

עלות: 1000 ₪

  1. רוזטה רופפת באמבטיה

עלות: 100 ₪

  1. רדיאטור בחדר הורים רופף

עלות: 200 ₪

  1. לא בוצעו ניקוזים בהכנות מיזוג

עלות: 1000 ₪

סהכ העלות לפרק זה -4000 ₪

 

 1. חיפוי קרמיקה/ פסיפס

  1. פגמים באריחים

פגמים באריחים (שברים, סדקים, בועות אויר, כתמים, נקבים, חוסר ו/או עודף זיגוג, שקערוריות, גבשושיות, סימני ליטוש). במקומות הבאים:

– מקלחת

– אמבטיה

– שירותים

נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

זאת בניגוד לת“י 314.

עלות:7500₪

  1. חיתוך סביב צינור/אביזר

חיתוך סביב צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית./ לדוגמא:

 • מקלחת הורים

 • אמבטיה

נדרש לתקן בצורה מקצועית.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו: “ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל“

וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו: “פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע“י עיצוב חורים באריחים בעזרת מכשיר מתאים“.

עלות:600 ₪

  1. מלט רובה

לא בוצע כראוי מלט רובה בין האריחים. מים עלולים לחדור לגרום לנזקים.

 

הליקוי הנ“ל בניגוד ל:

1.תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: “מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה אטום מים.

2. הל“ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: “המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ– 1.80 מ‘ מעל רום הרצפה “.

3.מפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו “חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו

אטימים,חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע.

עלות:2000 ₪

  1. פינות קרמיקה לקויות

– מקלחת

– אמבטיה

– שירותים

– מטבח

עלות כל התיקונים: 2500 ₪

  1. פינות אמבטיה לקויות

עלות: 500 ₪

סהכ העלות לפרק זה -13100 ₪

 1. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות

  1. לוח חשמל

לוח חשמל לא מושלם.

נדרש להשלים פסים מ P.V.C במקומות החסרים.

 

זאת בניגוד למפרט 165 (תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל) סעיף 4 .

עלות:200₪

  1. גוף תאורה רופף

נקודות גופי תאורה מותקנות באופן רופף ואינן מקובעות כיאות לתקרה.

יש לחזק נקודות התאורה כיאות, מפגע בטיחותי.

 

זאת בניגוד לתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט) – סעיף 5 (א) – לפיו: “ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו…“.

עלות:200₪

  1. קופסת חשמל בולטת

קופסאות חשמל בולטות מפני הקירות.

 

יש לפרק את התיבות ולהתקינן כיאות כולל ביצוע תיקוני טיח וצבע כנדרש.

עלות:200₪

  1. מכסה קופסת ביקורת בולט

מכסה קופסת ביקורת בולט מפני התקרה.

 

נדרש לפרק ולהרכיב מחדש בצורה מקצועית וללא בליטות.

עלות:200₪

 

  1. נקודות חשמל בקו אחיד

נקודות חשמל סמוכות לא מורכבות בקו אחיד.

יש לפרק ולבצע בקו אחיד.

עלות:200₪

  1. מבנה לוח חשמל/תקשורת רופף ולא נסגר

יש לפרק מבנה לוח חשמל/תקשורת ולהרכיב בצורה ישרה, כך שהדלתות יסגרו בצורה תקינה.

עלות:300 ₪

  1. יש להשלים אביזרי קצה

עלות: 500 ₪

  1. מפסק תריס ווטרינה תקול

עלות: 500 ₪

  1. לא בוצעו מכסים לג“ת מוגני מים בחדרים רטובים ובמרפסת

עלות: 300 ₪

סהכ העלות לפרק זה -2800 ₪

 1. עבודות טיח וצבע

בטיח הדירה בקטעים מפוזרים נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. תיקוני שפכטל בולטים

תיקוני שפכטל בולטים, לא מקצועיים ובשינוי מהטקסטורה הקיימת.

 

נדרש לשייף ולחדש צביעה עד לקבלת מראה אחיד.

  1. גבשושיות וגלים

גבשושיות וגלים בטיח בעיקר.

יש לבצע חידוש חלקי תוך יישור בסרגלים, וצביעה חוזרת .

 

זאת בניגוד לתקנים הישראלים של מכון התקנים ת“י 1920.2– לגבי סטיות מותרות בטיח.

ובניגוד למפרט הכללי סעיף 09.04.01.01 לפיו: “יום לפני התחלת עבודות הטיח יבצע הקבלן את הפעולות הבאות: א. יסתום את החורים והמרווחים (“פוגות“) בין הבלוקים, יסיר שכבות רופפות ויקצץ חוטי קשירה… ב. ינקה את פני השטח משמן, אבק, מלחים וכד‘…” וכן בניגוד לסעיף 09.09.

  1. שיפולים – מרחק משתנה

מרחק משתנה של שיפולים מקירות.

נדרש לפרק את השיפולים, להרכיב רשת חיזוק, לבצע טיח במישור אחיד ולהרכיב השיפולים מחדש במרחק 1 ס“מ מפני הטיח.

  1. יש לתקן רווחים בין המפסק לקיר

  1. תיקוני צבע

נדרש לבצע תיקוני צבע בגמר כל התיקונים.

 

זאת בהתאם לכללי המקצוע.

וכן בהתאם לפסיקה של כב‘ השופט וגנר, בימ“ש השלום בחיפה ת.א. 9604/00 ינקו (ינאי) דב נגד שיכון עובדים בע“מ לפיו: “באשר לצבע הדירה, יש לקבל את טענות התובע כי אומנם בגמר עבודות התיקונים יהיה צורך בצביעה או ליתר דיוק לתיקוני צבע …”

  1.  

  2. צביעה לקויה בקירות ותקרה

צביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות והתקרה. לא בוצעה הכנה כראוי של הקירות לפני ביצוע עבודות הצביעה.

נדרש לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש בשלוש שכבות לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

 

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 11031 – לפיו “כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר“

וכן בניגוד לת“י 1922.

  1. גמר לקוי מעל הפנלים

סהכ העלות לפרק זה -5000 ₪

 1. עבודות ריצוף קרמיקה/גרניט פורצלן

 

ברצפת הדירה באזורים מפוזרים, נמצאו ליקויים כמפורט להלן:

  1. פגיעות ופגמים

פגיעות ופגמים באריחים (שברים, סדקים, שריטות וכדומה). / במקומות הבאים:

– סלון

– חדרים

– ממ“ד

– אמבטיה

– חדר ילדים

 

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 – הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות ת“י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות .

עלות:3300 ₪

  1. תפרחות

תפרחות בפני השטח של האריחים בשיעור של 8 במכשיר “פרוטימטר“. התפרחות נוצרו כתוצאה מרטיבות כלואה בשכבת החול אשר מתחת לאריחים.

נדרש לפרק הריצוף, לסלק שכבת מצע רטובה או ליבשה ולרצף מחדש על מצע יבש בצורה מקצועית בשיפועים תקינים לכיוון פתחי הניקוז.

בכל הדירה!!

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3סעיף 2.1.4 האומר שהחול לתשתית יהיה חול צורני נקי ויבש ומתיר תכולת רטיבות מקסימלית של 6% בבדיקה במעבדה בייבוש בטמפרטורה גבוהה
מ – 105 מעלות צלזיוס.

עלות:12000 ₪

  1. חיתוך וגימור

חיתוך וגימור לא מקצועי של אריחים/שיפולים צמוד למזוזות הדלתות.

 

וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה ( הספר הכחול) סעיף 10034 “משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו“.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10024 – לפיו “בקרבת פתחים, פינות, לאורך קירות וכיו“ב ייחתכו האריחים כדרוש“.
ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה סעיף 10025 הדורש כי: “… על יד מלבני דלתות יחתכו השיפולים בקו מפגש נקי בהתאם לפרט שבתוכנית…”

עלות:2100 ₪

  1. שיפועים לא תקינים במרפסת

ריצוף במרפסת ראשית בוצע בשיפועים לא תקינים לכיוון פתחי הניקוז והדבר מונע ניקוז תקין וגורם להצטברות שלוליות מים.

יש לפרק את מלוא הריצוף ולרצף מחדש כיאות.

0.4% שיפוע

 

זאת בניגוד לת“י 1555 חלק 3 – סעיף 3.2 –שבו נדרש שפני הרצפה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון כאשר בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם השיפוע הנדרש יהיה מינימום 1%, לכיוון פתחי ניקוז.

עלות:2000 ₪

  1. חסר פנל ליד דלת הכניסה

עלות: 200 ₪

  1. פינות לקויות בפנלים

עלות: 1000 ₪

סהכ העלות לפרק זה -20300 ₪

 1. אלומיניום

  1. שריטות על כנף

שריטות על כנף בדלת ויטרינה.

 

נדרש לתקן בצורה מקצועית עד לקבלת מראה אחיד ובמידה ולא ניתן יש להחליף הפרופיל הפגום.

עלות:500 ₪

  1. מחסומי רוחות

חסרים מחסומי רוחות בתחתית ארגזי תריסים.

ע“פ ת“י 15009.2 סעיף 3.6.1 (1997),לא יעלה מרווח על 1.5 ס“מ באופן שיהיה סגור באמצעות זווית אלומיניום הכולל מברשת כדי לצמצם את המרווח עד פני התריסים

לאטימה מפני חדירת רטיבות ולמניעת חדירת חרקים ומזיקים פנימה.

חשוב לציין שביצוע סגירה ע“פ דרישות תקן יפתור גם חלק מבעיות פיח בדירה.

בנוסף לכך לא הודבקו חומרי בידוד על הדפנות של ארגז התריס ולא כפי הדרישה בת“י 1509.2 סעיף 3.6.3 (1997):

“יחידת הארגז תהיה מבודדת תרמית.הבידוד התרמי של יחידה יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת“י 1045 חלק 1 (לדוגמה:לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול (עם כיסוי)…ושעוביים 16 מ“מ לפחות),למעט בשטחי המגע בין הבידוד התרמי לבין הגלגלים או המסבים של מנגנון הגלילה,ולמעט מקום כניסתו של הסרט לתוך הארגז“.

עלות:2000 ₪

  1. אלמנטים (שסתומים) חד כיווניים

במסילות התחתונות של המכלולים חסרים אלמנטים (שסתומים) חד–כיווניים למניעת חדירת מים ורוח והדבר מהווה ליקוי תפקודי.

 

1. ת“י 1068 חלק 1 “חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה“, סעיף 201 על–פיו מבנה וגימור

החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון–תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת“י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על–ידי פקקים מתאימים.

2. ת“י 4068 חלק 1 “חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום“, סעיף 5.1 “תכנון ההתקנה” על–פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות

ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

עלות:200 ₪

  1. אטמים

חסרים אטמים בחלונות.

1. ת“י 1068 חלק 1 “חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה“, סעיף 201 על–פיו מבנה וגימור

החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון–תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת“י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על–ידי פקקים מתאימים.

2. ת“י 4068 חלק 1 “חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום“, סעיף 5.1 “תכנון ההתקנה” על–פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות

ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

עלות:200 ₪

  1. רווח גדול בין דלת המרפסת לרצפה

עלות: 200 ₪

  1. גרונג לקוי בארגז התריס

עלות: 500 ₪

  1. חסר סרגל בארגז תריס חדר שינה

עלות: 500 ₪

  1. גרונג לקוי בדלת חדר שינה

עלות: 500 ₪

  1. חסרות הלבשות בחלון ממ“ד

עלות: 500 ₪

  1. יש לסדר גומיות בחלונות

עלות: 200 ₪

  1. תריס תפוס בדלת סלון

עלות: 200 ₪

  1. חיתוך לקוי של פרופיל הווטרינה

עלות: 2000 ₪

  1. חלון ממ“ד תקול

עלות: 200 ₪

 

סהכ העלות לפרק זה -7700₪

 1. עבודות אבן טבעית

  1. אריחים סדוקים

אריחי חיפוי האבן סדוקים ומחוררים.

נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

 

זאת בניגוד לת“י 2378.1 סעיף 3.2.1 הדורש שהאבן צריכה להיות שלמה ללאסדקיםאו פגמים אחרים העלולים להשפיע על החוזק והמראה שלה.
(ניתן לעשות תיקונים קלים אם אושרו מבחינה הנדסית)

עלות:1500 ₪

  1. חיתוך אבן לקוי

עלות: 500 ₪

סהכ העלות לפרק זה עלות:2000 ₪

פניה מהירה